Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού


ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ*

Σε δηλώσεις του ο ΥΠΠΑΝ κατά τη συνάντηση του με τη Γραμματεία στις 05/05/2021 είχε δηλώσει τα εξής: «Στρατηγικός στόχος του Υπουργείου, αλλά και της Κυβέρνησης, είναι η εισαγωγή ενός πιο λειτουργικού, ρεαλιστικού και αποτελεσματικού σχεδίου αξιολόγησης και αυτό είναι κάτι που θα βελτιώσει την παρεχόμενη ποιότητα της εκπαίδευσης, θα ικανοποιήσει την ανάγκη λογοδοσίας του σχολείου και του εκπαιδευτικού συστήματος απέναντι στην κοινωνία, αλλά και τους όρους και τις συνθήκες υπηρεσίας και ανέλιξης των εκπαιδευτικών».

Αξιοσημείωτες είναι και οι διαφοροποιήσεις που αναμένονται να γίνουν σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΠΑΝ. Πιστεύω ότι κατά τη συνταξη του σχεδίου όσο και κατά τη διαπραγμάτευση τόσο το ΥΠΠΑΝ όσο και η ΠΟΕΔ θα λάβουν σοβαρά ένα παράγοντα, ο οποίος όταν εμπλακεί στην προαναφερόμενη διαδικασία μπορεί να λειτουργήσει με υποκειμενικότητα απέναντι στον εκπαιδευτικό που αξιολογείται. Σημαντικός παράγοντας για την «αντικειμενικότητα» του σχεδίου είναι ο παράγοντας «ανθρώπινες σχέσεις» σε σχέση με τους πιο κάτω τομείς:

(α) Αρκετά ενισχυτικός παράγοντας προς την αντικειμενικότητα του σχεδίου αποτελεί το γεγονός ότι για κάθε τομέα που θα αξιολογείται ο εκπαιδευτικός θα προνοούνται μετρήσιμα και αντικειμενικά κριτήρια των οποίων η βαρύτητα θα διαφοροποιείται ανάλογα με τη θέση στην οποία υπηρετεί (αντικαταστάτης, συμβασιούχος, μόνιμος, βοηθός, διευθυντής). Επιπλέον προτείνεται αριθμητική κλίμακα μέχρι το 100 ούτως ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευχέρεια ακριβούς αποτύπωσης και διάκρισης της «αξίας» ή της «βελτίωσης» του εκπαιδευτικού.

(β) Στην αξιολόγηση θα λαμβάνουν μέρος με διακριτό ρόλο τόσο οι επιθεωρήσεις από τους ΕΔΕ όσο και οι αξιολογήσεις της διεύθυνσης του σχολείου. Αυτή όμως η αναβάθμιση του Διευθυντή όσον αφορά την αξιολόγηση του υφιστάμενού του οφείλει το σχέδιο να διασφαλίσει ότι οι τυχούσες καλές ή/και κακές σχέσεις μεταξύ του προϊστάμενου (αλλά και των ΕΔΕ συμπεριλαμβανομένων, ως παλιοί συνάδελφοι) και υφιστάμενου δεν θα επηρεάσουν την αξιολογική διαδικασία.

(γ) Σε περίπτωση εκπαιδευτικού που «υστερεί» και χρειαστεί να «στηριχθεί», θα πρέπει να διασφαλιστεί η «μυστικότητα» και η μη διαρροή της ύπαρξης αυτού του προγράμματος, ώστε να αποφευχθεί ο «διασυρμός» και το «ταπέλλωμα» του εκπαιδευτικού από συναδέλφους, γονείς, μαθητές αφού η εισδοχή τέτοιων παραμέτρων οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη αποτυχία της οποιασδήποτε προσπάθειας ενίσχυσης ή/και στηριξης. Αν το περιβάλλον δεν είναι ιδανικό για την εφαρμογή των πιο πάνω, καλό θα ήταν επίσης να προνοείται αλλαγή αυτού. Επίσης αν ο εκπαιδευτικός που υστερεί έχει αξιολόγηση, αυτή θα ήταν καλύτερα όπως ανασταλεί διότι αυτό δημιουργεί πρόσθετη ψυχολογική πίεση προς τον ίδιο. Τέλος οφείλουν οι υπεύθυνοι όπως προβούν σε ενδελεχή έρευνα αν όντως οι «αδυναμίες» του εκπαιδευτικού πηγάζουν από τον ίδιο ή από άλλους παράγοντες (π.χ. εργασιακός εκφοβισμός, κακές σχέσεις λόγω εξωτερικών παραγόντων κ.α.), ώστε να αποφεχθούν άλλες προβληματικές καταστάσεις.

(δ) Η διαδικασία ενστάσεων παραμένει ένα μεγάλο κεφάλαιο αφού τόσο η παρούσα διαδικασία όσο και η σύνθεση του σώματος που τις εξετάζει παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Η «πρόσθετη καινοτομία» που έχει εξαγγελθεί, δηλαδή η δυνατότητα εξέτασης ενστάσεων σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, από ένα άλλο σώμα, και όχι όπως ισχύει τώρα όπου ο βαθμολογών εξετάζει και την ένσταση προς τη βαθμολογία που έβαλε, αποτελεί μια πολύ σημαντική κατά την άποψή μου αλλαγή. Επιτέλους έχει γίνει κατανοητό στο οποίο οι αξιολογητές για την βαθμολογία των οποίων έγινε η ένσταση δεν θα πρέπει να αποτελούν μέλη του σώματος που την εξετάζει. 

Κλείνοντας θα ήθελα να πω οτι σημαντική είναι η ευθύνη του ΥΠΠΑΝ ως εργοδότη καις συντεχνίας της ΠΟΕΔ να προχωρήσουν σε εκείνες τις αλλαγές που θα στοχεύουν σε ένα νέο σύστημα αξιολόγησης, το οποίο θα χαρακτηρίζει η αξιοπιστία, η εγκυρότητα και η αντικειμενικότητα. Ένα σύστημα που θα ξεπεράσει τις στρεβλώσεις του παρελθόντος και δίνει πραγματικές ευκαιρίες στήριξης, ανέλιξης και επιμόρφωσης στους εκπαιδευτικούς. Ταυτόχρονα θα περιλαμβάνει αξιολογητές οι οποίοι θα μπορούν να αξιολογήσουν όσο πιο σωστά και αντικειμενικά μπορούν αλλά ταυτόχρονα να μπορούν να στηρίξουν και να καθοδηγήσουν ουσιαστικά τους εκπαιδευτικούς.

*Εκπαιδευτικός

ΠΑΔΕΔ-Πρωτοπορία Κερύνειας

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


490