Πανεπιστήμιο Νεάπολις: Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας


Το διήμερο 14-16 Μαΐου 2021 θα διεξαχθεί online υπό την συνδιοργάνωση του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος το 13ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο των Οικονομιών των Χωρών των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης (EBEEC 2021 http://ebeec.ihu.gr/).

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου θα διεξαχθούν 17 συνεδρίες, κατά τις οποίες πλέον των τριακοσίων (300) ακαδημαϊκών, ερευνητών και εμπειρογνωμόνων, προερχόμενοι από Πανεπιστημιακά  Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, Εθνικούς και Διεθνείς Οργανισμούς από 15 και πλέον χώρες, θα επικεντρωθούν  και αναλύσουν σε περισσότερες από  115 παρουσιάσεις τα δεδομένα, τάσεις και προοπτικές σε θέματα αιχμής επιστημονικής έρευνας και γνώσης, όπως στα μακροοικονομικά, χρηματοοικονομικά, στον πρωτογενή τομέα και παραγωγή, στο διεθνές εμπόριο και εργασιακές σχέσεις, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στον τουρισμό, στην επιχειρηματικότητα και στην καινοτομία.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, μέσω του διακηρυγμένου στρατηγικού άξονα λειτουργίας του για τη  συνεχή στόχευση της ακαδημαϊκής αριστείας και συνεχούς προσφοράς προς την κοινωνία της γνώσης, με την οργάνωση και συμμετοχή στο  EBEEC2021 International Conferenceκαθιστά για μια ακόμη φορά την πόλη της Πάφου επίκεντρο της δημιουργίας και διάχυσης νέας γνώσης, παρουσιάζει και ενισχύει τις διεθνείς καλές πρακτικές, συμβάλλει στον επιστημονικό διάλογο και την πρωτοπορία της έρευνας καταθέτοντας νέες προοπτικές προτάσεων και λύσεων στα σύγχρονα οικονομικά και κοινωνικά θέματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


338