Πανεπιστήμιο Νεάπολις. Διασύνδεση επιστημονικού δυναμικού με τον επιχειρηματικό κόσμο


Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε 15 Απριλίου 2021, στις 10:00 η διαδικτυακή Ημερίδα με τίτλο «Διασύνδεση Επιχειρηματικού Κόσμου και Πανεπιστήμιων: Η Συμβολή του «Γραφείου Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» κατά την διάρκεια της οποίας οι 100 και πλέον συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τους εκλεκτούς ομιλητές για το έργο του Γραφείου μέσα από την εμπειρία όλων των συνεργαζόμενων φορέων.

Συγκεκριμένα, αναδείχθηκε η σημαντική συμβολή του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου στην διασύνδεση  των Προγραμμάτων Σπουδών με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας, ενώ παρουσιάστηκαν και τα πλεονεκτήματα που αποκόμισε το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, οι φοιτητές/τριες, αλλά και οι ακαδημαϊκοί που εμπλέκονται σε αυτή την διαδικασία, αλλά και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Η ενεργή υποστήριξη των φοιτητών/τριών για την προσέγγιση της μελλοντικής τους σταδιοδρομίας και η ομαλότερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας αποτελεί βασικό στόχο του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου.

Περαιτέρω, μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης, το Πανεπιστήμιο έχει πετύχει να εντατικοποιήσει την επικοινωνία του με τον επιχειρηματικό κόσμο, ώστε να λαμβάνει ανατροφοδότηση για τα προγράμματα σπουδών του και να προσφέρει στην φοιτητική του κοινότητα  του την ευκαιρία για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, συναφή με το αντικείμενο σπουδών τους, μέσω των τοποθετήσεων σε φορείς του ιδιωτικού, δημοσίου και ημικρατικού τομέα.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τα οφέλη που σχετίζονται με την τοποθέτηση φοιτητών/τριών  σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για σκοπούς πρακτικής άσκησης, αλλά και για τα οφέλη που προκύπτουν από την συνεργασία μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς εργασίας, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους, αλλά και να εργαστούν μαζί ανακαλύπτοντας νέα μονοπάτια σε ανερχόμενους τομείς, μέσα από καινοτόμες ιδέες και projects.

Τέλος, απόφοιτοι/ες του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου μίλησαν για τις εμπειρίες που απέκτησαν  από την τοποθέτησή τους σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και για την  σημαντική συμβολή του προγράμματος τοποθέτησης στην επαγγελματική τους ανέλιξη και επιτυχία

Πληροφορίες Ημερίδας

Οργανωτές: Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


370