Έναρξη νέας ενότητας Jean Monnet από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus


Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, ανακοινώνει με χαρά την έναρξη λειτουργίας μιας νέας ενότητας Jean Monnet με τίτλο «Το Δίκαιο και η Διακυβέρνηση της ΕΕ σε περιόδους λαϊκισμού» που θα λάβει χώρα μεταξύ 2019-2022. Η ενότητα πραγματεύεται το σημερινό κλίμα αβεβαιότητας, τις μεταναστευτικές ροές χωρίς επαρκείς πολιτικές ένταξης και την ανάρτηση των ψευδών ειδήσεων, ιδίως στο διαδίκτυο, οι οποίες δημιουργούν εύφορο περιβάλλον για την άνοδο των λαϊκίστικων κομμάτων. Η ενότητα επιδιώκει να ενισχύσει την αριστεία της διδασκαλίας, να διασφαλίσει ότι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, καθώς και οι νέοι επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών, είναι άρτια εξοπλισμένοι με την ικανότητα να κατανοούν το φαινομένου του λαϊκισμού και των συνεπειών του (αναφορές μίσους, ψευδείς ειδήσεις) και να γνωρίζουν τα διαθέσιμα εργαλεία σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπισή τους.

Επιπλέον, θα προσφέρει δημόσιες διαλέξεις από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, ετήσια θερινά σχολεία για φοιτητές, επαγγελματίες, φορείς της κοινωνίας και άλλους συναφείς ενδιαφερόμενους και ακαδημαϊκή έρευνα, με τη μορφή, μεταξύ άλλων, τη δημιουργίας ενός ακαδημαϊκού περιοδικού. Η ενότητα θα κλείσει με ένα τελικό συνέδριο το οποίο θα συγκεντρώσει ακαδημαϊκούς, υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και ενδιαφερόμενα μέλη της κοινωνίας, με τελικό στόχο τη δημιουργία μια σειρά συστάσεων πολιτικής προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ με σκοπό την αμφισβήτηση της λαϊκίστικής απειλής και των εκδηλώσεών της. Το πρόγραμμα φιλοξενεί τρεις βασικούς εμπειρογνώμονες, τον Δρ. Uladzislau Belavusau – Asser Institute και Πανεπιστήμιο Άμστερνταμ, τον καθηγητή Dimitry Kochenov – Πανεπιστήμιο Groningen και τον κ. Ανδρέα Κεττή, επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο. Οι ομιλίες τους θα είναι ανοιχτές προς το ευρύ κοινό της Κύπρου. Η ενότητα συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1098