Η Προοδευτική Δασκάλων διαφώνησε με συγκεκριμένα σημεία του Ενιαίου Σχεδίου Αξιολόγησης Μαθητή


Πέντε αλήθειες και ένα ψέμα για τις θέσεις της Κίνησης στην πρόταση για το Ενιαίο Σχέδιο Αξιολόγησης του Μαθητή

ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΚΟΥΡΟΥΠΑΤΗ*

Έχοντας υπόψη τον σημαντικό και καθοριστικό ρόλο της αξιολόγησης, ειδικότερα της διαμορφωτικής,  στο πλαίσιο βελτίωσης του/της μαθητή/τριας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσα και από τον εντοπισμό των ελλείψεων, αδυναμιών, παρερμηνειών και δυσκολιών του παιδιού,  καθώς και τα εφόδια που έχει στη διάθεση του ο/η εκπαιδευτικός αυτή τη στιγμή για να ανταποκριθεί ακόμα και στις ελάχιστες απαιτήσεις που του ζητά το Υπουργείο Παιδείας, μέσα από τη συμφωνία ΠΟΕΔ και Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) για το Ενιαίο Σχέδιο Αξιολόγησης Μαθητή (ΕΣΑΜ), παραθέτω κάποιες αλήθειες – γεγονότα τα οποία στόχο έχουν να ξεκαθαρίσουν για ακόμα μια φορά τις θέσεις της Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών για το συγκεκριμένο, σεβόμενος την ίδια ώρα τις αποφάσεις της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔ :

Αλήθεια 1 : Η Προοδευτική Κ.Δ. μέσα από τις τοποθετήσεις στο Δ.Σ. της ΠΟΕΔ αλλά και τις δημόσιες της ανακοινώσεις διαφώνησε με συγκεκριμένα σημεία της πρότασης για το ΕΣΑΜ, αλλά και της συμφωνίας ΠΟΕΔ-ΔΔΕ για το τι θα εφαρμοστεί φέτος. Γεγονός 1 :  Αρκετές από τις εισηγήσεις και προτάσεις της Προοδευτικής έχουν υιοθετηθεί από το Δ.Σ. , όπως η μη κοινοποίηση της Σχολικής Έκθεσης Προόδου (ΣΕΠ) σε γονείς.

Αλήθεια 2 : Η κυριότερη διαφωνία της Προοδευτικής εστιάζεται στην όλη φιλοσοφία της πρότασης, η οποία παραπέμπει σε ένα νεοφιλελεύθερο εξετασιοκεντρικό μοντέλο αξιολόγησης, με κύριο χαρακτηριστικό του τη μεγάλη γραφειοκρατία και την έμφαση στην συγκριτική αξιολόγηση με στόχο την κατάταξη. Γεγονός 2 : Η πρόταση δεν υιοθετήθηκε ως έχει από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ αλλά συζητήθηκαν διάφορα σημεία της, τα οποία και αλλάζουν προς το παρόν την όλη φιλοσοφία.

Αλήθεια 3 : Διαφωνήσαμε με τις άλλες Κινήσεις στο Δ.Σ. της ΠΟΕΔ τόσο για το αν θα συμπληρώνεται η Σχολική Έκθεση Προόδου μία φορά το τετράμηνο (10/1/2019), όσο και στον τρόπο που αυτή θα συμπληρώνεται (30/07/2019).  Γεγονός 3 : Υιοθετήθηκε η πρόταση της Προοδευτικής για την εισαγωγή του θεσμού του ατομικού ραντεβού δασκάλου- γονέα (2 φορές το σχολικό έτος) , στα πλαίσια του οποίου θα έχει τη δυνατότητα ο γονιός να ενημερωθεί για την ατομική πρόοδο του παιδιού του, για τις δυσκολίες, τις ελλείψεις  αλλά και τις δυνατότητες και τα χαρίσματά του. Την ίδια στιγμή, η πλειοψηφία του Δ.Σ., δέχτηκε την πρόταση του ΥΠΠΑΝ για εισαγωγή του θεσμού του τετράμηνου στη Δημοτική Εκπαίδευση, και για συμπλήρωση της ΣΕΠ – η οποία θα παρουσιάζεται (στους γονείς;) αλλά δεν θα δίνεται. Η Προοδευτική δεν έχει αποδεχθεί τη συγκεκριμένη πρόταση για την συμπλήρωση της ΣΕΠ μία φορά το τετράμηνο(10/1/2019).

Αλήθεια 4:  Εφόσον η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου αποδέχτηκε την συμπλήρωση της ΣΕΠ, η Προοδευτική τοποθετήθηκε ξεκάθαρα (30/07/2019) στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκφράζοντας την κάθετη διαφωνία της στην πρόταση του ΥΠΠΑΝ για συμπλήρωση της ΣΕΠ με αριθμητική ή αλφαβητική βαθμολογία. Αντίθετα, η Προοδευτική εισηγήθηκε τη συμπλήρωση της ΣΕΠ με μη τυποποιημένους περιγραφικούς όρους. Γεγονός 4 : Ναι, η πλειοψηφία του Δ.Σ. αποδέχτηκε σε πρώτη φάση τη συμπλήρωση της ΣΕΠ με συμβολικούς χαρακτηρισμούς (μονολεκτικούς όρους) στην Ε΄ και Στ΄ τάξη (30/7/2019)  και στη συνέχεια σε δεύτερη φάση, αποδέχτηκε την πρόταση του ΥΠΠΑΝ για τα αστεράκια από την Προδημοτική μέχρι και την Στ τάξη (30/10/2019). Η Προοδευτική σταθερή στις αρχές της, καταψήφισε όλα τα προαναφερόμενα.

Αλήθεια 5 : Η Προοδευτική Κ.Δ. καταθέτοντας μια σειρά από λόγους και επιχειρήματα στο Δ.Σ. της ΠΟΕΔ στις 12/12/2019, ζήτησε αναστολή της εφαρμογής του ΕΣΑΜ για τη φετινή χρονιά, έχοντας ως κύριο επιχείρημα την αδυναμία του ΥΠΠΑΝ να προχωρήσει σε επιμόρφωση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών, όπως αναφέρεται ξεκάθαρα το σημείο 10 της σχετικής εγκυκλίου της ΔΔΕ . Γεγονός 5 : Η Διεύθυνση Δημοτικής προχώρησε τον Σεπτέμβρη και Οκτώβρη σε ενημερώσεις Διευθυντών βάση της συνολικής πρότασης για αξιολόγηση του Μαθητή, αφήνοντας μάλιστα να νοηθεί ότι σε μελλοντικό στάδιο η ΣΕΠ θα κοινοποιείται και θα μπαίνει και βαθμολογία!!! Η εγκύκλιος, η οποία έχει αναρτηθεί από το ΥΠΠΑΝ (ypp9768) με ημερομηνία 3/10/2019 και παρέπεμπε στην παρουσίαση του ΕΣΑΜ(το οποίο έχει προταθεί από το ΥΠΠΑΝ και το οποίο δεν έχει συμφωνηθεί με την ΠΟΕΔ), με ξεκάθαρη οδηγία προς τις Διευθύνσεις των Σχολείων να αξιοποιηθεί κατάλληλα, αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση των όσων έχουν συμφωνηθεί μεταξύ ΠΟΕΔ και ΥΠΠΑΝ.

Το Ψέμα:Δυστυχώς συνάδελφοι συνδικαλιστές ή και στελέχη άλλων κινήσεων προσπάθησαν να διαδώσουν εκούσια ή ακούσια, ότι η Προοδευτική ήθελε να βάλει τους δασκάλους να συμπληρώνουν περιγραφικές εκθέσεις για όλα τα παιδιά σε όλα τα μαθήματα. Η αλήθεια είναι ότι η Προοδευτική εισηγήθηκε τα δύο προσωπικά ραντεβού, ένα κάθε εξάμηνο σε χρόνο που ο ίδιος ο εκπαιδευτικός θα κρίνει,  στα οποία ο/η εκπαιδευτικός θα δίνει προφορική περιγραφική αξιολόγηση του/της  μαθητή/τριας, πρακτική που ακολουθείτο από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών μέχρι σήμερα. Σε καμία περίπτωση δεν εισηγηθήκαμε να συμπληρώνονται περιγραφικές εκθέσεις, όπως ψευδώς διαδίδουν κάποιοι, ελλείψει επιχειρημάτων.

Όλα τα πιο πάνω προς διαλεύκανση των θέσεων, της Προοδευτικής. Την ίδια στιγμή, τα παράπονα, οι ανησυχίες, τα ερωτήματα αλλά και τα κενά που καταγράφονται από τους/τις συναδέλφους αυτό το χρονικό διάστημα, ελλείψει ενημέρωσης και επιμόρφωσης πρέπει να απασχολήσουν σοβαρά και άμεσα την Οργάνωση. Ξεκαθαρίζουμε για ακόμη μια φορά ότι η Προοδευτική θα συνεχίσει να αποτελεί το πιο ισχυρό ανάχωμα σε οποιαδήποτε προσπάθεια μετατροπής του δημόσιου δημοτικού σχολείου σε εξεταστικό κέντρο και ότι κάθε προσπάθεια επιβολής ή υιοθέτησης άλλων σημείων της πρότασης θα μας βρει κάθετα αντίθετους. Ακόμα και τώρα δεν είναι αργά η ΠΟΕΔ να ζητήσει αναστολή της εφαρμογής του για τη φετινή χρονιά, μέχρι να επιμορφωθεί και να ενημερωθεί ο κλάδος και να ξεκαθαρίσουν όλα τα διαδικαστικά σημεία της συμφωνίας ΠΟΕΔ- ΔΔΕ για το ΕΣΑΜ.

*Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΠΟΕΔ, Εκπρόσωπος Προοδευτικής στην Εκτελεστική Γραμματείας ΠΟΕΔ, Μέλος Κεντρικής Γραμματείας ΠΟΕΔ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter962