Ένας ψυχολογικός παράγοντας που δε λαμβάνεται υπόψη στο εγχείρημα της ΑεξΑΕ


ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΟΥ*

Το γεγονός ότι η ΑεξΑΕ ταυτίστηκε με την εκπαίδευση ενηλίκων (αν και δεν είναι τα ίδια πράγματα) δεν είναι τυχαίο...

Κι αυτό επειδή οι συμμετέχοντες στην ΑεξΑΕ είναι άτομα που έχουν συνειδητοποιήσει πως επιθυμούν ν' ακολουθήσουν αυτό τον τρόπο μάθησης, επειδή αυτό τους βολεύει με βάση την υφιστάμενη κατάσταση στη ζωή τους.

Άτομα δηλαδή, τα οποία ψάχνουν ΕΥΕΛΙΞΙΑ σε χρόνο, τόπο, ρυθμό μελέτης, πορεία μελέτης όπως επίσης και άτομα τα οποία έχουν αναπτύξει ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ, νιώθοντας ως ΑΝΑΓΚΑΙΟ να πράξουν κάτι τέτοιο για να ικανοποιήσουν τα προσωπικά τους συμφέροντα.

Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες στην ΑεξΑΕ ως τώρα, ήταν άτομα που είχαν τη δυνατότητα να δράσουν ανεξάρτητα, χωρίς επίβλεψη και να πάρουν αποφάσεις για τη ζωή τους...

Τα πιο πάνω χαρακτηριστικά παρουσιάζονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στους ενήλικες, όχι στα παιδιά. Ακόμη δε, τολμώ να πω, όχι σε όλους τους ενήλικες... Η ΑεξΑΕ μπορεί να ταιριάζει γάντι σ' εκείνον που έχει τα πιο πάνω χαρακτηριστικά και να τον βοηθήσει να αποδώσει ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΑ κι από την πρόσωπο - με - πρόσωπο διδασκαλία. Αποτελεί όμως κι έναν βέβαιο δρόμο αποτυχίας για εκείνον που δεν έχει αναπτύξει τα χαρακτηριστικά αυτά.

Αυτό δε σημαίνει τώρα, πως η ΑεξΑΕ δεν εφαρμόστηκε καθόλου και σε μικρότερες ηλικίες. Σε τεράστιες χώρες λ.χ. όπου κάποια παιδιά ζούνε σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως στον Καναδά, στις ΗΠΑ ή στην Αυστραλία, ή σε χώρες όπου λόγω καιρικών συνθηκών, για κάποιους μήνες του χρόνου κάποιες περιοχές είναι αποκλεισμένες (λ.χ. Σκανδιναβικές χώρες) εφαρμόζεται ένα είδος καθοδηγούμενου home schooling, όπως αυτό που ουσιαστικά επιχειρείται να γίνει κι εδώ.

Επειδή από τη στιγμή που λόγω έλλειψης όλων των άνω χαρακτηριστικών, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ η συμμετοχή των γονιών στη μαθησιακή διαδικασία, ουσιαστικά αυτό επιχειρούμε να κάνουμε, κι όχι παραδοσιακή ΑεξΑΕ... Καθοδηγούμενο home schooling... Για να πετύχει τώρα αυτό, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να κρατήσουμε τα πράγματα όσο πιο απλά γίνεται για τους γονείς. Για τ' όνομα του Θεού, μην αναγκάσετε τους γονείς να μάθουν μια πλατφόρμα που είναι δύσκολο να τη μάθεις, ή να μάθουν 2-3 διαφορετικές πλατφόρμες ή να χρειαστεί να βοηθήσουν τα παιδιά τους με υλικό που χρειάζεται εξειδικευμένες γνώσεις ή είναι δυσνόητο! Επίσης, σκεφτείτε το πολύ βραχύ attention span που έχουν τα παιδιά και την έλλειψη εσωτερικών κινήτρων!

Οπότε; Χρησιμοποιείστε απλές πλατφόρμες, εύκολες στη χρήση και στη μάθηση ή μέσα που να είναι ήδη γνωστά στους γονείς και φροντίστε ό,τι στέλνετε να είναι προσιτό, στοχευμένο, σύντομο, ελκυστικό κι απολύτως κατανοητό, ώστε να διατηρείται όσο γίνεται η προσοχή των παιδιών...

Εννοείται πως η όλη ανάλυση της ΑεξΑΕ και του home schooling δεν τελειώνει εδώ. Υπάρχει λ.χ. μεγάλος αριθμός γονιών στις ΗΠΑ, που συνειδητά επέλεξαν το home schooling ως μέθοδο μαθησιακής διαδικασίας για τα παιδιά τους, ανεξάρτητα αν έχουν πρόσβαση σε συνηθισμένο σχολείο ή όχι. Ή υπάρχουν ολόκληρες εκπαιδευτικές περιφέρειες στις ΗΠΑ ή στη Φινλανδία, που προσφέρουν και μαθήματα εξ αποστάσεως ή εφαρμόζουν και μεθόδους ΑεξΑΕ μαζί με την πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία (κάτι που το είπα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια αλλά δεν ακούει κανείς...), κάτι που έκανε το μαθησιακό σύστημα πολύ πιο ευέλικτο... Αυτά όμως για την ώρα, είναι επιστημονική φαντασία για την Κύπρο.

Επαναλαμβάνω το ρεζουμέ: Χρησιμοποιείστε απλές πλατφόρμες, εύκολες στη χρήση και στη μάθηση ή μέσα που να είναι ήδη γνωστά στους γονείς και φροντίστε ό,τι στέλνετε να είναι προσιτό, στοχευμένο, σύντομο, ελκυστικό κι απολύτως κατανοητό, ώστε να διατηρείται όσο γίνεται η προσοχή των παιδιών...

κπαιδευτικός

MA in Open, Distance and Flexible Learning

MA στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


847