Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus: Μνημόνιο Συναντίληψης με την εταιρεία Webarts Ltd


Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus και η εταιρεία Webarts Ltd στις 20 Μαΐου 2020.  Σκοπός του μνημονίου είναι η δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus και της Webarts Ltd   προκειμένου να αναπτυχθούν δραστηριότητες κοινού ενδιαφέροντος. Αυτές οι δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν ανταλλαγή πληροφοριών, διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων και σεμιναρίων, διαλέξεις με προσκεκλημένους από τον κόσμο της βιομηχανίας των ψηφιακών μέσων (Digital Media), αναβάθμιση της διδακτέας ύλης και των σχετικών προγραμμάτων σπουδών του πανεπιστημίου, προώθηση βέλτιστων πρακτικών, πρακτική εξάσκηση και τοποθέτηση φοιτητών, συμμετοχή σε ερευνητικά έργα, έργα στο χώρο της βιομηχανίας και όχι μόνο.

Με τη διείσδυση της τεχνολογίας στην καθημερινή μας ζωή, τα ψηφιακά μέσα αποτελούν πλέον ένα ισχυρό μέσο επικοινωνίας, το οποίο επηρεάζει δραστικά τον τρόπο που συνδεόμαστε, επικοινωνούμε, εργαζόμαστε και συνεργαζόμαστε. Το όραμα της Webarts Ltd είναι να καταστεί  ένας κορυφαίος στρατηγικός σύμμαχος στους τομείς του Digital Marketing και του Web Design. Από την άλλη, το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus, μέσα από το ευρύ φάσμα προγραμμάτων του, προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους φοιτητές, προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε τρέχοντα θέματα, πρακτικές και τάσεις των ψηφιακών μέσων συμπεριλαμβανομένων αυτών των Web Design, Web Development και Digital Marketing.

Συνεπώς, το πλαίσιο αυτής της συνεργασίας θα δημιουργήσει ένα κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των δύο οργανισμών, επιτρέποντας τη διάδοση προηγμένων γνώσεων και πρακτικών, καθώς και την ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης που σχετίζεται με τομείς όπως το Web Design, Web Development, Web Technologies, Digital Marketing, Social Media, κ.λ.π.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter150