Τοποθέτηση της Προοδευτικής Δασκάλων στη συνεδρία του Δ.Σ της ΠΟΕΔ


«Επαναφορά αιτήματος αναστολής εφαρμογής του Ενιαίου Σχέδιου Αξιολόγησης Μαθητή – Μαθήτριας για τη σχολική χρονιά 2019-2020»

Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών ενημερώνει για την τοποθέτησή της  στο Δ.Σ. ΠΟΕΔ που έγινε σήμερα 23 Ιανουαρίου 2020 αναφορικά με το Ενιαίο Σχέδιο Αξιολόγησης Μαθητή – Μαθήτριας:

«Επαναφορά αιτήματος αναστολής εφαρμογής του Ενιαίου Σχέδιου Αξιολόγησης Μαθητή – Μαθήτριας για τη σχολική χρονιά 2019-2020

Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών επανακατέθεσε στη συνεδρία του ΔΣ της ΠΟΕΔ της 23ης Ιανουαρίου 2020 αίτημα αναστολής εφαρμογής του Ενιαίου Σχεδίου Αξιολόγησης Μαθητή – Μαθήτριας για τη φετινή σχολική χρονιά και επανασυζήτηση του όλου θέματος για την επόμενη σχολική χρονιά 2020-2021.  Οι λόγοι που αιτούμαστε ξανά αναστολή εφαρμογής από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ, σεβόμενοι και τις προηγούμενες σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. για το ΕΣΑΜ, βασίζονται στα πιο κάτω:

  1. Παρατηρούνται τεράστια προβλήματα στην υλοποίηση του ΕΣΑΜ τόσο στη Δημοτική όσο και στην Προδημοτική Εκπαίδευση.
  2. Η δέσμευση της ΔΔΕ για επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών πριν από την εφαρμογή του ΕΣΑΜ δεν έχει υλοποιηθεί, κάτι που καταδεικνύει άλλη μια φορά τις προχειρότητες του ΥΠΠΑΝ σε οποιεσδήποτε αλλαγές κάνει.
  3. Η «αναθεωρημένη παρουσίαση», για την οποία γίνεται λόγος στην εγκύκλιο, ανατρέπει την όλη φιλοσοφία της εγκυκλίου και αποτελεί θέμα που πρέπει να συζητηθεί με τη Διεύθυνση Δημοτικής. Αποτελεί θέση της Προοδευτική ότι η συγκεκριμένη παρουσίαση, έστω και αναθεωρημένη, πρέπει να αποσυνδεθεί από την εγκύκλιο και να μην αποτελεί οδηγό εφαρμογής του ΕΣΑΜ.
  4. Θεωρούμε ότι πριν από την εφαρμογή του ΕΣΑΜ ή έστω κάποιων βασικών αρχών του, πρέπει να συμφωνηθούν και να διασφαλιστούν οι βασικές προϋποθέσεις για στήριξη του εκπαιδευτικού, προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν κυρίως με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αλλά και με τα εργαλεία αξιοποίησης και διόρθωσης των ευρημάτων της διαμορφωτικής αξιολόγησης (μείωση του διδακτικού χρόνου της Διευθυντικής Ομάδας, ολοκλήρωση της συμφωνίας για επέκταση του θεσμού του Υπεύθυνου Τμήματος, ετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού, εισαγωγή και επέκταση των θεσμών των εκπαιδευτικών ψυχολόγων και των σχολικών σύμβουλων, αύξηση των ωρών ενίσχυσης, δεύτερος δάσκαλος στην Α΄ τάξη κλπ.). 

Τονίζουμε εμφαντικά ότι η απόφαση των υπόλοιπων κινήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔ να αποδεχτεί την εισήγηση του ΥΠΠΑΝ για συμπλήρωση της Σχολικής Έκθεσης Προόδου Μαθητή/τριας με «αστεράκια» μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Μας βρίσκει κάθετα αντίθετους η ΣΕΠ και η όλη φιλοσοφία που την διέπει με τα «αστεράκια», τονίζοντας ότι αυτή διαιωνίζει τον ιστορικά και παραδοσιακά κυρίαρχο ρόλο της αξιολόγησης, που είναι η ανίχνευση και η επικέντρωση στις διαφορές των μαθητών/τριών με σκοπό την ταξινόμησή τους. Η Προοδευτική Κίνηση θα σταθεί απέναντι σε οποιεσδήποτε κινήσεις μετατροπής του δημόσιου σχολείου σε εξεταστικό κέντρο ή χώρο υιοθέτησης συντηρητικών πολιτικών που δημιουργούν ένα αγχωτικό περιβάλλον σε παιδιά και εκπαιδευτικούς και αναπαράγουν τις κοινωνικές ανισότητες. 

Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

23/01/2020»

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter326