Κλειδί οι αντικαταστάσεις για την επάνοδο


ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΒΡΑΣΙΔΑ*  

Με απόφαση της Πολιτείας, τα δημοτικά σχολεία επαναλειτούργησαν από τις 21 Μάϊου 2020, μετά από 2 και πλέον μήνες αναστολής της φοίτησης σε αυτά των παιδιών ελέω κορωνοϊού. Η πρώτη μέρα, παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα που υπήρξαν, κύλησε αρκετά ομαλά, με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να επανέρχονται στο φυσικό τους χώρο, μέσα από τις καθορισμένες διαδικασίες που αποφασίστηκαν για σκοπούς προστασίας, πρώτα και πάνω απ’ όλα, της υγείας όλων.

Υπήρξε εντούτοις μια σοβαρή δυσκολία που η καλή διάθεση και η εφευρετικότητα των εκπαιδευτικών, η συνδρομή των συνδέσμων γονέων κλπ. δεν ήταν δυνατόν να αντιμετωπίσουν. Αυτή αφορά στην απουσία εκπαιδευτικών και τη μη ύπαρξη αντικαταστατών στη θέση τους. Τα όσα προβλέπουν (πολύ ορθά), τα υγειονομικά πρωτόκολλα, δεν επιτρέπουν στα σχολεία να εφαρμόζουν λύσεις όπως είναι ο διαμοιρασμός παιδιών σε άλλα τμήματα ή η συνένωση τμημάτων κ.ο.κ. που προ εποχής κορωνοϊού ήταν αποδεχτές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, εκεί που υπήρξε απουσία τέτοια αριθμού εκπαιδευτικών που δεν αντικαταστάθηκαν με αντικαταστάτες συναδέλφους και δεν υπήρξε ούτε η δυνατότητα κάλυψης των κενών με αναπληρώσεις από το υπόλοιπο προσωπικό, να δημιουργηθεί αναστάτωση.

Η μη ύπαρξη αντικαταστατών συναδέλφων εκεί που υπήρξε απουσία εκπαιδευτικών, φαίνεται να οφείλεται σε μια σειρά από λόγους (καθυστέρηση στην υποβολή κάποιων αναγκών, η απροθυμία αντικαταστατών συναδέλφων να διεκδικήσουν κάποια από τις διαθέσιμες αντικαταστάσεις κ.ο.κ.) Αυτό που έχει σημασία και αξία όμως, δεν είναι τόσο ο εντοπισμός και η ιχνηλάτηση (για να χρησιμοποιήσουμε και όρους των ημερών) του προβλήματος, όσο η ανάγκη επίλυσής του και αποφυγής παρόμοιων καταστάσεων στη συνέχεια. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα ήταν θεωρώ καλή λύση, να προκηρυχθούν (μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα αντικαταστάσεων) ένας λογικός αριθμός αντικαταστάσεων (κατανεμημένες ανά επαρχία), διάρκειας μέχρι και το τέλος της σχολικής χρονιάς. Οι αντικαταστάσεις αυτές, αφού βρουν «κάτοχο» μέσα από τη διαφανή ηλεκτρονική διαδικασία (εδώ ίσως βοηθήσει η διεύρυνση του αριθμού των ατόμων που δικαιούνται να διεκδικήσουν αντικατάσταση από τον κατάλογο διοριστέων), να είναι στη διάθεση του εκάστοτε Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας, προς άμεση αξιοποίηση για κάλυψη οποιονδήποτε αναγκών προκύψουν, μέχρι και τη λήξη της σχολικής χρονιάς.

Οι εκπαιδευτικοί, οι διευθύνσεις των σχολικών μονάδων, το βοηθητικό προσωπικό, οι γονείς έχουν, συλλογικά, υπερβάλλει εαυτόν για να υπάρχει ένας υγιής και ασφαλισμένος σχολικός χώρος, στον οποίο τα παιδιά να επιστρέψουν για να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους. Χρειάζεται όμως και τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται, να επιλύονται άμεσα και αποφασιστικά ώστε η όλη προσπάθεια να στεφθεί με επιτυχία μέχρι και το τέλος της.

*Δάσκαλος

Πρόεδρος Διδασκαλικής Κίνησης ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑComments (0)

Add a new comment:Newsletter671