Μαζί με την Προοδευτική συνεχίζουμε τους αγώνες για να θωρακίσουμε τον δάσκαλο και να αναβαθμίσουμε το Δημ. Σχολείο


ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ*

‘Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,

Να εύχεσαι να΄ναι μακρύς ο δρόμος,

Γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις’

Όπως και τα λόγια του Καβάφη στην ‘Ιθάκη’ έτσι και η πολύχρονη, μαχητική και διεκδικητική πορεία και δράση της Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών από το 1992 μέχρι και σήμερα.  Μια πορεία και δράση σταθερή και αναλλοίωτη γεμάτη αγώνες και διεκδικήσεις, πάντα με γνώμονα  συμφέρον των μαθητών και των εκπαιδευτικών, με καθαρά ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα.

Σταθερή στη θέση της και στις αρχές της, η Προοδευτική θέτει ξεκάθαρες προτεραιότητες για την νέα σχολική χρονιά :

 • Έγκαιρη στελέχωση πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς σε διευθυντικό προσωπικό και όπου απαιτούνται αντικαταστάτες για άμεση κάλυψη αναγκών  
 • Μείωση ύλης και ακριβή στοχοθέτηση-δείκτες επάρκειας σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα
 • Προστασία θέσεων εργασίας  συναδέλφων λόγω του ΝΣΔΕ είτε με ανακατατάξεις στον κατάλογο διορισίμων, είτε με αύξηση του αριθμού τους σε αυτό. Παράδειγμα αποτελεί η απώλεια εργασίας 20 περίπου λογοθεραπευτών για το 2020-2021.
 • Αλλαγή του Σχεδίου Αξιολόγησης Μαθητή/ριας με έμφαση στην διαμορφωτική αξιολόγηση με περιγραφικούς όρους, και αφαίρεση από αυτή της συγκριτικής αξιολόγησης με τα περιβόητα αστεράκια, που παραπέμπουν σε βαθμοθηρικά πρότυπα και εξετασιοκεντρικά συστήματα
 • Επανένταξη των νέων εκπαιδευτικών (όσων έχουν πάρει μόνιμη θέση μετά το 2011) στο Συνταξιοδοτικό σχέδιο με ισότιμους όρους με όσους συναδέλφους και συναδέλφισσες έχουν μονιμοποιηθεί πριν το 2011. Τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα όλων των εκπαιδευτικών χρήζουν βελτίωσης αφού ακόμα οι συνάδελφοι που ανήκουν στο Επαγγελματικό Σχέδιο Β έχουν απώλεια που αγγίζει και ξεπερνά το 41%.
 • Αύξηση οργανικών θέσεων: Μονιμοποίηση εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μειωθούν οι συμβάσεις  στο 7% του συνόλου των θέσεων κάθε κλάδου.
 • Να καταστούν αορίστου χρόνου όσοι κατέχουν αθροιστικά  εκπαιδευτική υπηρεσία από συμβάσεις και αντικαταστάσεις, όπως έχει πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό και που βρίσκεται παράλληλα σήμερα ως εκκρεμούσα υπόθεση στα κυπριακά δικαστήρια.
 • Επέκταση γραμματειακού προσωπικού και στα Νηπιαγωγεία ιδιαίτερα στα μονοθέσια και πρόσληψη αντικαταστατών σε περιπτώσεις απουσίας της νηπιαγωγού από την πρώτη μέρα, καθώς επίσης και επιμόρφωση μονοθέσιων νηπιαγωγείων σε μεγαλύτερη κλίμακα όπως και αύξηση χαμηλών κονδυλίων.
 • Επέκταση θεσμού του Υπεύθυνου Τμήματος σε ειδική μονάδα  και ειδικό σχολείο.
 • Αύξηση ωρών ειδικής εκπαίδευσης και ιδιαίτερα σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες να επιστραφεί στο 2,6 αντί του υφιστάμενου 1,8 που παραπέμπει σε αργή στοχοθέτηση καθώς και λογοθεραπευτικής παροχής από 1,3 σε 2 δηλαδή σε 2 διδακτικές 40’  περιόδους για κάθε μαθητή
 • μείωση ανώτατου αριθμού μαθητών ανά λογοθεραπευτή σε 15, θέμα για το οποίο συγκεντρώθηκαν περίπου 300 υπογραφές από ειδικότητες, δασκάλους και γονείς.
 • Παροχή μίας περιόδου ως μη διδακτικό χρόνο στην Ειδική εκπαίδευση (Σεπτέμβριο και Μάη) για σκοπούς σύνταξης των ΑΠΕ
 • Ξεχωριστά κονδύλια για την ειδική εκπαίδευση και για αναλώσιμα υλικά, όπως και αίθουσες ειδικής εκπαίδευσης και λογοθεραπείας σε νηπιαγωγεία και απομακρυσμένες περιοχές.
 • Σύνταξη ειδικού πρωτοκόλλου ειδικών σχολείων για έκτακτες περιστάσεις-κρίσεις με νομική κάλυψη για τον μαθητή και τον ειδικό εκπαιδευτικό
 • Επέκταση  της εργοθεραπείας και στις σχολικές μονάδες, αντί μόνο των ειδικών σχολείων και σχολής τυφλών και κωφών λόγω των αυξημένων αναγκών.
 • Ασφαλιστική κάλυψη όσων ασχολούνται (λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές)  με μαθητές με προβλήματα σίτισης και κατάποσης (δυσφαγία) λόγω των αυξημένων ποσοστών εισρόφησης και χρέωση 40λεπτης διδακτικής περιόδου για  προετοιμασία (στοματοπροσωπικές ασκήσεις και ορθή στάση σώματος) του/της μαθητή/τριας και σίτισή του.
 • Αύξηση προσωπικού στις επαρχιακές επιτροπές Ειδικής Εκπαίδευσης για αντιμετώπιση της κωλυσιεργίας που παρατηρείται με χρονοδιάγραμμα και των εκπαιδευτικών ψυχολόγων.

Εν κατακλείδι, μαζί με την Προοδευτική συνεχίζουμε τους αγώνες για προστασία εργασιακών κεκτημένων, για έγκαιρη και σωστή στελέχωση, για δίκαια μεταχείριση μαθητών από χαμηλά οικονομικά στρώματα με παροχή κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, για παροχή  ενισχυτικής διδασκαλίας και διδασκαλίας  στα παιδιά με μεταναστευτική βιβλιογραφία, για μείωση διδακτικού χρόνου των εκπαιδευτικών, για αύξηση της παροχής ειδικής εκπαίδευσης γενικότερα και σύνταξη πρωτόκολλου για δύσκολες καταστάσεις σε ειδικά σχολεία.

*Δύναμή μας οι Εκπαιδευτικοί!

Λογοπαθολόγος-Λογοθεραπεύτρια

Μέλος Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών Λευκωσίας
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter426