Ανανέωση Διαδικτυακού τοπου (website) Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου


(https://www.nup.ac.cy/)

Στο πλαίσιο της  προσπάθειας για συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών  προς την ακαδημαϊκή κοινότητά του, αλλά και προς την ευρύτερη κοινωνία γνώσης και ερευνητικής δραστηριότητας εντός και εκτός της  Κυπριακής Δημοκρατίας,  το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου προχώρησε πρόσφατα στην αναβάθμιση και βελτιστοποίηση του διαδικτυακού τόπου του χρησιμοποιώντας τις πλέον σύγχρονες  τεχνολογικές δυνατότητες,  τόσο σε τεχνολογικό όσο και σε απεικονιστικό  επίπεδο,  στοχεύοντας σε  μια φιλικότερη προς τον χρήστη εμπειρία και στην αμεσότερη και ευκολότερη πρόσβαση στην παρεχόμενη πληροφόρηση.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου στοχεύοντας σταθερά ως πυλώνα ανάπτυξής του την ακαδημαϊκή αριστεία υπηρετεί το όραμά του ως φορέας τεχνολογικής  καινοτομίας, αιχμής έρευνας και  εφαρμοσμένης γνώσης μέσω της βέλτιστης παροχής των υπηρεσιών του προς τη διεθνοποιημένη φοιτητική και ακαδημαϊκή κοινότητά του.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

205