Φυλακτού: Επαναρχίζει η λειτουργία των σχολείων στο πλαίσιο διατάγματος μέτρων της Κυβέρνησης


Με γραπτή δήλωσή του ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔ Φίλιος Φυλακτού αναφέρει:

«Επαναρχίζει από σήμερα Τρίτη η λειτουργία των σχολικών μονάδων, ενώ εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή φοίτησης των παιδιών. Οι προϊστάμενοι σε κάθε υπηρεσία, στην περίπτωση των σχολείων οι διευθύνσεις τους, υποχρεούνται να εφαρμόσουν αυστηρά τα διατάγματα και τις οδηγίες που εξαγγέλθηκαν από την Κυβέρνηση και να προσαρμόσουν τις εργασίες που πρέπει να διεκπεραιωθούν βάσει αυτών.

Κάτι που σημαίνει ότι για τις εργασίες που μπορούν να διεκπεραιωθούν από το σπίτι οι εργαζόμενοι, στην προκειμένη περίπτωση οι εκπαιδευτικοί, μετά και τις οδηγίες της διεύθυνσης του σχολείου, θα παραμένουν στο σπίτι και θα εργάζονται από εκεί. Στις περιπτώσεις εκείνες που οι εργασίες χρειάζεται να γίνουν στον χώρο εργασίας, στο σχολείο, τότε η διεύθυνση του κάθε σχολείου εφαρμόζοντας με ιδιαίτερη προσοχή τα αυστηρά μέτρα που εξαγγέλθηκαν (π.χ. 8 τετρ. μέτρα ανά εργαζόμενο κ.ά.) θα κάνει τις ανάλογες ρυθμίσεις για το προσωπικό που θα προσέλθει στο σχολείο. Μια τέτοια ρύθμιση είναι και το ευέλικτο ωράριο, η παρουσία σε διαφορετικό χρόνο κ.λπ.

 Η διεύθυνση του κάθε σχολείου σε συνεργασία με το προσωπικό του σχολείου θα συνδιαμορφώνουν το πρόγραμμα εργασίας της κάθε μέρας με το οποίο θα κατανέμονται οι εργασίες που πρέπει να διεκπεραιωθούν στα μέλη του προσωπικού και θα καθορίζεται αν κάποια μέλη του προσωπικού για συγκεκριμένες εργασίες θα πρέπει να παρουσιαστούν στο σχολείο εφόσον αυτές δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν από το σπίτι, όπως για παράδειγμα η καταμέτρηση εξοπλισμού, η εγκατάσταση λογισμικού στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των σχολείων για εκτέλεση ψηφιακής εκπαίδευσης και άλλα.  Νοείται ότι η παρουσία του αναγκαίου αριθμού εκπαιδευτικών στο σχολείο για τις εργασίες που δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν από το σπίτι, θα γίνεται σύμφωνα με τα αυστηρά διατάγματα και τις οδηγίες της Κυβέρνησης για την προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του ιού covid-19.

Η ΠΟΕΔ σήμερα, θα αποστείλει επιστολή στο ΥΠΠΑΝ και θα ζητήσει ξεκάθαρες τοποθετήσεις και απαντήσεις σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που απορρέουν από τις ρυθμίσεις που εξαγγέλθηκαν από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τις οποίες γίνεται αναφορά και στις εγκυκλίους που εξέδωσε το ΥΠΠΑΝ.

Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει αναφορά, μεταξύ άλλων, για τις ευπαθείς ομάδες εκπαιδευτικών και για όσους/όσες εκπαιδευτικούς ζητήσουν γονική άδεια για τη φύλαξη των παιδιών τους. Κάποιες από τις ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν και για την υπόλοιπη Δημόσια Υπηρεσία ίσως χρειαστεί να διαφοροποιηθούν, γιατί υπάρχουν διαφορετικά δεδομένα στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία, όπως για παράδειγμα η χρήση της άδειας ανάπαυσης ως γονική άδεια, κάτι που δεν υπάρχει με αυτό τον όρο για τους/τις εκπαιδευτικούς.

Επαναρχίζει λοιπόν σήμερα η λειτουργία των σχολείων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται και πιο πάνω και εμείς θα ζητήσουμε από το ΥΠΠΑΝ διευκρινίσεις σε σημαντικά ζητήματα όπως αυτό που αναφέρθηκε πιο πάνω, τι θα γίνει με τις αντικαταστάσεις και άλλα».Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

10457