Γιατί να γίνω μέλος της ΠΟΕΔ;


ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ*

Τους τελευταίους μήνες, λόγω των συνθηκών της πανδημίας, έχουμε έλθει σε επαφή με πλειάδα νέων συναδέλφων, αντικαταστατών. Στην προσπάθεια όλων μας να ενδυναμώσουμε την οργάνωσή μας κληθήκαμε ουκ ολίγες φορές να απαντήσουμε στο εξής ερώτημα: «Γιατί να γίνω μέλος της ΠΟΕΔ;»

Ο πρώτος λόγος που πρέπει να γίνω μέλος της ΠΟΕΔ είναι γιατί αυτή αποτελεί την συνδικαλιστική μας οργάνωση.

Η συμμετοχή σε μία συνδικαλιστική οργάνωση, μας εξασφαλίζει πολλά πλεονεκτήματα. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αποτελούν οργανώσεις αλληλεγγύης που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Σε πολιτικό επίπεδο οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ζητούν δίκαιους όρους εργασίας και δίκαιο εισόδημα.

Η συμμετοχή σε μια συνδικαλιστική οργάνωση συνδέεται με πολλά πλεονεκτήματα όπως η νομική προστασία αφού στα μέλη παρέχονται δωρεάν νομικές συμβουλές και δωρεάν εκπροσώπηση από δικηγόρο σε υποθέσεις που αφορούν το εργατικό δίκαιο καθώς και σε άλλες νομικές υποθέσεις που αφορούν το επάγγελμα μας.

Πέρα από τα πιο πάνω, μια συνδικαλιστική οργάνωση επιδιώκει για τους εργαζόμενους τα εξής: (α) Παροχή συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή σχεδίων υπηρεσίας, (β) Απαίτηση λήψης των παροχών που ορίζονται από τιε πιο πάνω συμβάσεις ή σχέδια, (γ) τυγχάνουμε υποστήριξης σε συλλογικές διαφορές, (δ) Υποστήριξη συλλογικά των κεκτημένων ή των δικαιωμάτων μας με απεργίες ή άλλα μέτρα, (ε) Παροχή ατομικών συμβουλών για εργασιακά θέματα, (στ) Δωρεάν πληροφορίες, συμβουλές και ενημέρωση για σημαντικά και επίκαιρα νομικά θέματα καθώς που αφορούν τον εργασιακό μας κλάδο, (ζ) Προσφορά σεμιναρίων και προγραμμάτων επιμόρφωσης αναφορικά με επιχειρησιακά και κοινωνικά θέματα.

Επιπρόσθετα ως πολίτες της ΕΕ έχουμε το δικαίωμα να γίνουμε μέλη συνδικαλιστικής οργάνωσης και να ασκούμε συνδικαλιστικά δικαιώματα. Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν την πρόσβαση στη διοίκηση και διεύθυνση συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

Ο δεύτερος λόγος που πρέπει να γίνω μέλος της ΠΟΕΔ είναι γιατί όπως φαίνεται και μέσα από το Καταστατικό της διαγράφεται ξεκάθαρα η αποστολή, ο σκοπός και το όραμα της ως συνδικαλιστικής οργάνωσης των δασκάλων, νηπιαγωγών και ειδικών εκπαιδευτικών.

Μέσω της  ΠΟΕΔ επιδιώκεται η αναβάθμιση της Εκπαίδευσης και των Δασκάλων, η προαγωγή και η κατοχύρωση των επαγγελματικών τους συμφερόντων. Επιπλέον παρέχεται εξασφάλιση και παροχή επαγγελματικών, κοινωνικών και οικονομικών ωφελημάτων. Τέλος γίνεται σοβαρή προσπάθεια για την ευημερία και τη βελτίωση γενικά των συνθηκών της ζωής, την επίτευξη εθνικής, χριστιανικής, κοινωνικής και πνευματικής προαγωγής και την προώθηση των αρχών της ελευθερίας, της ειρήνης και της δημοκρατίας καθώς και η εμπέδωση των ατομικών και πολιτικών ελευθεριών και δικαιωμάτων των μελών της.

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων η ΠΟΕΔ, όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα της,  συνεργάζεται με τις άλλες εκπαιδευτικές οργανώσεις της Κύπρου, συντονίζοντας με αυτές τις απόψεις και θέσεις σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Η δυνατότητα της επιτυχίας διαφάνηκε με τις μεγάλες πορείες του 2018, όπου ενωμένος ο εκπαιδευτικός κλάδος πέτυχε αυτά που πέτυχε. Παράλληλα η ΠΟΕΔ διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) και είναι ενεργό μέλος τόσο του Διεθνούς όσο και του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Συνδικάτου.

Ο τρίτος λόγος που πρέπει να γίνω μέλος της ΠΟΕΔ είναι γιατί ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, όλων των εκπαιδευτικών θέτοντας ως προϋποθέσεις την ενότητα, την αλληλοστήριξη και η συλλογικότητα.

Χαρακτηριστικά η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ Μύρια Βασιλείου αναφέρει:

«Η ΠΟΕΔ έχει ως διαχρονικό της στόχο να εργάζεται [...] για την προάσπιση και την προαγωγή της Παιδείας του τόπου, [...] και για τη διασφάλιση των εργασιακών και άλλων δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών της. Απαραίτητες προϋποθέσεις [...], αποτελούν η ενότητα, η αλληλοστήριξη και η συλλογικότητα. Μόνο έτσι θα συνεχίσουμε το πολυδιάστατο έργο της Οργάνωσης με δυναμισμό, σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Η ΠΟΕΔ θα είναι πάντα μπροστά [...], συνδιαμορφωτής πολιτικών και άξιος διεκδικητής για τα συμφέροντα και τα δίκαια των συναδέλφων. [...]. Οφείλουμε όλοι μας, απλά μέλη και αξιωματούχοι της ΠΟΕΔ, να στηρίξουμε το έργο και τις προσπάθειες της Οργάνωσης. [...] θα εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των συναδέλφων εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης.

Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ σε μια φράση κάποιου συναδέλφου, ο οποίος είχε πει το εξής: «τίποτα δεν χαρίζεται, παρά μόνο αυτά που κερδίζονται». Για να μπορέσουμε όμως να κερδίσουμε πρέπει να είμαστε πολλοί και να έχουμε τη δύναμη να οδηγήσουμε τον κλάδο ακόμα πιο μπροστά και για να μας υπολογίζουν, όπως τότε, το καλοκαίρι του 2018. Γι’ αυτό και οφείλουμε να γραφτούμε μέλη της ΠΟΕΔ.

*Εκπαιδευτικός

ΠΑΔΕΔ - Πρωτοπορία Κερύνειας
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter

454