Διαδικτυακό συνέδριο ΠΟΕΔ Λάρνακας


«Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση και Διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης στο σχολείο»

Τo Επαρχιακό Γραφείο ΠΟΕΔ Λάρνακας διοργανώνει στις 24/5/2021 διαδικτυακό συνέδριο με θέμα τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, μέσω και της εφαρμογής του Αναλυτικού Προγράμματος της Αγωγής Υγείας αλλά και της Πολιτικής Διαχείρισης Περιστατικών Σεξουαλικής Κακοποίησης.

Το συνέδριο απευθύνεται σε διευθυντές/διευθύντριες, εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης. Στο συνέδριο θα γίνουν παρουσιάσεις από τη Σύμβουλο και Συντονίστρια του Αναλυτικού Προγράμματος Αγωγής Υγείας Δημοτικής, κ. Φιλιώ Σάββα, με θέμα «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας Δημοτικής» και από τη Δρα Χριστίνα Ιωάννου, Ανώτερη Εκπαιδευτική Ψυχολόγο της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του ΥΠΠΑΝ και Πρόεδρο της Επιτροπής Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών, με θέμα «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση και Διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης από το σχολείο».

Το πρώτο μέρος της επιμόρφωσης θα εστιάσει στην έννοια της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, η οποία σύμφωνα και με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ορίζεται «… ως η μάθηση σε σχέση με τις γνωστικές, συναισθηματικές, κοινωνικές, διαδραστικές και σωματικές πτυχές της σεξουαλικότητας ...η οποία ενισχύει και ενδυναμώνει τα παιδιά και τους νέους με πληροφορίες, δεξιότητες και θετικές αξίες, ώστε να κατανοούν και να χαίρονται τη σεξουαλικότητά τους, να βιώνουν με υπευθυνότητα και ασφάλεια τις διαπροσωπικές σχέσεις και φιλίες τους και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη δική τους σεξουαλική υγεία και ευημερία, αλλά και για αυτή των άλλων» (WHO,2010).  Η παρουσίαση περιλαμβάνει την έννοια της Περιεκτικής Σεξουαλικής Αγωγής των παιδιών, σύμφωνα με την ηλικία και τα στάδια ανάπτυξής τους, μέσα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Αγωγής Υγείας, στο οποίο δίνεται η δυνατότητα στον/στην εκπαιδευτικό να συνδέσει άμεσα θέματα της ενότητας 3.1 που αφορά στον οικογενειακό προγραμματισμό και στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία με άλλες θεματικές ενότητες και  υποενότητες του Αναλυτικού, όπως ενδυνάμωση και εξέλιξη εαυτού, συναισθηματική εκπαίδευση και αυτοεκτίμηση, αξίες ζωής, ανάπτυξη ασφαλούς και υγιεινού τρόπου ζωής, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και σχέσεων, αποδοχή και διαχείριση της διαφορετικότητας, δικαιώματα και υποχρεώσεις κ.ά, γεγονός που συμβάλλει σε μια πιο ολιστική, περιεκτική αντιμετώπιση του θέματος.

Το δεύτερο μέρος αφορά στην πολιτική σωστής διαχείρισης περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης, από το σχολείο, η οποία διαχείριση αποτελεί πρόληψη στα θέματα αυτά αλλά και βοηθά στη δημιουργία κουλτούρας, στάσης και συμπεριφοράς από το σχολείο. Θα δοθούν πληροφορίες για την νομοθεσία, που αφορούν τον εκπαιδευτικό και τη λειτουργία ενός σχολείου καθώς επίσης και τα στάδια της διαδικασίας που ακολουθούνται σε περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης, με συγκεκριμένα παραδείγματα. Θα γίνει ακόμη ανάλυση του φαινομένου της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών  και της αντίδρασης των παιδιών σε σχέση με την αποκάλυψη μιας κακοποίησης, καθώς επίσης και του ρόλου του/της εκπαιδευτικού, ως προς την αντίδραση και συμπεριφορά που θα πρέπει να έχει στην  περίπτωση που ένα παιδί αποκαλύπτει την κακοποίησή του.

Το διαδικτυακό συνέδριο ξεκινά στις 16:00 – 19:00 και θα δοθεί χρόνος για να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα.  Θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής.

Δήλωση συμμετοχής στον πιο κάτω σύνδεσμο:

cutt.ly/sbu9sVq

Επαρχιακό Γραφείο ΠΟΕΔ Λάρνακας

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


653