Εκπαιδευτικοί Αορίστου, επιτακτική η ανάγκη για κάλυψη των νομοθετικών κενών και για αναγνώριση των δικαιωμάτων μας


ΤΗΣ ΑΛΕΚΑΣ ΖΑΟΥΡΑ*

Κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου εκπαιδευτικοί. Η συγκεκριμένη ομάδα εκπαιδευτικών αναμένεται να μεγαλώσει δραματικά τα επόμενα χρόνια, αφού θα προστεθούν εκπαιδευτικοί και από τον κατάλογο διορισίμων, αλλά υπάρχει και η περίπτωση αναγνώρισης και του αθροιστικού τριαντάμηνου, αφού η συγκεκριμένη υπόθεση είναι στα κυπριακά δικαστήρια.

Η συνεχής αύξηση του αριθμού των αορίστου χρόνου εκπαιδευτικών εντείνει την ανάγκη για διασφάλιση και ξεκαθάρισμα το συντομότερο δυνατό, διαφόρων σημαντικών ζητημάτων που έχουν ήδη εμφανιστεί ή αναμένεται να εμφανιστούν. Ευχή όλων είναι να βρεθεί ο τρόπος να μονιμοποιηθεί μεγάλος αριθμός αορίστου χρόνου εκπαιδευτικών και να μειωθούν οι όποιες στρεβλώσεις εμφανίζονται συνεχώς, μέχρι να συμβεί αυτό όμως χρειάζεται να δοθούν άμεσες λύσεις στα όσα «προβλήματα» ή «ασάφειες» έχουν ήδη εμφανιστεί.

Αυτό που επείγει να ρυθμιστεί σε πρώτη φάση είναι η κάλυψη του νομοθετικού κενού που υπάρχει με τη δημιουργία ξεχωριστού καταλόγου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα, με ταυτόχρονη ύπαρξη κανονισμών για τη δημιουργία των συγκεκριμένων καταλόγων. Η νομοθετική ρύθμιση των καταλόγων αορίστου χρόνου εκπαιδευτικών, η θέσπιση ξεκάθαρων κριτηρίων κατάταξης και η δημοσιοποίησή τους, θα διασφαλίσει όλους τους εκπαιδευτικούς ακόμα και μετά το 2027, χρονιά που καταργούνται οι κατάλογοι διοριστέων και θα ικανοποιήσει και το αίσθημα δικαίου και διαφάνειας στις τάξεις των νέων εκπαιδευτικών. Η ύπαρξη των αορίστου χρόνου εκπαιδευτικών και η άρνηση της μονιμοποίησής τους, ουσιαστικά ακυρώνει το ΝΣΔΕ, αφού στο τέλος της ημέρας η πλειοψηφία των συμβάσεων θα δίνεται σε αυτούς.

Μεγάλος προβληματισμός επικρατεί στο κατά πόσον η συγκεκριμένη ομάδα είναι εξασφαλισμένη μετά το 2027 με την κατάργηση του Κατάλογο Διοριστέων. Ο εργοδότης οφείλει άμεσα να βρει λύσεις, πριν να διογκωθεί το πρόβλημα και οδηγηθούμε σε αδιέξοδο.

Τέλος, είναι καιρός να αποκτήσουν και οι αορίστου χρόνου εκπαιδευτικοί τα ίδια δικαιώματα όπως τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, όσον αφορά τις άδειες, τις μονάδες μετάθεσής τους καθώς και την επανένταξή τους στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συντάξεως.

*Αορίστου Χρόνου Εκπαιδευτικός Δημοτικής

Μέλος Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών
Comments (1)

 1. Κυριάκος Κυριάκου:
  Aug 07, 2020 at 09:48 AM

  Οι Αορίστου Χρόνου εκπαιδευτικοί εμπίπτουν στην οδηγία 70/1999 ΕΚ.

  Με βάση την γνωμάτευση του εισαγγελέα στην βουλή, σε συνέδρια το Φεβρουάριο του 2020, τα πρακτικά της οποίας δημοσιεύσαμε και τον οδηγό εφαρμογής της οδηγίας, που ετοίμασε η Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα, βασιζόμενη σε αποφάσεις ευρωπαϊκών δικαστηρίων, αλλά και την Καταγγελία εναντίον της δημοκρατίας, στην επιτροπή αναφορών, του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία έγινε αποδεκτή και εξετάζετε από την Κομισιόν, αλλά και τις 130+ αγωγές, στο δικαστήριο, οι οποίες ακόμα να εξεταστούν: ο αορίστου είναι ο μόνιμος εργοδοτουμενος και Ο ορισμένου χρόνου, πρέπει να μην υπόκειται σε διακρίσεις σε σχέση με τον αντίστοιχο μόνιμο.

  Οι παραδοσιακές συντεχνίες, του δημοσίου, γενικά δεν θέλουν να ακούσουν για την οδηγία, όπως και οι εργοδότες. Ο καθένας για τα δικά του συμφέροντα.

  Ο εισαγγελέας όμως, (ο εκπρόσωπος του) παραδέχθηκε στη Βουλή ότι δεν έγινε σωστή εναρμόνιση.

  Για περισσότερες πληροφορίες, δέστε την ιστοσελίδα:

  www.isotita.org.

  Και την σελίδα μας στο Facebook.

  Δεν έχουμε επεκταθεί σε εκπαιδευτικούς, και ούτε πρόκειται, αλλά είναι καλό να γνωρίζουν τα δικαιώματα τους οι συνάδελφοι.

  Και προς κατευνασμό ανησυχιών κάποιων εκπαιδευτικών οργανώσεων οι προτάσεις νόμου για μονιμοποίηση δεν αφορούν τους εκπαιδευτικούς.

  Κυριάκος Κυριάκου
  Αντιπρόεδρος
  ΙΣΟΤΗΤΑΣ


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter1247