Σχέδιο Αξιολόγησης Μαθητή: Μύθοι και πραγματικότητες. Τι έχει συμφωνηθεί και τι θα εφαρμοστεί


ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ*

Μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων που είχε η ΠΟΕΔ με το ΥΠΠΑΝ για το θέμα της εφαρμογής του Σχεδίου Αξιολόγησης του Μαθητή, για τη φετινή σχολική χρονιά, το ΥΠΠΑΝ απέστειλε στις διευθύνσεις των σχολείων σχετική εγκύκλιο, στις 29 Νοεμβρίου 2019, για τον τρόπο που θα εφαρμοστεί το συγκεκριμένο σχέδιο.

Σε σχέση με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο και τον τρόπο εφαρμογής της, τονίζω ότι  το ΥΠΠΑΝ έκανε αποδεκτές τις πιο βασικές θέσεις και προϋποθέσεις που έθεσε η Οργάνωσή μας για να εφαρμοστεί το σχέδιο κατά τη φετινή χρονιά και να αξιολογηθεί στη συνέχεια. Στόχος της ΠΟΕΔ είναι να δοκιμαστεί το σχέδιο κατά τη φετινή σχολική χρονιά, με τρόπο που να μην προκληθεί η οποιαδήποτε αναστάτωση στα σχολεία και τους συναδέλφους και η περεταίρω επιβάρυνση τους,  με αχρείαστη γραφειοκρατία.

Μεταξύ ΠΟΕΔ και ΥΠΠΑΝ έχουν συμφωνηθεί και θα ισχύσουν για τη φετινή σχολική χρονιά τα πιο κάτω:

  • Η συλλογή και η καταγραφή στοιχείων που αφορούν την πρόοδο του κάθε μαθητή και την αξιολόγησή του, θα συνεχίσει να γίνεται από τους εκπαιδευτικούς, με τον τρόπο που οι ίδιοι επιθυμούν (όπως γίνεται και σήμερα), τόσο όσον αφορά τη μορφή όσο και το περιεχόμενο της.  Κανένας εκπαιδευτικός δεν είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει τα όσα αναφέρονται στην έκθεση που έχει αναρτήσει το ΥΠΠΑΝ σε σχέση με το Ενιαίο Σχέδιο Αξιολόγησης του μαθητή για το ΑΔΕΠ (Ατομικό Δελτίο Προόδου). Το ΑΔΕΠ όπως προτείνεται στην έκθεση του ΥΠΠΑΝ είναι πάρα πολύ γραφειοκρατικό και σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτή η συμπλήρωσή του. Ο εκπαιδευτικός δεν είναι υποχρεωμένος να επιδεικνύει σε άλλους τα στοιχεία τα οποία έχει συλλέξει και καταγράψει για την αξιολόγηση του κάθε μαθητή του.
  • Η ΣΕΠ (Σχολική Έκθεση Προόδου) είναι το μόνο επίσημο έγγραφο και θα συμπληρώνεται από τους εκπαιδευτικούς, δύο φορές το χρόνο. Με βάση αυτό, θα ενημερώνονται προφορικά οι γονείς, τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο. Η ΣΕΠ θα παραμένει αρχειοθετημένη στο σχολείο για σκοπούς ενημέρωσης των εκπαιδευτικών που θα αναλάβουν την τάξη κατά την επόμενη σχολική χρονιά.
  • Η ενημέρωση των γονιών για τη ΣΕΠ του κάθε μαθητή, θα γίνεται μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο  του Ιανουαρίου και αρχές Ιουνίου, στον καθορισμένο χρόνο που ο κάθε εκπαιδευτικός έχει για επισκέψεις γονέων, μετά από σχετική συνεννόηση με τους γονείς.
  • Το ΥΠΠ θα πρέπει να προχωρήσει σε επιμόρφωση/ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του σχεδίου αξιολόγησης του μαθητή που έχει συμφωνηθεί, πριν από τη συμπλήρωση της ΣΕΠ.
  • Κατά τη φετινή σχολική χρονιά η συμπλήρωση της ΣΕΠ θα γίνει ΜΟΝΟ για το μάθημα των ελληνικών και των μαθηματικών, καθώς και για τον τομέα των μαθησιακών, κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων του μαθητή και δεν διασυνδέονται με δείκτες επιτυχίες και επάρκειας.  
  • Σε ότι αφορά την αποτύπωση της προόδου του μαθητή στη ΣΕΠ, αυτή θα γίνεται με περιγραφικό τρόπο, αλλά για σκοπούς διευκόλυνσης της συμπλήρωσης της ΣΕΠ από τους εκπαιδευτικούς, η περιγραφή θα σημειώνεται συμβολικά με αστεράκια τα οποία θα αντιστοιχούν με τα πιο κάτω:

            **** Έχουν επιτευχθεί πλήρως τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα

            ***   Έχουν επιτευχθεί επαρκώς τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα

            **     Έχουν επιτευχθεί μερικώς τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα

            *       Δεν έχουν επιτευχθεί ικανοποιητικά τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα

Σημειώνω εμφαντικά για άλλη μια φορά, ότι τα αστεράκια όπως αποφασίστηκε, θα χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς συντόμευσης της πιο πάνω περιγραφής και αυτά δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση βαθμολογία ή κατάταξη του μαθητή και σίγουρα δεν αποτελούν συγκριτική αξιολόγηση των μαθητών, με την οποία η ΠΟΕΔ δεν έχει συμφωνήσει. Σε καμία επίσης περίπτωση δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή στο μέλλον ή όποια διασύνδεση της αξιολόγησης του μαθητή με εισαγωγή εθνικών επιπέδων. Επαναλαμβάνω ότι η ΣΕΠ δεν θα επιδεικνύεται ούτε και θα δίνεται γραπτά σε μαθητές και γονείς.

H ΣΕΠ με τη μορφή που συμφωνήθηκε αποτελεί κατά την άποψη μου την αποτύπωση της γενικής εικόνας του μαθητή στα θέματα που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν και έτσι θα πρέπει να παραμείνει και στο μέλλον. Σε αυτό που χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και θα πρέπει να είναι στόχος της όλης προσπάθειας, είναι η ενίσχυση της διαμορφωτικής αξιολόγησης, η οποία θα είναι το μεγάλο όφελος για τους μαθητές και την Παιδεία εάν επιτευχθεί. Για να μπορέσει όμως να γίνεται με πιο σωστό και αποδοτικό τρόπο η διαμορφωτική αξιολόγηση, χρειάζεται το ΥΠΠΑΝ να προχωρήσει σε πολλές τομές για γενναίες αποφάσεις που θα έχουν οικονομικό κόστος και να δώσει στους εκπαιδευτικούς τον απαραίτητο χρόνο και εφόδια, προχωρώντας παράλληλα σε μείωση και της διδακτικής ύλης σε αρκετές περιπτώσεις.

Σε ότι αφορά επίσης τη συγκεκριμένη εγκύκλιο, το σημείο στη ΣΕΠ όπου αναγράφεται στο κατά πόσον ο μαθητής/τρια προάγεται ή δεν προάγεται στην επόμενη τάξη, θεωρώ πως εντελώς λανθασμένα αναγράφεται εκεί κάτι τέτοιο και θα πρέπει να αφαιρεθεί από το έντυπο.

Για να μπορέσει να συνεχιστεί η όλη προσπάθεια και την επόμενη σχολική χρονιά, θα πρέπει το ΥΠΠΑΝ να προχωρήσει στην παραχώρηση και της δεύτερης ώρας του υπευθύνου τμήματος στη Δημοτική, την Προδημοτική και την Ειδική εκπαίδευση όπως έχει αποφασιστεί στη ΜΕΠΕΥ.

Τα μαθήματα  επίσης που αναγράφονται στη ΣΕΠ και δεν έχει συμφωνηθεί η συμπλήρωση τους  από τους εκπαιδευτικούς,  θα πρέπει κατά την άποψή μου να αφαιρεθούν από τη ΣΕΠ.  Πιστεύω επίσης πως δεν πρέπει να γίνει στο μέλλον η οποιαδήποτε άλλη συμπλήρωσή της ΣΕΠ σε άλλα μαθήματα. Στόχος δεν θα πρέπει να είναι η μετατροπή του δημοτικού σχολείου, σε μια μικρογραφία του γυμνασίου.

Καταληκτικά θα έλεγα πως παρά τις όποιες αδυναμίες παρουσιάζει το σχέδιο αξιολόγησης που έχει τελικά συμφωνηθεί να εφαρμοστεί για τη φετινή χρονιά, θα πρέπει να δοκιμαστεί έστω για φέτος, για να εντοπιστούν οι όποιες δυσκολίες παρουσιαστούν και για να καταδειχτεί επίσης η χρησιμότητα του ή όχι με τη συγκεκριμένη μορφή. Θα διαφανεί επίσης και η πρόθεση ή όχι της Επίσημης Πλευράς να προχωρήσει με συγκεκριμένες αποφάσεις, ενισχύοντας τους εκπαιδευτικούς για να μπορούν να προχωρούν ουσιαστικά στην διαμορφωτική αξιολόγηση, η οποία είναι και το ουσιαστικότερο κομμάτι της αξιολόγησης του μαθητή. 

Η δαιμονοποίηση της όλης προσπάθειας πριν καν δοκιμαστεί από κάποιους, για τους δικούς τους λόγους, παρουσιάζοντας απλά το όλο θέμα δήθεν ως βαθμολογία με αστεράκια και ως συγκριτική αξιολόγηση των μαθητών, είναι λανθασμένη και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η ΠΟΕΔ απέρριψε και τους βαθμούς και την συγκριτική αξιολόγηση και δεν αποδέχτηκε να δίνεται στους γονείς γραπτά η ΣΕΠ.

*Γενικός Γραμματέας ΠΟΕΔ και μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Α.Κί.ΔΑ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter1297