Τοποθέτηση Προοδευτικής στο Δ.Σ. της ΠΟΕΔ 29/10/2020 για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση


Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων Νηπιαγωγών, δημοσιοποιεί την τοποθέτησή της στο Δ.Σ. της ΠΟΕΔ στις 29/10/2020 για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση:

«Ως Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών, και σε συνέχεια προηγούμενων μας τοποθετήσεων τόσο για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, όσο και την «υβριδική διδασκαλία» από τις σχολικές αίθουσες, μέσα από την ταυτόχρονη παρουσίαση του μαθήματος με σύγχρονα μέσα, καταγράφουμε τα εξής:

 1. Εκφράζουμε την κάθετη διαφωνία μας για τον τρόπο, αλλά και την ουσία του νομοσχεδίου που ψήφισε η πλειοψηφία της Βουλής τον προηγούμενο μήνα και βάσει του οποίου επιτρέπεται η «υβριδική διδασκαλία» από τις σχολικές αίθουσες, μέσα από την ταυτόχρονη παρουσίαση του μαθήματος με σύγχρονα μέσα.
 2. Δεν έχουμε παρατηρήσει κάποια αλλαγή, αναβάθμιση ή ενίσχυση του τεχνολογικού εξοπλισμού των σχολικών μας μονάδων, παρά τις δημόσιες εξαγγελίες και διαβεβαιώσεις. Οι σπασμωδικές κινήσεις αναβάθμισης της ταχύτητας του διαδικτύου σε κάποιες σχολικές μονάδες, χωρίς την αναβάθμιση και ενίσχυση του τεχνολογικού εξοπλισμού, δεν επιτρέπουν σε αυτό το στάδιο τη διεξαγωγή της σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης από τον σχολικό χώρο. Η αναφορά μας σε σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση αφορά την εξ’ αποστάσεως διδασκαλία με τον τρόπο που εφαρμόστηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα με κλειστά τα σχολεία και σε καμία περίπτωση δεν αφορά την ταυτόχρονη διδασκαλία.
 3. Λόγω της έλλειψης ή και απουσίας σε πολλές περιπτώσεις σύγχρονου και κατάλληλου εξοπλισμού στις σχολικές μονάδες, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση γίνεται και αυτή την φορά με την χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού των ίδιων των εκπαιδευτικών.
 4. Δεν έχουν γίνει ουσιαστικές και συντονισμένες κινήσεις για να εξασφαλιστούν τα μέσα που απαιτούνται για συμμετοχή όλων των μαθητών/ριων στην εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση. Πάρα πολλά παιδιά εξακολουθούν να  αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (κατάλληλες συσκευές εργασίας και πρόσβαση στο διαδίκτυο). Σημειώνουμε, ότι οι σχολικές μας μονάδες έχουν παραλάβει ένα μικρό αριθμό ταμπλετών (μέσω ΥΠΠΑΝ, Σχολικών Εφορειών, Συνδέσμους Γονέων, δωρεές από εταιρείες),  αλλά αυτές δεν θεωρούνται αρκετές για να καλύψουν και τις νέες ανάγκες των μαθητών/ριων της Δ΄ τάξης, έχοντας πάντα ως δεδομένο ότι οι ανάγκες που έχουν καταγραφεί για τους μαθητές/ριες της Ε και Στ΄ τάξης δεν έχουν ακόμη ικανοποιηθεί από την περσινή σχολική χρονιά.

Ως εκ τούτου, και βάσει των πιο πάνω εισηγούμαστε τα εξής, τα οποία θεωρούμε ότι πρέπει να αποτελούν θέσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔ:

 1. Η ΠΟΕΔ να καλέσει τα μέλη της να μην εφαρμόσουν «υβριδική διδασκαλία» με ταυτόχρονη παρουσίαση του μαθήματος με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, αφού πέραν των σοβαρών προβλημάτων που προκύπτουν με τα προσωπικά δεδομένα μαθητών και εκπαιδευτικών, η προβολή και ταυτόχρονη παρακολούθηση του μαθήματος εξ’ αποστάσεως εμποδίζει τη διεξαγωγή της ζωντανής διδασκαλίας, αλλοιώνει την "κανονικότητα" του σχολικού μαθήματος, εμποδίζει την έκφραση, περιορίζει την αλληλεπίδραση και εναντιώνεται στην παιδαγωγική πράξη.
 2. Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να λειτουργήσει στο δημόσιο σχολείο, όπως περιγράφεται στο πλαίσιο λειτουργίας της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης το οποίο έχει αποσταλεί στις σχολικές μονάδες από τη Διεύθυνση Δημοτικής. Παρόλα αυτά ζητούμε από τη ΔΔΕ να δώσει ξεκάθαρες οδηγίες και κατευθύνσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η διδασκαλία στις περιπτώσεις που απουσιάζει μερίδα μαθητών από ένα τμήμα λόγω περιορισμού. Τονίζουμε ότι η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση σε μερίδα μαθητών που απουσιάζουν λόγω περιορισμού γίνεται σε εργάσιμο χρόνο και χωρίς να επιβαρύνεται το πρόγραμμα του σχολείου.
 3. Η ΠΟΕΔ οφείλει να απαιτήσει και να πιέσει κατάλληλα για άμεση εφαρμογή των εξαγγελιών για αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού και του διαδικτύου των σχολικών μονάδων.
 4. Να ζητηθεί από το ΥΠΠΑΝ να εφαρμόσει πρόγραμμα ενίσχυσης του τεχνολογικού εξοπλισμού εκπαιδευτικών, από τη στιγμή που συνεχώς χρειάζεται να χρησιμοποιούν τον δικό τους, τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου. Αντίστοιχο πρόγραμμα θα πρέπει να ετοιμασθεί για εξασφάλιση τεχνολογικού εξοπλισμού και για όλα τα παιδιά.
 5. Πολιτικές και ενέργειες που δημιουργούν ή αυξάνουν τις κοινωνικές ανισότητες εντός της σχολικής μονάδας δεν μπορούν να συνεχίσουν να γίνονται ανεκτές. Η πολιτεία έχει υποχρέωση να διασφαλίσει τον εξοπλισμό και την πρόσβαση για εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές και μαθήτριες που θα κληθούν να εφαρμόσουν σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.
 6. Θεωρούμε αναγκαία τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών καθώς και την εκπαίδευση μαθητών/ριων στη διαδικασία της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, κατάλληλου για την εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση και για όλα τα γνωστικά αντικείμενα.
 7. Εξακολουθεί να μας προβληματίζει έντονα το θέμα με τη δημιουργία και ενημέρωση της ιστοσελίδας των σχολικών μονάδων, ιδιαίτερα στην Προδημοτική Εκπαίδευση, αφού καμία επιμόρφωση και καμία πρόνοια όσο αφορά ΤΠΕ στην Προδημοτική δεν έχει ληφθεί για τη φετινή χρονιά, παρά την αναγκαιότητα που έχει εντοπιστεί προς αυτή την κατεύθυνση από την προηγούμενη σχολική χρονιά. Το θέμα των ιστοσελίδων στην Προδημοτική Εκπαίδευση, πρέπει να τύχει κεντρικής διαχείρισης από το ΥΠΠΑΝ.
 8. Η ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού και η ανάθεση εργασιών στις ιστοσελίδες των σχολείων δημιουργεί έντονους προβληματισμούς και ερωτήματα. Από τη μια ο φόρτος εργασίας και η απαραίτητη τεχνογνωσία και από την άλλη οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από την ανάθεση εργασιών δημόσια πρέπει να τεθεί προς συζήτηση με τη ΔΔΕ. Εισηγούμαστε όπως το ΥΠΠΑΝ προχωρήσει σε δημιουργία ιστότοπου, όπου θα αναρτάται εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα αποτελεί πηγή εργασιών και δραστηριοτήτων, οι οποίες θα ανατίθενται στους μαθητές με εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας.

Εν κατακλείδι εισηγούμαστε όπως το ΔΣ της ΠΟΕΔ κακίσει δημόσια την κωλυσιεργία της κυβέρνησης στην αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού και του διαδικτύου των σχολικών μονάδων, παρουσιάζοντας την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία και να καλέσει τα μέλη της να εφαρμόζουν εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση όπως περιγράφεται στις οδηγίες της ΔΔΕ (ημερομηνίας 22/10/20), χωρίς να προχωρούν σε οποιαδήποτε περίπτωση στην εφαρμογή «υβριδικής διδασκαλίας», μέσα από την ταυτόχρονη παρουσίαση του μαθήματος με σύγχρονα μέσα. Αποτελεί ισχυρή πεποίθησή μας ότι το Δ.Σ. της ΠΟΕΔ πρέπει να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να αποτραπεί η οποιαδήποτε πρόθεση της κυβέρνησης για εφαρμογή της «υβριδικής διδασκαλίας» στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter247