Ενημέρωση για τις μη πληρωμές αντικαταστατών Δημοτικής (Δημοτική – Προδημοτική Ειδική)


ΤΗΣ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ*

Μετά από επικοινωνία, που είχα, με το Λογιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) αλλά και με αντικαταστάτες, σημειώνονται τα έξης:

 • Την περίοδο μεταξύ Μαρτίου – Ιουνίου 2020 εργοδοτήθηκαν περισσότεροι από 1100 αντικαταστάτες.
 • Από αυτούς, των 1000 περίπου οι πληροφορίες έχουν φτάσει στο Λογιστήριο του ΥΠΠΑΝ. Των υπολοίπων τα στοιχεία και η διάρκεια αντικατάστασης εκκρεμούν σε άλλες υπηρεσίες (ΕΕΥ, Υπουργείο Οικονομικών κ.λπ.). Δεν έχει ακόμα ενημερωθεί γι’ αυτούς το Λογιστήριο του ΥΠΠΑΝ. Ο λόγος που εκκρεμούν τα στοιχεία είναι το ότι εργοδοτήθηκαν προς το τέλος της προαναφερθείσας περιόδου.
 • Από όσους το Λογιστήριο του ΥΠΠΑΝ έχει  τα στοιχεία, οι οποίοι είναι γύρω στους 1000, οι 950 έχουν πληρωθεί κανονικά. Περίπου 50 θα πληρωθούν την επόμενη βδομάδα με προκαταβολή (σημ. πρέπει να τους καταβληθεί ολόκληρο το ποσό που δικαιούνται). Των υπόλοιπων εκκρεμούν οι πληροφορίες, που δεν έχουν φτάσει στο Λογιστήριο του ΥΠΠΑΝ.
 • Κάποιοι αντικαταστάτες δεν έχουν ακόμα στείλει το IBAN τους στο Λογιστήριο.
 • Οι υπόλοιπες πληρωμές εκτιμάται ότι θα γίνουν μετά τον Δεκαπενταύγουστο, όταν το Λογιστήριο του ΥΠΠΑΝ θα έχει τα στοιχεία τους.

Σχολιασμός:

 • Η καθυστέρηση της πληρωμής έστω και ενός αντικαταστάτη, ο οποίος προσέφερε τις υπηρεσίες του στο κράτος, είναι απαράδεκτη. Στερούνται οικογένειες βασικό εισόδημα επιβίωσης.
 • Η καθυστέρηση της πληρωμής των αντικαταστατών, η οποία ακολουθείται εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια, είναι συνέπεια ενός χρονοβόρου γραφειοκρατικού συστήματος, στο οποίο εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αυτή η δυσπραγία που επηρεάζει πολλές οικογένειες. Οι ιδιαίτερες συνθήκες, που προκλήθηκαν από την πανδημία, έφεραν στην επιφάνεια την αναποτελεσματικότητα της διαδικασίας αυτής.
 • Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, περιλαμβανομένων της ΕΕΥ, του Υπουργείου Οικονομικών, του ΥΠΠΑΝ και των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, πρέπει να συντονιστούν, να οργανωθούν και να ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ, ώστε να βελτιωθεί αυτή η χρονοβόρα και αναποτελεσματική διαδικασία πληρωμής των αντικαταστατών.

Εισήγηση:

 • Αναμένουμε από τους εμπλεκόμενους φορείς να ορίσουν ημερομηνία συνάντησης και διαλόγου, για να αντιμετωπιστεί το θέμα καθυστέρησης πληρωμής των αντικαταστατών και να βελτιωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία, το συντομότερο δυνατό. Ήδη έχει γίνει μια συνεννόηση με το Λογιστήριο του ΥΠΠΑΝ, το οποίο εξέφρασε προθυμία για αλλαγή της διαδικασίας.
 • Όσοι αντικαταστάτες δεν έχουν στείλει IBAN, να το κάνουν άμεσα.
  *Eκπαιδευτικός ΔημοτικήςComments (0)

Add a new comment:


Newsletter1284