Ο Συνδικαλισμός της Κύπρου μπροστά στη νέα πρόκληση


ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ*

Εξ αποστάσεως εργασία. Ποιοι οι όροι της και οι συνθήκες μέσα στις οποίες καλείται να μετέχει της παραγωγής ο εργαζόμενος της Κύπρου;

Σημείωση: Το κείμενο δεν αναφέρεται σε όσους ήδη έχουν ενταχθεί σε αυτό το σύστημα εργασίας γιατί αυτή είναι ούτως η άλλως η φύση της εργασίας τους και το ήξεραν εξ αρχής.

Ξαφνικά από τον Μάρτη του 2020 επιχειρήσεις και Δημόσια Υπηρεσία ανακάλυψαν την Εξ Αποστάσεως Εργασία. Την παρουσίασαν στους υπαλλήλους τους ως ρύθμιση λόγω έκτακτης ανάγκης. Σιγά σιγά αυτό καλλιεργείται και διευρύνεται ως νέο πλαίσιο εργασίας.

Τι αποκάλυψε, ανάμεσα σε άλλα, η εμπειρία των έξι αυτών μηνών;

  1. Ο εργαζόμενος πρέπει να τρέξει, με ίδιους πόρους, στον δικό του χρόνο, να καταρτιστεί, διαφορετικά ο εργοδότης του θα του δείξει την πόρτα εξόδου.
  2. Ο εργαζόμενος, στις πλείστες περιπτώσεις, πρέπει να φροντίσει να αποκτήσει, επιβαρύνοντας το οικογενειακό βαλάντιο, τον κατάλληλο, αναβαθμισμένο, τεχνολογικό εξοπλισμό.
  3. Ο εργαζόμενος πρέπει να διαθέτει χρόνο μέχρι και ολόκληρο το 24ωρο, χωρίς να διακρίνει τις μέρες σε εργάσιμες και μη, για τις ανάγκες της εργασίας του.
  4. Οι αμοιβές δε διαφοροποιούνται, τη στιγμή που τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης μειώνονται δραστικά ενώ το κόστος σε χρόνο και υλικά για τον εργαζόμενο αυξάνονται.

Είναι ξεκάθαρο πως όλες οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις του τόπου μας έχουν ένα πολύ δύσκολο έργο να επιτελέσουν για να προστατέψουν τον εργαζόμενο.

  1. Επιβάλλεται διερεύνηση της βάσης πάνω στην οποία οι εργοδότες επιδιώκουν τη νέα δομή εργασίας.
  2. Ενδείκνυται να καταγραφούν οι αριθμοί σε ό, τι αφορά στην αύξηση της ανεργίας.
  3. Είναι άμεσης ανάγκης η προετοιμασία του Συνδικαλιστικού Κινήματος στο σύνολό του για απάντηση στις στοχεύσεις της εργοδοτικής πλευράς πριν εδραιωθεί η νέα κατάσταση και πριν η  ανεργία εκτοξευθεί στα ύψη.
  4. Εκεί και όπου η εξ αποστάσεως εργασία είναι αναγκαία ή προσφέρει νέους ορίζοντες στην επιχείρηση, πρέπει να διασφαλιστεί:

      Η επιμόρφωση του προσωπικού με πόρους αποκλειστικά της επιχείρησης, της υπηρεσίας.

      Το πλαίσιο χρόνου απασχόλησης του εργαζόμενου.

      Το αναπροσαρμοσμένο μεν, όχι ασαφές κι ατέρμονο δε καθηκοντολόγιο

      Η ανάλογη προσαρμογή των ωφελημάτων του.

Εκ των πραγμάτων αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι ηγεσίες των Συντεχνιών ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, ΠαΣυΔΥ, ΑΣΔΥΚ, Ισότητα, ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, ΕΤΥΚ και όχι μόνο καλούνται να πορευτούν σε άγνωστα, εν πολλοίς, μονοπάτια εργασιακού διαλόγου.

Είναι προφανές πως αυτό επιβάλλει ανασύνταξη δυνάμεων, εσωτερικών σε κάθε Συντεχνία κι εξωτερικών στον διάλογο ανάμεσα σε ολόκληρο το Συνδικαλιστικό Κίνημα της Κύπρου.

Ερώτημα που αβίαστα αναδύεται: Είναι έτοιμες οι Συντεχνίες να αναλάβουν αυτό το νέο βάρος στήριξης και υποστήριξης του εργαζόμενου της Κύπρου; Έχουν μια ιστορία η καθεμιά, που τεκμαίρει την αισιόδοξη οπτική και προοπτική: Όσο καινοφανή κι αν είναι τα νέα αιτούμενα, οι Συντεχνίες έχουν τους μηχανισμούς να ερευνήσουν, να διατυπώσουν άποψη και να απαιτήσουν εκείνο τον διάλογο με τους Εργοδότες προς όφελος των Μελών τους.

Αυτή ακριβώς η προοπτική επιβάλλει και αναδιάταξη και ανασύνταξη δυνάμεων ενόψει εκλογών στη Συντεχνία των εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, της ΠΟΕΔ. Αυτή η νέα διάσταση που επιβλήθηκε στον χώρο της Εκπαίδευσης και δει της Δημόσιας Εκπαίδευσης σηματοδοτεί μια νέα εποχή ευθύνης συνδικαλιστικής υπεράσπισης τόσο του Δημόσιου Σχολείου όσο και του λειτουργού του.

Ευθύνη, αφενός, ανασύνταξης δυνάμεων και αναδιοργάνωσης της λειτουργίας της ΠΟΕΔ, αφετέρου να θέσει την Οργάνωση σε ενεργό, πρωταγωνιστική συμμετοχή στο σύνολο Συνδικαλιστικό Κίνημα απέναντι στην καινοφανή πρόκληση εργασιακών και κοινωνικών ζητούμενων.

Ετοιμότητα για ανάληψη της καλούμαστε όλοι να δηλώσουμε έμπρακτα.

*Πρόεδρος Α.Κί.ΔΑ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter843