Το Πανεπιστήμιο Philips έγινε δεκτό ως πλήρες μέλος του EURASHE


To Πανεπιστήμιο Philips ανακοινώνει ότι έγινε δεκτό ως πλήρες μέλος του European Association of Higher Education Institutions (EURASHE), με απόφαση του συμβουλίου του EURASHE στις 9 Οκτωβρίου 2020. Ο EURASHE έχει την έδρα του στις Βρυξέλλες, και είναι ένας από τους κύριους ευρωπαϊκούς οργανισμούς πανεπιστημίων, πολυτεχνείων και άλλων ιδρυμάτων ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης. Έχει στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης, και διαδραματίζει κύριο και καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικής στην ανώτερη/ανώτατη εκπαίδευση, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτερης/Ανώτατης Εκπαίδευσης και στη Διαδικασία της Μπολόνιας. Επιπλέον συμμετέχει στη διοίκηση του European Quality Assurance Register (EQAR), που είναι το ανώτατο σώμα στην Ευρώπη που αξιολογεί και πιστοποιεί τα εθνικά σώματα διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας στην ανώτερη/ανώτατη εκπαίδευση. Σημειώνεται ότι ο Καθηγητής Ανδρέας Γρ. Ορφανίδης, που υπηρετεί στο Πανεπιστήμιο Philips,  διετέλεσε  στο παρελθόν για σειρά ετών πρόεδρος τόσο του EURASHE, όσο και του EQAR.

Μετά την εξέλιξη αυτή, το Πανεπιστήμιο Philips θα έχει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικής στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτερης/Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπου συμμετέχουν τα 46 κράτη της Ευρώπης..
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter263