Εγκύκλιος: Διορισμός αντικαταστατών εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης


ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διευθυντές/Διευθύντριες

-  Δημοτικών Σχολείων

-   Νηπιαγωγείων

• Ειδικών Σχολείων

Θέμα: Διορισμός αντικαταστατών εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια της ταυτάριθμης εγκυκλίου με ημερομηνία 15 Οκτωβρίου 2020 (η οποία στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), το Υπουργείο Παιδείας. Πολιτισμού, Αθλητισμού και (Νεολαίας αποφάσισε τα ακόλουθα:

α)  Από τις 17 Μαΐου έως τις 16 Ιουνίου 2021, ο» αντικαταστάτες/τριες που αντικαθιστούν εκπαιδευτικό των 23-29 διδακτικών περιόδων, θα εργοδοτούνται για 29 διδακτικές περιόδους.  Ο επιπρόσθετος χρόνος θα αξιοποιείται για σκοπούς αντικατάστασης ή άλλα διδακτικά καθήκοντα.

β) Από τις 17 Μαΐου έως τις 16 Ιουνίου 2021, οι αντικαταστάτες/τριες που απουσιάζουν, λόγω του ότι αποτελούν κρούσμα που προέκυψε από επαφή στο σχολείο, θα λαμβάνουν το 60% των απολαβών τους, για το διάστημα που αναγκαστικά θα απουσιάζουν.

2. Οι πιο πάνω αποφάσεις έχουν ληφθεί έχοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουμε, λόγω της πανδημίας του COV1D-19, και με απώτερο στόχο την ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Δρ. Μάριος Στυλιανίδης

Διευθυντής

Δημοτικής εκπαίδευσης

Κοιν.

*Π.Λ.Ε . Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας

*ΠΟΕΔ

 *Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

*Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων

* ΠΟ.ΣΥ ΓΟ.Π.Ε.Α.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


456