Ποσόστωση γυναικών εκπαιδευτικών 40+% στις Επιτροπές της ΠΟΕΔ


ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ Α. ΠΟΛΗ*  

Η Επιτροπή Καταστατικού της ΠΟΕΔ συζητά, εδώ και καιρό, τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στο καταστατικό της συντεχνίας για να γίνει αυτή περισσότερο λειτουργική και παραγωγική προς όφελος του διδασκαλικού κόσμου. Στα πλαίσια αυτά θα ήθελα να κάνω την ακόλουθη πρόταση για εκσυγχρονισμό του καταστατικού και εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εκπαιδευτικών ανεξάρτητα από το φύλο τους.

Η προτεινόμενη τροποποίηση του καταστατικού της ΠΟΕΔ:

Εισαγωγή ελάχιστης ποσόστωσης  γυναικών εκπαιδευτικών στα Διοικητικά όργανα και τους θεσμούς της ΠΟΕΔ, ως ακολούθως:

  1. Γραμματεία και Διοικητικό Συμβούλιο: Ελάχιστο ποσοστό γυναικών 40%
  2. Επαρχιακές και κλαδικές  Επιτροπές: Ελάχιστο ποσοστό γυναικών 45%

Τεκμηρίωση της πρότασης:

  1. Το ποσοστό των γυναικών μελών της ΠΟΕΔ υπερβαίνει το 80% του συνόλου των μελών της συντεχνίας. Παρόλα αυτά το ποσοστό γυναικών στο ΔΣ ΠΟΕΔ μόλις που φτάνει το 20%, ενώ στη Γραμματεία είναι κατώτερο του 15%.
  2. Η άνιση μεταχείριση των Γυναικών τεκμηριώνεται και από σχετική έκθεση του Επιτρόπου Διοικήσεως ( Αρχή Ισότητας ) που επί λέξει αναφέρει:

«Η πλειοψηφία του διδακτικού και διευθυντικού προσωπικού στην προδημοτική, δημοτική και μέση εκπαίδευση είναι γυναίκες…… Σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, οι γυναίκες παρουσιάζουν πολύ υψηλά ποσοστά όσον αφορά στο διδακτικό προσωπικό. Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία των διευθυντικών θέσεων κατέχονται από άντρες φαινόμενο «γυάλινης οροφής». Παρόλη την υψηλή συμμετοχή των γυναικών στη εκπαίδευση, υπάρχουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά τη συμμετοχή τους στα συνδικαλιστικά όργανα του κλάδου και στη διοικητική ιεραρχία του επαγγέλματος. ¹

Καλώ τη συντεχνία, όπως εφαρμόσει την πιο πάνω πρόταση, για να μη γινόμαστε, έστω άθελα μας, συμμέτοχοι στην άνιση μεταχείριση των γυναικών συναδέλφων.

Σημειώσεις

1.  Το πλαίσιο και η συμβολή της Αρχής Ισότητας στην προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων στην εκπαίδευση, ομιλία στο εκπαιδευτικό συνέδριο που διοργάνωσαν στις 9 Μαρτίου 2013 οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ΠΟΕΔ- ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ Λευκωσίας, με ομιλήτρια τη Δέσποινα Μέρτακκα Λειτουργό Αρχής Ισότητας  και ανθρωπίνων δικαιωμάτων Κύπρου

*Μέλος ΔΣ ΑΚΙΔΑ 2017-2020

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

396