Εξοπλισμός των σχολείων με καινούργιους Η.Υ.


 Για να αξιοποιηθούν δεν αρκούν  τα ταλέντα και το μεράκι των εκπαιδευτικών και των παιδιών.

ΤΟΥ ΠΑΜΠΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ*

Αυτές τις μέρες υλοποιείται ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας για 3.555 συσκευών ηλεκτρονικών υπολογιστών με τις οποίες θα εξοπλιστούν όλα τα σχολεία Δημοτικής, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΠΑΝ. Καταγράφεται στα θετικά του ΥΠΠΑΝ, έστω και με αφορμή την πανδημία, η  αναβάθμιση της δικτύωσης και της παροχής διαδικτύου στα σχολεία και που εξοπλίζονται αυτά, έτσι ώστε να αντικατασταθούν συσκευές παλαιότερης τεχνολογίας (Η.Υ. ηλικίας που ξεπερνά τα 10 χρόνια) με σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αλλά και για να έχουν τα  σχολεία ικανοποιητικό αριθμό ηλεκτρονικών συσκευών.

Στην ανακοίνωση του ΥΠΠΑΝ αναφέρεται, επίσης, πως θα γίνει προσπάθεια αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας, όχι μόνο σε περίπτωση πανδημίας και αναγκαστικά εξ αποστάσεως λειτουργίας, αλλά και στη μόνιμη λειτουργία της εκπαίδευσης αξιοποιώντας τα ταλέντα, το μεράκι και των εκπαιδευτικών, αλλά και όλων των παιδιών. Είμαι σίγουρος πως στο ΥΠΠΑΝ γνωρίζουν πως δεν αρκούν τα ταλέντα και το μεράκι των εκπαιδευτικών και των παιδιών για την αξιοποίηση τους. Η εισαγωγή των Τεχνολογίων της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) θα πρέπει να γίνεται βάσει ολοκληρωμένου σχεδιασμού, μια και θεωρείται πολυδιάστατη και παίρνει 4 διαστάσεις (Hooper & Rieber 2000):

  1. Στη διοικητική χρήση.  Αναδιοργάνωση που να αποσκοπεί στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, ξεπερνώντας υφιστάμενες δυσκολίες και στοχεύοντας στη βελτίωση της απόδοσης σε όλους τους τομείς και στην επίτευξη των ποθητών στόχων καθιστώντας την περάτωση των διοικητικών θεμάτων αποτελεσματική.
  2. Στη παροχή αυτόνομων γνωστικών αντικειμένων. Μια και στα δημοτικά δεν υπάρχει ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο, θα πρέπει να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές για το που και σε ποια μαθήματα θα περιλαμβάνεται η διδασκαλία των βασικών δεξιοτήτων χειρισμού H/Y, του ψηφιακού γραμματισμού ή της διδασκαλίας της πληροφορικής, χωρίς να παραλείπεται φυσικά ο ρόλος των ΤΠΕ ως μέσο διδασκαλίας άλλων αντικειμένων, κυρίως εκπαιδευτικών λογισμικών και περιβαλλόντων. (πχ της TEAMS, χρήσης email, κλπ)
  3. Ως μέσο διδασκαλίας. Θα πρέπει να υπάρξει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για κάθε μάθημα για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τόσο με την χρήση  η χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών και περιβαλλόντων αλλά και του διαδικτύου στην εκπαίδευση. Είναι αποδεκτό από πολλούς ερευνητές ότι οι ΤΠΕ διαθέτουν τη δυναμική και τη δυνατότητα να μεταμορφώσουν και να απογειώσουν τη διδακτική διαδικασία (Day (1998), Sherry & Billing (2000)).
  4. Ως μέσο επικοινωνίας.  Πρέπει να γίνει αξιοποίηση των ΤΠΕ ως μέσο επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης, ανταλλαγής και διάχυσης της πληροφορίας. Μεταξύ των εκπαιδευτικών, των παιδιών, των γονιών και του Υπουργείου αλλά και άλλων φορέων.

Καταληκτικά, επαναλαμβάνω πως θα πρέπει να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης των Η.Υ. από το ΥΠΠΑΝ, το οποίο θα καλύπτει όλες τις διαστάσεις της εισαγωγής των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διεργασία.  Ας μην αφήσουμε το χρόνο να κυλήσει εις βάρος μας και να αφήσουμε την αξιοποίηση των ΤΠΕ στο μεράκι και στο ταλέντο των εκπαιδευτικών, αλλά να εκμεταλλευτούμε τη συγκυρία ώστε να επέλθει ο εκσυγχρονισμός που θα οδηγεί στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

*Εκπαιδευτικός

Μέλος Γραμματείας ΠΟΕΔ

(Εκ μέρους ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ)

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


564