Μονιμοποιήσεις στη Δημοτική Εκπαίδευση: μια παρουσίαση


ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΤΙΝΗ*

Οι μονιμοποιήσεις στη Δημοτική Εκπαίδευση γίνονται στη βάση των οργανικών θέσεων που υπάρχουν ως εγκεκριμένες στον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι δηλαδή ο αριθμός των μόνιμων αναγκών στην εκπαίδευση και «καταλαμβάνονται» από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς. Ενημερωτικά, το άρθρο αυτό έχει ως στόχο να παραθέσει τις κυριότερες πρακτικές σύμφωνα με τις οποίες γίνονται οι μονιμοποιήσεις.

Α. Πώς προκύπτουν οι κενές θέσεις και ποιοι μονιμοποιούνται;

Οι κενές θέσεις προκύπτουν από την αποχώρηση συναδέλφων από τον κλάδο ως αποτέλεσμα της αφυπηρέτησης τους ή λόγω αποχώρησης από τη Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση ή λόγω αύξησης των οργανικών θέσεων.

Όταν προκύπτουν κενές θέσεις, η διαδικασία (βάσει των σχετικών νομοθεσιών) πλήρωσής τους είναι η προσφορά θέσεων σε ποσοστό 50-50% από τους καταλόγους Διοριστέων και Διορισίμων. Στους πρώτους των καταλόγων αυτών προσφέρεται θέση και ως εκ τούτου είναι υποχρεωμένοι να αποδεχτούν ή να απορρίψουν τον διορισμό τελεσίδικα. Αν απορρίψουν, διαγράφονται από τον κατάλογο.

Β. Πόσες μονιμοποιήσεις αναμένονται για το 2021-2022;

Εξ όσων γνωρίζω, φέτος αναμένονται αρκετές μονιμοποιήσεις αφού εκκρεμούν θέσεις από τις προαγωγές Βοηθών Διευθυντών (ΒΔ). Δεκάδες δάσκαλοι θα πάρουν προαγωγή σε θέση ΒΔ και άρα, θα υπάρξουν κενές μόνιμες θέσεις Δασκάλων, οι οποίες και θα καλυφθούν από τους δυο καταλόγους Διοριστέων και Διορισίμων. Οι θέσεις προαγωγής έχουν προκύψει από αφυπηρετήσεις που έγιναν κυρίως πέρσι (2020), με την παροχή του γνωστού σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης.

Γ. Οι μόνιμες θέσεις δίνουν και επιπλέον διορισμούς;

Η απάντηση είναι ΟΧΙ άμεσα, αλλά έμμεσα. Δεν σχετίζονται άμεσα με διορισμούς, αλλά έμμεσα. Εννοείται ότι όταν αφυπηρετήσει κάποιος/α, δημιουργείται ανάγκη, αλλά αυτό είναι έμμεσο μιας και σχετίζεται με τις συνολικές ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος. Σφαιρικότερα για τους διορισμούς, μπορείτε να ανατρέξετε σε προγενέστερη αρθρογραφία.

Δ. Πώς προκύπτουν οι έκτακτες ανάγκες και κατ’ επέκταση οι διορισμοί συμβασιούχων;

Πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος για να επεξηγηθεί είναι με παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν 5000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί (μόνιμες οργανικές θέσεις) στη Δημοτική Εκπαίδευση. Σε μια σχολική χρονιά, όταν καταμετρηθεί ο διδακτικός χρόνος και οι υπόλοιπες ανάγκες που υπάρχουν στα σχολεία, οι αποσπάσεις κ.ά. χρειάζονται 5200 εκπαιδευτικοί. Τότε, προκύπτει ανάγκη για διορισμό 200 συμβασιούχων για τις ανάγκες αυτές.

Ε. Τι γίνεται όταν πολλά χρόνια υπάρχουν οι ίδιες ανάγκες;

Η άποψή μου είναι ότι το κράτος θα πρέπει να αυξήσει τον αριθμό των οργανικών θέσεων για να αυξηθούν οι μονιμοποιήσεις. Ήδη, η ΠΟΕΔ έχει ζητήσει αύξηση των οργανικών θέσεων, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που ισχύουν σήμερα. Πρέπει να λεχθεί ότι και πριν μερικά χρόνια μονιμοποιήθηκαν πέραν των 700 συναδέλφων, μετά από ενέργειες της ΠΟΕΔ.

Στ. Ποιες οι διαφορές μεταξύ των μονίμων συναδέλφων και των συμβασιούχων;

Μισθολογικά δεν υπάρχει διαφορά, μιας και ο/η κάθε εκπαιδευτικός τοποθετείται στην ανάλογη κλίμακα. Η βασική διαφορά είναι η διασφάλιση της μονιμότητας (πολύ σημαντικό το αίσθημα «εργασιακής ασφάλειας») και στο ζήτημα των αδειών (εδώ αναμένεται η εξίσωση των αδειών των αορίστου συμβασιούχων εκπαιδευτικών στα ίδια επίπεδα με τους μόνιμους συναδέλφους).

Ζ. Πότε θα μονιμοποιηθεί ένα συμβασιούχος;

Αυτό δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια. Η πραγματικότητα είναι πως εξαρτάται κυρίως από τις αφυπηρετήσεις ή αποχωρήσεις ή τυχόν αύξηση των οργανικών θέσεων, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως.

Γενικότερα, στη Δημοτική προβλέπονται λίγες αφυπηρετήσεις τα επόμενα μερικά χρόνια, σχεδόν μηδενικές στην Ειδική και κάπως αυξημένες στην Προδημοτική (αναλογικά).

Η. Εν κατακλείδι…

Ως ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, είμαστε πάντοτε στη διάθεση όλων των συναδέλφων για βοήθεια και συνδικαλιστική στήριξη και ενημέρωση. Όπως άλλωστε, συστηματικά πράττουμε εδώ και χρόνια!

*Εκπρόσωπος ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στη Γραμματεία ΠΟΕΔ
Comments (1)

  1. Μιχάλης Α. Πόλης:
    Mar 06, 2021 at 08:47 PM

    Ένα νέο σχέδιο πρόωρων αφυπηρετήσεων με κίνητρα σίγουρα θα δημιουργήσει θέσεις διορισμού και μονιμοποιήσεις


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


3513