Δωρεάν εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου


Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου YOUTHShare, διοργανώνει και παρέχει δωρεάν εξ’ αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα διάρκειας 120 ωρών με έμφαση:

❏      Στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων Η/Υ σχετικών με την οικονομία και τις πλατφόρμες διαμοιρασμού (π.χ., Airbnb).

❏      Στην παροχή γνώσεων σε σχέση με τις καλές πρακτικές απασχόλησης σε ανθεκτικούς τομείς της κοινωνικής οικονομίας (αγροδιατροφή και κυκλική οικονομία).

❏      Στην παροχή γνώσεων σε σχέση με τις σύγχρονες πρακτικές κοινωνικής οικονομίας.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε νέες γυναίκες, καθώς και σε άτομα με μεταναστευτική βιογραφία, ηλικίας 25- 29 ετών, που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή/και κατάρτισης. Στόχος του Προγράμματος είναι η στήριξη των νέων ατόμων, ώστε να βρουν δημιουργικές και καινοτόμες διεξόδους στην αγορά εργασίας καθώς και στην κοινωνική επιχειρηματικότητα.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΟΥ ΣΗΜΕΡΑ!

Περισσότερες πληροφορίες:

    Κέντρο Κατάρτισης στον Συνεργατισμό - Παράρτημα Διακρατικού Κέντρου Απασχόλησης YOUTHShare στην Κύπρο, http://www.youthshare-project.org/cypriot-branch/ 

❏      YOUTHShare, http://www.youthshare-project.org/

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος “YOUTHShare: A place for Youth in Mediterranean EEA: Social and Sharing Economy for NEETs και χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των Χορηγιών του ΕΟΧ και της Νορβηγίας για τη Νεανική Απασχόληση. Το Έργο υλοποιείται στην Κύπρο από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, την Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών και τον οργανισμό CARDET.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


570