Σχολικές μονάδες, αντικαταστάσεις και αναπληρώσεις: δυο λύσεις για το ΥΠΠΑΝ


ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΤΙΝΗ*

Με τον αριθμό των συναδέλφων που πρέπει να απουσιάσουν για λόγους που σχετίζονται με την πανδημία να αυξάνεται διαρκώς, αναδεικνύεται έντονα το φαινόμενο οι σχολικές μας μονάδες να είναι στα όριά τους.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις πολλές κενές θέσεις που υπάρχουν σε σχολικές μονάδες από τις ελλείψεις σε αντικαταστάσεις, είναι φανερό ότι δημιουργούν μια άνευ προηγουμένου οριακή κατάσταση στην αναπλήρωση εκπαιδευτικών που απουσιάζουν. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι η σημερινή (Τετάρτη 3/3/2021) κατάσταση με τις αντικαταστάσεις όπου δεκάδες θέσεις ΔΕΝ βρίσκουν κάτοχο.

Συγκεκριμένα, ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός σχολικών μονάδων έχουν ήδη ξεπεράσει το όριο των 10 αναπληρώσεων για όλους τους εκπαιδευτικούς και δυσκολεύονται αφάνταστα να γεμίσουν τα κενά των συναδέλφων που αναγκαστικά απουσιάζουν.

Η ΠΟΕΔ έχει προβεί πολύ έγκαιρα σε ενέργειες και εισηγήσεις αναφορικά με το ζήτημα: γνωρίζαμε ότι αυτό θα επισυμβεί. Γι’ αυτό και προχωρήσαμε σε δυο πολύ βασικές εισηγήσεις:

(α) προς στη Συμβουλευτική Ομάδα Επιδημιολόγων του Υπουργείου Υγείας ώστε να επιτραπεί στις σχολικές μας μονάδες να μπορούν να προχωρήσουν στο διαχωρισμό των παιδιών σε σταθερές ομάδες, στις περιπτώσεις όπου μπορεί αυτό να γίνει. Η απάντηση των επιδημιολόγων ήταν θετική, την έχουμε γραπτώς και την έχουμε αποστείλει προς το ΥΠΠΑΝ για να υλοποιηθεί. 

(β) προς το ΥΠΠΑΝ ώστε να προσφέρονται όλες οι αντικαταστάσεις με 29 δπ και ο χρόνος που υπολείπεται από το χρόνο του συναδέλφου που αντικαθιστά κάποιος/α αντικαταστάτης να χρησιμοποιείται για αναπληρώσεις.

Πέραν των πιο πάνω, οι σχολικές μας μονάδες είναι καλό να απευθύνονται με ερωτήματα προς τα οικεία Επαρχιακά με το ερώτημα τι να κάνουν όταν δεν υπάρχει επιλογή, ώστε το Υπουργείο να αντιληφθεί ότι οφείλει να προσφέρει λύσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η μπάλα είναι στα πόδια του ΥΠΠΑΝ. Πρέπει να βρει λύσεις και να στηρίξει στην πράξη τα σχολεία μας. Ελπίζουμε να το κάνει άμεσα, γιατί τα μηνύματα που φθάνουν κοντά μας είναι πως πραγματικά οι σχολικές μονάδες έχουν φτάσει και ξεπεράσει τα όριά τους.

*Εκπρόσωπος ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία στη Γραμματεία ΠΟΕΔ

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1356