Γιατί να σπουδάσω Εφαρμοσμένη Πληροφορική στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος;


Οι φοιτητές, μπορούν να αποκτήσουν το Πτυχίο του Πανεπιστημίου Middlesex, ακόμη κι αν επιλέξουν να φοιτήσουν στην Ελληνική γλώσσα.

Μόλις 30 χρόνια πριν, η Πληροφορική διεκδικούσε τη θέση της ανάμεσα στις θετικές επιστήμες. Η αρχική δυσπιστία μετατράπηκε σε ενθουσιασμό και αργότερα σε ανάγκη. Η Πληροφορική, τα πρώτα χρόνια, μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τις πληροφορίες μας. Στη συνέχεια αλλάζει δραματικά τον τρόπο διασκέδασης και ψυχαγωγίας και σήμερα αποτελεί την κινητήριο δύναμη της καθημερινότητάς μας. Η εξέλιξη της Πληροφορικής συνδράμει στην αλματώδη εξέλιξη πολλών άλλων κλάδων της επιστήμης. Χάρη στην Πληροφορική, η ιατρική αποκτά εργαλεία που της επιτρέπουν να λειτουργεί αποδοτικότερα, η Φαρμακευτική μπορεί να προσομοιώνει παρενέργειες σκευασμάτων, οι θετικές επιστήμες κατανοούν καλύτερα τον κόσμο μας και οι επιστήμες της μηχανικής αποκτούν δυνατότητα προσομοίωσης και παρακολούθησης. Σήμερα, η Πληροφορική, οι τηλεπικοινωνίες και η τεχνητή νοημοσύνη, αθόρυβα και διακριτικά, μας υποβοηθούν σε κάθε βήμα της καθημερινότητάς μας. 

Παράλληλα, ο χάρτης των επαγγελμάτων αλλάζει, με πλήθος νέων θέσεων εργασίας να αντικαθιστά συμβατικά επαγγέλματα. Εκτιμάται ότι περίπου το 14% των υφιστάμενων θέσεων εργασίας μπορεί να εξαφανιστεί ως αποτέλεσμα της αυτοματοποίησης τα επόμενα 15 με 20 χρόνια, σύμφωνα με έρευνα του Organisation for Economic Co-operation and Development, ενώ επιπλέον 32% είναι πιθανόν να αλλάξει ριζικά καθώς αυτοματοποιούνται εργασίες. Σε έρευνα για το WorldEconomicForum για το 2020, διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι στα πλείστα από τα 20 επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση, η πληροφορική αποτελεί δομικό και αναγκαίο στοιχείο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με την ίδια λίστα, τα επαγγέλματα του «Αναλυτή Δεδομένων», του «Μηχανικού Τεχνητής Νοημοσύνης» και του «Επιστήμονα Μεγάλων Δεδομένων» διαμορφώνουν την τριάδα των επαγγελμάτων που εκτιμάται ότι θα έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση τα επόμενα χρόνια. Είναι ευθύνη και υποχρέωση των πανεπιστημίων να διαμορφώνουν προγράμματα σπουδών που να αφουγκράζονται τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και να εξοπλίζουν τη φαρέτρα των γνώσεων των φοιτητών με επικαιροποιημένες γνώσεις και δεξιότητες. 

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, προσφέρει ένα μοναδικό πρόγραμμα σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Πληροφορική», το οποίο σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι σύγχρονο και συμβατό με τις ανάγκες της Κυπριακής και της Διεθνούς αγοράς. Πρόκειται για το μόνο πρόγραμμα εφαρμοσμένης πληροφορικής στην Κύπρο και Ελλάδα το οποίο προσφέρεται ταυτόχρονα και στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα, ανάλογα με την επιλογή του φοιτητή. Ο πυρήνας του Προγράμματος δίνει έμφαση τόσο στις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση και ανάπτυξη Πληροφοριακών υποδομών και πόρων, όσο και στην κατανόηση του ευρύτερου ακαδημαϊκού, βιομηχανικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι τεχνολογίες πληροφορικής αναπτύσσονται, εξαπλώνονται και αξιολογούνται στην πράξη.

Το πρόγραμμα στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική έχει πιστοποιηθεί και επικυρωθεί (validated) από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο του Middlesex του Λονδίνου. Στους απόφοιτους του προγράμματος, μετά την εξ’ ολοκλήρου ολοκλήρωση των σπουδών τους στην Πάφο, απονέμονται σε αυτούς δύο πτυχία, ένα από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος και ένα από το Πανεπιστήμιο Middlesex. Και είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι φοιτητές, μπορούν να αποκτήσουν το Πτυχίο του Πανεπιστημίου Middlesex, ακόμη κι αν επιλέξουν να φοιτήσουν στην Ελληνική γλώσσα.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από διεθνές Scientific Advisory Board το οποίο, σε ετήσια βάση, αξιολογεί την ύλη των προσφερόμενων μαθημάτων προκειμένου αυτή να ανταποκρίνεται στις τάσεις της επιστήμης της πληροφορικής. Παράλληλα, ένα σύνολο Κυπριακών και διεθνών εταιρειών Πληροφορικής διαμορφώνει το Business Advisory Board του Προγράμματος. Αποστολή αυτής της επιτροπής είναι να μεταφέρει τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς και τη μετατροπή αυτών σε ύλη των προσφερόμενων μαθημάτων. Ως αποτέλεσμα, το Πρόγραμμα εφαρμοσμένης Πληροφορικής είναι το μόνο πρόγραμμα στην Κύπρο που άμεσα υιοθέτησε μαθήματα όπως τα:

· Distributed Ledger Technologies 

· IoT Networks and Protocols 

· Robotics & Computer Vision 

· Cyber Crime and Legal Considerations

Επίσης το Πτυχίο στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική εστιάζει στην εφαρμογή της Πληροφορικής στις επιχειρήσεις, την οικονομία και τη χρηματοοικονομική. Στόχος του προγράμματος δεν είναι αποκλειστικά η προετοιμασία των αυριανών επιστημόνων Πληροφορικής, αλλά η διαμόρφωση προσωπικοτήτων με ικανότητες λήψης αποφάσεων, οργανωτικά προσόντα και ηγετικές δεξιότητες. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να διοχετεύσει στην αγορά επιστήμονες ικανούς να πρωταγωνιστήσουν στο πλαίσιο ενός συνεχούς μεταβαλλόμενου και ανταγωνιστικού τεχνολογικού και οικονομικού περιβάλλοντος.

Στοχεύοντας στην πρακτική εφαρμογή της γνώσης, το πρόγραμμα έχει υιοθετήσει ως υποχρεωτικό μάθημα το μάθημα της τοποθέτησης. Οι φοιτητές, για 13 εβδομάδες, εργάζονται σε μία από τις σχεδόν 50 εταιρείες πληροφορικής με τις οποίες το Τμήμα έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας. Την επίβλεψη της διαδικασίας επιτηρεί ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος του προγράμματος, την αξιολόγηση δε της επίδοσης του αναλαμβάνει αποκλειστικά η εταιρεία στην οποία τοποθετείται ο φοιτητής. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι 70% των αποφοίτων του προγράμματος, μετά το πέρας των σπουδών τους, συνεχίζουν να εργάζονται στην εταιρεία την οποία εκπόνησαν την πρακτική τους. Συνολικά, περισσότερο από το 85% των αποφοίτων του προγράμματος, βρίσκει εργασία, ένα μήνα της αποφοίτησης τους.

Παράλληλα, οι εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται το Πρόγραμμα, κάθε Σεπτέμβριο, διοχετεύουν σε αυτό ένα σύνολο πραγματικών προβλημάτων της αγοράς το οποίο, με τη βοήθεια των ακαδημαϊκών του προγράμματος, μετασχηματίζεται σε θέματα διπλωματικών εργασιών. Στην επίβλεψη των διπλωματικών συμμετέχουν έμπρακτα και οι εταιρείες, οι οποίες παρέχουν στήριξη και συμβουλές στους φοιτητές. 

Στο ταξίδι των σπουδών τους, οι φοιτητές απολαμβάνουν τη στήριξη του προσωπικού ακαδημαϊκού συμβούλου ο οποίος παρακολουθεί την πρόοδο τους και παρέχει βοήθεια σε τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Παράλληλα, εάν κι εφόσον το επιθυμούν, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία από της εταιρείες που διαμορφώνουν το Business Advisory Board του Προγράμματος για να τους στηρίζει ως σύμβουλος καριέρας. Ο σύμβουλος καριέρας καθοδηγεί τους φοιτητές έτσι ώστε κατά την ολοκλήρωση των σπουδών τους να αποτελούν τον ιδανικό υποψήφιο για εργοδότηση στην εταιρεία που έχουν επιλέξει. Αρμοδιότητα του είναι να προτείνει μαθήματα επιλογής, θέματα εργασιών, να επιτηρεί την πρακτική άσκηση και να προτείνει θέματα πτυχιακής εργασίας. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα του ΕΤΕΚ. Ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι πρόκειται για το μόνο πρόγραμμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στην Κύπρο που είναι αναγνωρισμένο από το European Federationof National Engineering Associations. Παράλληλα, το πρόγραμμα έχει την έμπρακτη στήριξη του Cyprus Computer Society. Στα χρόνια λειτουργίας του, το πρόγραμμα στην εφαρμοσμένη πληροφορική καταγράφει πλήθος διεθνών και εθνικών διακρίσεων. Η φοίτηση γίνεται σε ένα σύγχρονο περιβάλλον από ακαδημαϊκούς με έντονη ερευνητική δράση και δυναμική παρουσία στην εξέλιξη των τεχνολογιών.

Η επιστήμη της πληροφορικής εξελίσσεται δυναμικά, και το Πανεπιστήμιο Νεάπολις την υπηρετεί με σεβασμό. 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


385