Προοδευτική Δασκάλων: Το ΥΠΠΑΝ να τερματίσει την πειθαρχική έρευνα κατά του εκπαιδευτικού Γ. Γαβριήλ


 Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών με ανακοίνωσή της καλεί εκ νέου το ΥΠΠΑΝ να τερματίσει άμεσα την οποιαδήποτε πειθαρχική έρευνα κατά του συναδέλφου εκπαιδευτικού Γιώργου Γαβριήλ.

Αναφέρει:

«Με ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθούμε τις απέλπιδες προσπάθειες του ΥΠΠΑΝ να διώξει και να τιμωρήσει συνάδελφο εκπαιδευτικό για το καλλιτεχνικό έργο που έχει παράξει στον προσωπικό του χρόνο, ανατρέχοντας σε απαρχαιωμένες νομοθεσίες και ξεθάβοντας από τα συρτάρια αναχρονιστικούς Νόμους της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, οι οποίοι όχι μόνο δε συνάδουν με την ελευθερία της έκφρασης αλλά έρχονται σε πλήρη αντίθεση με σύγχρονους διεθνείς νόμους περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Μας προκαλεί λύπη και ντροπή η επίκληση της πιο κάτω νομοθεσίας, βάσει της οποίας κατηγορείται ο συνάδελφος Γιώργος Γαβριήλ :

«Έκαστoς εκπαιδευτικός λειτoυργός oφείλει vα μη εvεργή ή παραλείπη ή συμπεριφέρηται κατά τρόπovooπoίoς δυvατόvvα δυσφημήση τηv εκπαιδευτικήv υπηρεσίαv γεvικώς ή τηv θέσιv αυτoύ ειδικώς, ή ooπoίoς δυvατόvvα τείvη εις κλovισμόv της εμπιστoσύvης τoυ κoιvoύ εις τηv εκπαιδευτικήv υπηρεσίαv».

«Έκαστoς εκπαιδευτικός λειτoυργός oφείλει vα συμπεριφέρηται πρεπόvτως πρoς τoυς αvωτέρoυς και τoυς συvαδέλφoυς αυτoύ και πρoς τo κoιvόv».

Υπογραμμίζουμε, προς το αρμόδιο Υπουργείο ότι με βάση το Ιστορικό Τροποποιήσεων 251/1991 στους Νόμους της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας τους οποίους επικαλείται, έχει εισαχθεί η πιο κάτω τροποποίηση την οποία πολύ βολικά επέλεξε να αγνοήσει:

51.-(1) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ άρθρου 55, oι εκπαιδευτικoί λειτoυργoί είvαι ελεύθερoι vα εκφράζoυv είτε κατ' ιδίαv είτε δημόσια με oμιλίες, διαλέξεις, αvακoιvώσεις, μελέτες ή άρθρα τη γvώμη τoυς πάvω σε ζητήματα πoυ αvάγovται στηv επιστήμη, τηv τέχvη και τη θρησκεία ή πάvω σε ζητήματα γεvικoύ εvδιαφέρovτoς.

Κατηγορείται ο συνάδελφος καθηγητής για «δυσφήμιση της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας», για «ενδεχόμενη παράλειψη πρέπουσας συμπεριφοράς» αλλά και για «το κατά πόσον διασαλεύτηκε η ομαλή λειτουργία της σχολικής του μονάδας».

Εμείς αντίθετα διαπιστώνουμε, ότι είναι ο ίδιος ο Υπουργός, που δυσφημίζει την εκπαιδευτική κοινότητα και υπηρεσία στο σύνολό της, αφού υπονομεύει με τη συμπεριφορά του την Τέχνη και τον Πολιτισμό για τα οποία έχει ορκιστεί να υπηρετεί και διασαλεύει όχι μόνο την ομαλή λειτουργία του συγκεκριμένου σχολείου, αλλά της κυπριακής παιδείας και κοινωνίας γενικότερα.

Το ίδιο το Υπουργείο με τέτοιες απολυταρχικές συμπεριφορές περί δίωξης ενός ατόμου που υπηρετεί την παιδεία, την τέχνη και τον πολιτισμό, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο του έργου του, κρίνεται στις συνειδήσεις όλων ως «ένοχο» και στις τρεις πιο πάνω κατηγορίες.

Αποδεικνύεται επίσης, η παντελής άγνοια του Υπουργού Παιδείας σε θέματα που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικότερα στο  δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης, το οποίο αναγνωρίζεται ως ανθρώπινο δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αλλά και από το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Το άρθρο προβλέπει ότι "κάθε πρόσωπο θα έχει το δικαίωμα της γνώμης χωρίς παρεμβάσεις...προφορικά, εγγράφως ή σε έντυπη μορφή, σε μορφή τέχνης ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο της επιλογής του".

Η στήριξη προς τον συνάδελφο καθηγητή είναι δεδομένη και επιβεβλημένη και ανεξάρτητη από το περιεχόμενο του έργου του. Σε μια σύγχρονη δημοκρατία, με εξαίρεση τις περιπτώσεις ρητορικής μίσους, η καλλιτεχνική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή έκφρασης δεν μπορεί να διώκεται ποινικά ή πειθαρχικά.  Αυτές οι πρακτικές δίωξης στις οποίες καταφεύγει το Υπουργείο, παραπέμπουν σε αυταρχικά και απολυταρχικά καθεστώτα που μας γυρίζουν σε πολύ σκοτεινές και επικίνδυνες εποχές.

Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών καλεί εκ νέου το ΥΠΠΑΝ να τερματίσει άμεσα την οποιαδήποτε πειθαρχική έρευνα κατά του συναδέλφου εκπαιδευτικού Γιώργου Γαβριήλ, πριν το ίδιο εκτεθεί όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Καλούμε επίσης επιτακτικά όλες τις εκπαιδευτικές παρατάξεις και οργανώσεις, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, να σταθούν δημόσια στο πλευρό του συναδέλφου και να στηρίξουν το δικαίωμα των εκπαιδευτικών στην ελευθερία της έκφρασης αλλά και το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα τους. Η σιωπηλή αποδοχή τέτοιων απαράδεκτων συμπεριφορών εκ μέρους του ΥΠΠΑΝ, παραχωρεί ουσιαστικά στο κράτος το δικαίωμα παρέμβασης στην ιδιωτική μας ζωή και επιβολής περιορισμών που παραβιάζουν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα.

ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ έχουν χρέος και καθήκον προς κάθε συνάδελφο, να πάρουν ξεκάθαρη θέση, αλλιώς αποτυγχάνουν να επιτελέσουν το βασικότερο λόγο ύπαρξης τους που είναι η προστασία των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και της ίδιας της ιδιότητας του/της εκπαιδευτικού. Καταθέτουμε τέλος δημόσια, την πρότασή μας για διεξαγωγή διαλόγου με τους Νομικούς Συμβούλους των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων και με τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα για κατάργηση των αναχρονιστικών άρθρων στους Νόμους της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας».
Comments (1)

  1. Μιχάλης Συμεού:
    Sep 29, 2020 at 05:59 PM

    Και πώς ορίζεται δηλαδή η ρητορική μίσους;;; ανάλογα με το πρόσωπο που συμπαθούμε ή αντιπαθούμε; αν ήταν στην θέση των εικονιζόμενων ο Δημήτρης Χριστόφιας θα ήταν ρητορική μίσους, ενώ για τα ήδη εικονιζομενα πρόσωπα δεν είναι ρητορική μίσους, αλλά ελευθερία έκφρασης;;; ελευθερία έκφρασης σημαίνει να εκφράζω την αντίθετη μου άποψη προς κάποιον, με σεβασμό πάντα προς το άτομό του.
    Αν ο εικονιζόμενος, στον οποίο αφόδευε ο σκύλος, ήταν ο Ερντογαν, τι θα έλεγε το υπέρ της επαναπροσέγγισης κόμμα που πρεσβεύετε και η παράταξή σας που αγωνίζεται για την "επανένωση" του νησιού μας και πώς θα το εκλάμβαναν τα αδέρφια μας στο Βορρά;...


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter501