Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις πλήρες μέλος του Δικτύου UNIMED


Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου ανακοινώνει ότι από τον Ιανουάριο του 2021 αποτελεί πλήρες μέλος της Ένωσης Μεσογειακών Πανεπιστημίων (UNIMED) https://www.uni-med.net/en/.

Η Ένωση ξεκίνησε τη λειτουργία της  το 1991 και συνθέτει ένα δυναμικό και συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυο από 133 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα 23 διαφορετικών χωρών της μεσογειακής λεκάνης και Ευρωμεσογειακού χώρου.

Δραστηριοποιείται σε πολλαπλά διαφορετικά επιστημονικά γνωστικά πεδία στοχεύοντας στην ανάπτυξη της έρευνας, διεύρυνση της κοινότητας γνώσης και εκπαίδευσης στον Ευρωμεσογειακό χώρο,  συμβάλλοντας στην περιφερειακή επιστημονική, πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική συνεργασία.

Μέσω των πολλαπλών πρωτοβουλιών, οι οποίες υλοποιήθηκαν στη διάρκεια των 20 ετών λειτουργίας της, η  Ένωση προώθησε την πολυμερή συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημίων της Μεσογείου έχοντας   καταστεί  πρότυπο σημείο αναφοράς της διεθνούς ακαδημαϊκής συνεργασίας.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις καθ. Παντελής Σκλιάς δήλωσε σχετικά:

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την συμμετοχή και έναρξη συνεργασίας  μας με το δίκτυο της Ένωσης Μεσογειακών Πανεπιστημίων. Συνεργασία η οποία αποβλέπει στην ενδυνάμωση της αναπτυξιακής πορείας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου δημιουργώντας σημαντικές συνέργειες και διάδραση με εξαίρετα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του Ευρωμεσογειακού χώρου Ανώτατης εκπαίδευσης.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


223