Ηγεσία ή απλή διεκπεραίωση: θέμα χρόνου


ΤΗΣ ΜΥΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ*

Ζούμε στην εποχή των συνεχών αλλαγών. Οι σχολικές μονάδες, ως ανοικτά κοινωνικά συστήματα που αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους, είναι άμεσοι παραλήπτες οποιωνδήποτε αλλαγών και καλούνται να προσαρμοσθούν σε αυτές τις νέες συνθήκες, προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της εποχής. Για να επιτευχθεί αυτό, επιβάλλεται η παρουσία μιας διευθυντικής ομάδας-αποτελούμενη από τον/τη διευθυντή/ντρια και τους βοηθούς διευθυντές/ντριες- ικανής να διαχειριστεί τις απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου. Σύμφωνα άλλωστε και με τη Margaret Mead «Μια μικρή ομάδα σκεπτόμενων και αποφασισμένων ανθρώπων μπορεί να αλλάξει τον κόσμο».

Έχοντας ως αφετηρία την πιο πάνω παραδοχή αδιαμφισβήτητα ο ρόλος της διευθυντικής ομάδας καθίσταται πολύ σημαντικός μιας και καλείται καθημερινά να διαχειριστεί τις πολλαπλές απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου και να ισορροπήσει ανάμεσα στην απλή διεκπεραίωση και στην ουσιαστική διοίκηση-ηγεσία. Οι απαιτήσεις της θέσης επομένως είναι πολλαπλές και πολυσύνθετες: από τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του σχολείου με το Υπουργείο και με άλλους φορείς μέχρι την καθοδήγηση και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, την επίλυση συγκρούσεων, τη συνεργασία με διάφορους φορείς, την έμπνευση και μετάδοση του οράματος του σχολείου και τόσα άλλα.

Με μια απλή ανάγνωση των καθηκόντων-ευθυνών τόσο του/της διευθυντή/ντριας όσο και των βοηθών διευθυντών/ντριών όπως καταγράφονται στους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων, μπορεί εύκολα κανείς να συλλάβει την πολλαπλότητα και πολυπλοκότητα του ρόλου τους. Κι εδώ τίθενται τα εξής ερωτήματα: Είναι αρκετός ο διοικητικός χρόνος των μελών της διευθυντικής ομάδας; Πόσο εύκολο και λειτουργικό είναι για ένα/μία διευθυντή/ντρια Σχολείου Δημοτικής Εκπαίδευσης της Κύπρου μεταξύ των τόσων ευθυνών-ρόλων και καθηκόντων που καλείται να φέρει εις πέρας κατά τη διάρκεια μιας σχολικής ημέρας, να αναλαμβάνει ταυτόχρονα και διδακτικά καθήκοντα;

Πάγια θέση της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ αλλά και της ΠΟΕΔ είναι η αύξηση του διοικητικού χρόνου Διευθυντών/ντριών και Βοηθών Διευθυντών/ντριών Δημοτικής Εκπαίδευσης (δημοτικών, νηπιαγωγείων και ειδικών σχολείων), με αντίστοιχη μείωση ή και μηδενισμό του διδακτικού τους χρόνου στην περίπτωση των διευθυντών/ντριών. Με άλλα λόγια απαραίτητη προϋπόθεση ώστε τα μέλη της διευθυντικής ομάδας να φέρουν εις πέρας το δύσκολο έργο τους και να ηγηθούν ουσιαστικά της σχολικής τους μονάδας είναι να υπάρχει επαρκής διοικητικός χρόνος. Μέσα από την αύξηση του διοικητικού χρόνου τα μέλη της διευθυντικής ομάδας θα μπορέσουν να ξεφύγουν από την απλή και τυπική διεκπεραίωση των καθηκόντων τους και να ηγηθούν ουσιαστικά της σχολικής μονάδας. Όπως είπε και η Maya Angelou «Όλα τα επιτεύγματα θέλουν χρόνο». Επομένως, η αύξηση του διοικητικού χρόνου είναι εκ των ων ουκ άνευ της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων, της ποιοτικής εκπαίδευσης αλλά και της ποιοτικής διοίκησης και ηγεσίας της σχολικής μονάδας.

*Διδάκτορας Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης
Μέλος Γραμματείας ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
Comments (3)

 1. Μιχάλης Α. Πόλης:
  Aug 01, 2020 at 11:52 AM

  Περεταίρω προκύπτει το ερώτημα: Πως μπορεί ο βοηθός διευθυντής να αναλάβει διοικητικό έργο, όταν ο διδακτικός χρόνος του διαφοροποιείται ελάχιστα από τον διδακτικό χρόνο απλού δασκάλου; Έχουμε:
  Απλός δάσκαλος με 20+ έτη υπηρεσίας υπεύθυνος τμήματος: 24 περίοδοι την εβδομάδα
  Βοηθός διευθυντής χωρίς τάξη: 23 περίοδοι την εβδομάδα
  Βοηθός διευθυντής υπεύθυνος τμήματος 22 περίοδοι την εβδομάδα.
  Μπορεί ο βοηθός διευθυντής με 1-2 περιόδους λιγότερες από τον απλό δάσκαλο (8-16 λεπτά διοικητικό χρόνο ημερησίως) να αναλάβει τα διοικητικά καθήκοντα που του αναθέτει ο διευθυντής;
  Επιπλέον ο Βοηθός διευθυντής αναλαμβάνει συνήθως Στ τάξη (ιδίως αν δεν τη θέλει κανείς ) που είναι η πιο δύσκολη τάξη.
  Τα περί μείωσης του διδακτικού χρόνου των μελών της διευθυντικής ομάδας είναι σωστά. Τα ακούω όμως για δεκαετίες. Κάτι σαν το Κυπριακό και την ευχή για επιστροφή των προσφύγων. Του χρόνου φεύγω από την εκπαίδευση. Και είμαι σίγουρος ότι δεν θα τα προλάβω.(Και πολλοί άλλοι μετά από μένα )

 2. Μαρία Στυλιανού :
  Aug 01, 2020 at 07:26 PM

  Πέρα απο τη μείωση του διοικητικού χρόνου του Διευθυντή καθότι συντονιστής των εργασιών της σχολικής μονάδας χρειάζεται και ενημέρωση του πως η μείωση του χρόνου διδασκαλίας των εκπαιδευτικών λόγω ηλικίας και υπηρεσίας γίνεται διότι ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ να διεκπεραίωσουν διοικητικά καθήκοντα. Το ίδιο ισχύει και για τους Β Δ/ντές. Οι ώρες μείωσης που έχουν (π.χ από 29 περιόδους στη Δημοτική εργάζονται 23) συνεπάγεται πως αυτές οι 5 ώρες αντιστοιχούν σε διοικητικά καθήκοντα επίσης. Το γεγονός πως τα τελευταία χρόνια έχουν υιοθετήσει τη γνωστή ρήση "διευθυντική ομάδα" και θεωρούν πως διοίκηση είναι οι 2 ώρες συντονισμού τους με το Διευθυντή για αποφάσεις και ανακοινώσεις προς το προσωπικό είναι αυτό που διέλυσε το σύστημα. Στη διοίκηση συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί γι αυτό και αποτελούν το ανώτατο σώμα. Όταν το καταλάβουν οι εκπαιδευτικοι και οι Δντές αυτό, τότε θα οργανώνονται ορθότερα και θα διοικούν και καλύτερα. Συν πολλά άλλαλάθη που κάνουν και επιβαρύνουν τους εαυτούς τους.... κ τους γύρω τους.....

 3. Μιχάλης Α. Πόλης:
  Aug 01, 2020 at 08:59 PM

  Η μείωση που παίρνουν οι απλοί δάσκαλοι με τα έτη υπηρεσίας δίνεται λόγω του βιολογικού παράγοντα και των μειωμένων αντοχών των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό που ισχύει για τους απλούς δασκάλους είναι:
  1-14 έτη υπηρεσίας 29 περίοδοι
  15-20 έτη υπηρεσίας 27 περίοδοι
  20+ έτη υπηρεσίας 25 περίοδοι
  50+ έτη ηλικίας, ανεξαρτήτως ετών υπηρεσίας 25 περιόδους
  Στη δημόσια υπηρεσία ισχύει κάτι ανάλογο αφού με την αύξηση των ετών υπηρεσίας αυξάνονται και οι ετήσιες μέρες της άδειας αναπαύσεως.
  Τις ώρες που είναι εκτός τάξης οι απλοί δάσκαλοι (1-2 περιόδους ημερησίως ) κάνουν την προετοιμασία τους, τα διορθώματα, εκτύπωση φυλλαδίων, ατομική επαφή με μαθητές της τάξης, προετοιμασία εκδηλώσεων, συναντήσεις με γονείς τάξης, αναπληρώσεις δασκάλων που απουσιάζουν, και σίγουρα δεν περισσεύει χρόνος για εμπλοκή τους στον πυρήνα της διοικητικής εργασίας. Εξάλλου όταν βγάζεις 5-6 περιόδους μάθημα την ημέρα σε μια παραβατική τάξη είναι από μόνο του μια εμπειρία που μόνο αν τη ζήσεις μπορείς να καταλάβεις τι θέλω να πω...

Add a new comment:


Newsletter1167