Παν. Νεάπολις: Πλήρες μέλος στην Πρωτοβουλία European Doctoral School on the Common Security and Defence Policy


Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και ειδικότερα το Τμήμα, Ιστορίας, Πολιτικήςκαι Διεθνών Σπουδών είναι πλέονπλήρες μέλος της Πρωτοβουλίας European Doctoral School on the Common Security and Defence Policy (CSDP).

Η πρωτοβουλία  European Doctoral School on the Common Security and Defence Policy (CSDPξεκίνησετο 2017 με την συμμετοχή διακεκριμένων Πανεπιστημίων, δεξαμενών σκέψης και του European Security and Defence College στοχεύοντας στην ανάπτυξη εργαλείων εκπαίδευσης  και υποστήριξης της διδακτορικής έρευνας σε θέματα κοινών πολιτικών στην ασφάλεια και άμυνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περαιτέρω στόχο αποτελεί η ανάπτυξη κρίσιμης μάζας επιστημονικής και ακαδημαϊκής τεχνογνωσίας, η οποία θα συγκεντρώνει επόπτες και μέντορες και θα προωθεί την ανταλλαγή γνώσης, δεξιοτήτων και ικανοτήτων με έμφαση στην έρευνα διδακτορικού επιπέδου στα γνωστικά πεδία ασφάλειας και άμυνας.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου μέσω της συμμετοχής του στην συγκεκριμένη πρωτοβουλία, τονίζει και ενδυναμώνει περαιτέρω την εξαίρετη ακαδημαϊκή δουλειά, η οποία ήδη παράγεται από τους υποψηφίους διδακτορικούς φοιτητές  και  ακαδημαϊκούς του στηριζόμενη  στην εντατική πρωτογενή έρευνα. Επίσης, διασυνδέει την ακαδημαϊκή αριστεία με τα σύγχρονα και μελλοντικά θέματα και προκλήσεις, οι οποίες αναδύονται από προβλήματα ασφάλειας και άμυνας σε παγκόσμιο, αλλά και περιφερειακό επίπεδο.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


230