Μνημόνιο Συνεργασίας Πανεπιστημίου Νεάπολις με τον Σύνδεσμο Επενδυτών και Διαδικτύου


Την Τρίτη 30 Μαρτίου υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ  τoυ Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου (ΣΕΔ), εκπροσωπούμενου από τον κο Χαράλαμπο  Εγγλέζο, Πρόεδρο και των Τμημάτων  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών και Οικονομικών και Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, εκπροσωπούμενου από τον καθ. Παντελή Σκλιά, Πρύτανη.

Ο Συνδέσμος Επενδυτών και Διαδικτύου (ΣΕΔ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο αναγνωρισμένο από την Ελληνική Βουλή ως θεσμικός φορέας της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, εκπροσωπώντας τους Ιδιώτες Επενδυτές μαζί με άλλους 7 φορείς στην "Συμβουλευτική Επιτροπή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς”, στο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου συμμετέχει η Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου καθ. Μαρία Ψυλλάκη.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο Οργανισμών θα αναληφθούν  και υλοποιηθούν δράσεις για την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας σε γνωστικά αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος, στοχεύοντας στην επιμόρφωση και την πρακτική άσκηση φοιτητών (προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού κύκλου σπουδών) και επενδυτών  στην λειτουργία του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, αλλά  και την Εταιρική Διακυβέρνηση  Εισηγμένων Εταιρειών.

 Επίσης  θα συνδιοργανωθούν ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και διαλέξεις για διάχυση της γνώσης και ερευνητικής δραστηριότητας με δημοσιεύσεις και συγγραφή σχετικών άρθρων, μελετών και επιστημονικών βιβλίων.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


170