Πρόσκληση για υποτροφίες Πανεπ. Νεάπολις και Πανεπ. Δ. Μακεδονίας


Για υποψήφιους Διδάκτορες στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Τα Τμήματα «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και «Οικονομικών και Διοίκησης» και «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών» του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, Κύπρου, προκηρύσσουν πρόσκληση για υποψηφίους για το Διδακτορικό Πρόγραμμα με Συνεπίβλεψη στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά, που οδηγεί στην απονομή κοινού διδακτορικού διπλώματος από τα δύο συνεργαζόμενα ιδρύματα.

Το Πρόγραμμα είναι πλήρως αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο από τις Ελληνικές (ΦΕΚ τ.Β’ 5063_17-11-2020) και Κυπριακές αρχές (πιστοποιημένο από τον ΔΙΠΑΕ κατά την 69η Σύνοδο του στις 12 και 13 Ιουλίου 2021). Διέπεται από το Κυπριακό Θεσμικό Πλαίσιο Ανώτατης Εκπαίδευσης και το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου έχει την πλήρη διοικητική και οργανωτική ευθύνη για την διαχείριση του Προγράμματος.

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων είναι πλέον ανοιχτή για περιορισμένο αριθμό διδακτορικών θέσεων που απευθύνονται τόσο σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε μη Ευρωπαίους πολίτες που επιθυμούν να διεξάγουν έρευνα υψηλού επιπέδου σε ένα δυναμικό και καλά εξοπλισμένο ερευνητικό περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.nup.ac.cy/gr/phd-with-co-supervision-in-accounting-and-finance/

 

Neapolis University Pafos and University of Western Macedonia: Invitation for Ph.D. Candidates for the Doctorate in "Accounting and Finance"

The Departments of “Accounting and Finance” of the University of Western Macedonia (UoWM) and “Economics and Business” and “Accounting and Finance” of Neapolis University Pafos (NUP), Cyprus, announce a call for candidates for the Ph.D. with Co-Supervision in Accounting and Finance, leading to the award of a joint Ph.D. degree from the two collaborating institutions.

The Programme is fully recognised and accredited by the Greek (Official Gazette τ.Β’ 5063_17-11-2020) and Cypriot authorities (accredited by the CYQAA during its 69th Summit on 12 and 13 July 2021). It is governed by the Cypriot Institutional Framework for Higher Education and Neapolis University Pafos has the full responsibility for the management and administration of the Programme.

The Call for Applications is now open for a limited number of doctorate positions addressed to both European and non-European Union citizens willing to conduct high-level research in a dynamic and well-equipped research environment.

For more information:  https://www.nup.ac.cy/phd-with-co-supervision-in-accounting-and-finance/

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


378