ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία: Πρόταση για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις εξετάσεις διορισίμων


Με ανακοίνωσή της η ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία αναφέρει:

«Μετά την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας σε σχέση με την παραχώρηση άδειας για συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις επικείμενες εξετάσεις διορισίμων, η ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία καταθέτει ολοκληρωμένη πρόταση για τις ρυθμίσεις που πρέπει να ισχύσουν έτσι ώστε:

Να διευκολυνθούν για να παρακαθίσουν στις εξετάσεις όλοι οι εν υπηρεσία εκπαιδευτικοί, ασχέτως από τη θέση στην οποία υπηρετούν
Να διασφαλιστεί η παράλληλη εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
Προς αυτή την κατεύθυνση η ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία προτείνει:

(1) Τη διασφάλιση της παραχώρησης μέχρι και 3 εργάσιμων ημερών άδεια για προσωπικούς λόγους μετ’ απολαβών στους αορίστου χρόνου και συμβασιούχους συνάδελφους που θα το αιτηθούν. Η εν λόγω παραχώρηση επιβάλλεται να γίνει ασχέτως του εάν ο αριθμός των εργάσιμων ημερών κατά τις οποίες θα διεξαχθούν οι εξετάσεις που καλείται να παρακαθίσει ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός είναι <3. Η παραχώρηση της εν λόγω άδειας αποτελεί δικαίωμα των αορίστου χρόνου και συμβασιούχων συναδέλφων, όπως αυτό προκύπτει και από την ενοποιημένη εγκύκλιο για παραχώρηση αδειών.

(2) Λόγω του αυξημένου αριθμού συναδέλφων που αναμένεται να συμμετέχουν στις επικείμενες εξετάσεις, προτείνεται όπως (τουλάχιστον για τη συγκεκριμένη περίοδο), εφαρμοστεί η πάγια θέση της ΠΟΕΔ για αποστολή αντικαταστατών σε όλες τις περιπτώσεις απουσίας συναδέλφων, ασχέτως της διάρκειας της απουσίας. Προς αυτή την κατεύθυνση επιβάλλεται να υπάρξει άμεσα σχετική ρύθμιση/συνεννόηση ανάμεσα σε ΥΠΠΑΝ και ΕΕΥ.

(3) Για τους αντικαταστάτες εκπαιδευτικούς που προτίθενται να συμμετέχουν στις εν λόγω εξετάσεις, προτείνεται όπως η μέρα/μέρες των εξετάσεων παραχωρηθεί ως άδεια απουσίας μετ’ απολαβών, με ανάλογη αναπροσαρμογή της πληρωμένης άδειας αναπαύσεως που τους παραχωρείται με το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Θεωρούμε πως η υιοθέτηση και εφαρμογή των 3 πιο πάνω ρυθμίσεων είναι επιβαλλόμενη ώστε αφενός να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και υπό τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις συμμετοχή όλων των επηρεαζόμενων εν υπηρεσία εκπαιδευτικών (αορίστου χρόνου, συμβασιούχων και αντικαταστατών) στις εξετάσεις και την ίδια ώρα να μην υπάρξει αναστάτωση και προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων».

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

1365