Προοδευτική Δασκάλων: Θετική εξέλιξη η αλλαγή πολιτικής για αποστολή αντικαταστατών στις σχολικές μονάδες


Αξιοποίηση αντικαταστατών για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση εκεί και όπου μπορεί να γίνει

Με ανακοίνωσή της η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων Νηπιαγωγών αναφέρει:

«Ως Προοδευτική θεωρούμε θετική εξέλιξη την αλλαγή πολιτικής για αποστολή αντικαταστατών εκπαιδευτικών στις σχολικές μας μονάδες όταν απουσιάζει εκπαιδευτικός δύο μέρες και πάνω ή από μία μέρα και πάνω στα μονοθέσια σχολεία και νηπιαγωγεία (έστω και για αυτή την περίοδο). Θετικό σημείο αποτελεί επιπλέον το γεγονός ότι θα αποστέλλονται έστω και για τη Δευτέρα αντικαταστάτες, στις περιπτώσεις που ο εκπαιδευτικός απουσιάζει Παρασκευή και Δευτέρα. Μέχρι σήμερα, στις πιο πάνω περιπτώσεις δεν αποστέλλονταν αντικαταστάτες. Χαιρετίζουμε επίσης τη νέα ρύθμιση που αφορά στη διακοπή αντικατάστασης λόγω υποχρεωτικής καραντίνας. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που αντικαταστάτης εκπαιδευτικός αναγκαστεί να απουσιάσει λόγω υποχρεωτικής καραντίνας από το σχολείο για 14 μέρες, δε θα  σταματά/διακόπτεται η αντικατάστασή του, αλλά του δίνεται το δικαίωμα να επιστρέψει στην εργασία του όταν τελειώσει ο υποχρεωτικός περιορισμός.

Παρόλα αυτά οφείλουμε να σημειώσουμε πως η πολιτική που αφορά στις αναπληρώσεις εκπαιδευτικών εξακολουθεί να παρουσιάζει κενά και παραλήψεις. Καταγράφουμε πιο κάτω τις εισηγήσεις μας, οι οποίες στοχεύουν στην πλήρη κάλυψη των κενών αλλά και στην άρση των αδικιών που δημιουργούνται:

  1. Εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι πρέπει να αποστέλλεται αντικαταστάτης εκπαιδευτικός όταν απουσιάζει εκπαιδευτικός Παρασκευή και Δευτέρα και για τις δύο μέρες και όχι μόνο για τη Δευτέρα. Αν η εν λόγω ρύθμιση γίνεται για καθαρά οικονομικούς λόγους, θα δημιουργήσει δυσκολίες στην εξεύρεση ατόμων για να καλύψουν την ανάγκη της μίας ημέρας.
  2. Η πρόταση για δημιουργία δεξαμενής συμβασιούχων εκπαιδευτικών στα επαρχιακά γραφεία, για να καλύπτουν αναπληρώσεις εκπαιδευτικών στα  μικρά σχολεία από την πρώτη μέρα απουσίας εκπαιδευτικών, δεν έχει μελετηθεί και δεν έχει ληφθεί υπόψη σοβαρά. Το ΥΠΠΑΝ έχει υποχρέωση να εξετάσει και αυτό το ενδεχόμενο ή έστω και την περίπτωση εργοδότησης με τριμηνιαία συμβόλαια αντικαταστατών, σε πρώτο στάδιο, για να λυθεί ουσιαστικά και οριστικά το πρόβλημα που εμφανίζεται στα μικρά σχολεία και στα μονοθέσια νηπιαγωγεία.
  3. Δημιουργείται μεγάλη αδικία με την υποχρεωτική απλήρωτη άδεια αντικαταστατών εκπαιδευτικών στις περιπτώσεις υποχρεωτικής καραντίνας. Αποτελεί ισχυρή άποψη και εισήγηση της Κίνησης ότι στις πλείστες περιπτώσεις, οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι μπορούν να αξιοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών της εξ‘ αποστάσεως εκπαίδευσης, χωρίς να χρειαστεί αντικατάσταση του αντικαταστάτη. Καλούμε το ΥΠΠΑΝ να μεριμνήσει και να δώσει συγκεκριμένες οδηγίες αναφορικά με όλα τα ενδεχόμενα αξιοποίησης των συνάδελφων/ισσων πριν την υποχρεωτική αντικατάστασή τους με άλλους αντικαταστάτες.

Βάσει των πιο πάνω, καλούμε το ΥΠΠΑΝ όπως διορθώσει και συμπληρώσει την πολιτική που ακολουθεί στην αποστολή των αντικαταστατών. Η αναγκαιότητα που δημιουργήθηκε για άμεση αποστολή αντικαταστατών, αποτελεί την καλύτερη ίσως ευκαιρία για εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής για το συγκεκριμένο θέμα.

Την ίδια στιγμή, σημειώνουμε για ακόμη μια φορά, την αναγκαιότητα για δημιουργία Σχεδίων Υπηρεσίας για τους αντικαταστάτες εκπαιδευτικούς έτσι ώστε να κατοχυρωθούν τα εργασιακά τους δικαιώματα, τα οποία οι συνάδελφοι δεν έχουν αυτή τη χρονική στιγμή (όπως για παράδειγμα η άδεια ασθενείας ή η αναγνώριση υπηρεσίας σε περιπτώσεις καραντίνας κλπ). Αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας όπως προχωρήσει το συντομότερο δυνατό προς αυτή την κατεύθυνση».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter567