Παν. Νεάπολις: Αναγνώριση και Πιστοποίηση βέλτιστων πρακτικών ελέγχου ποιότητας από τον διεθνή φορέα Sureplus Quality


Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης από τον φορέα Sureplus Quality όλων των εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας του, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου  έλαβε την πιστοποίηση  SUREPLUS label level A για τα επόμενα 4 χρόνια.

Σχετικά με την ανωτέρω σημαντική πιστοποίηση ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου καθηγητής Παντελής Σκλιάς  δήλωσε σχετικά:

“Eκφράζω την ιδιαίτερη ικανοποίηση μου για τη διεθνή αναγνώριση και πιστοποίηση της ποιότητας στο Πανεπιστήμιο Νεαπολις Πάφου μέσα από ιδιαίτερα απαιτητικές διαδικασίες.

 Η ανωτέρω πιστοποίηση αναδεικνύει και τεκμηριώνει την σταθερή προσήλωση μας στην αδιάλειπτη αναβάθμιση της μαθησιακής διαδικασίας και τις άρτιες και υψηλού επιπέδου αριστείας ακαδημαϊκές σπουδές και υπηρεσίες, τις οποίες προσφέρει  το Πανεπιστήμιό μας προς την φοιτητική κοινότητά του”.

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


245