Μια μοναδική ευκαιρία για την Προδημοτική Εκπαίδευση


*ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΤΙΝΗ

Σύμφωνα με τις χθεσινές (17/5/2021) παρουσιάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, που θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους, υπάρχουν αναφορές και στον τομέα της Παιδείας.

Ως ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ είχαμε λάβει στο πρόσφατο παρελθόν την περίληψη της πρότασης (που είχε αποσταλεί στην ΠΟΕΔ). Μελετήσαμε το ζήτημα επισταμένα και καταγράψαμε αρκετές παρατηρήσεις.

Αν και η πρόταση που μας είχε δοθεί δεν ήταν λεπτομερής, εντούτοις το περιεχόμενό της είναι πολύ σημαντικό για την Παιδεία. Συγκεκριμένα, στον τομέα της Παιδείας, μεταξύ άλλων, προβλέπονται οι ακόλουθες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αφορούν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

• Νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών.

• Επέκταση της δωρεάν  υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης από την ηλικία των 4 χρόνων.

• Ψηφιακός μετασχηματισμός σχολικών μονάδων για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων.
Ως ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ έχουμε πολλές εισηγήσεις να καταθέσουμε στο δημόσιο διάλογο και για τους τρεις πιο πάνω πυλώνες, όπως επίσης και για τον άλλο στόχο της διά βίου μάθησης και της επιμόρφωσης του προσωπικού.

Ιδιαίτερα, θα ήθελα να σταθώ στο ζήτημα της επέκτασης της Προδημοτικής προς τα κάτω, το οποίο και αποτελεί πάγιο αίτημά μας εδώ και χρόνια. Μέσω του Ταμείου αυτού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνεται πλέον η δυνατότητα να γίνουν οι ανάλογες επενδύσεις σε κτιριολογική εγκατάσταση, υλικοτεχνική υποδομή και άλλες εκπαιδευτικές ή υποστηρικτικές δομές, ώστε να έχουμε σύγχρονα νηπιαγωγεία, σύγχρονους χώρους μάθησης και διδασκαλίας, με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό. Παράλληλα, είναι και η ευκαιρία σοβαρής επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό: επιμορφώσεις, παραγωγή υλικού, βοηθήματα κ.ά μέτρα στήριξης ώστε από πολύ νωρίς να βάλουμε ακόμη πιο στέρεες βάσεις για ποιοτικότερη εκπαίδευση.

Είναι, λοιπόν, μια χρυσή ευκαιρία να βελτιώσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Με την κατάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων, θα δώσουμε μια περαιτέρω ώθηση στην Προδημοτική Εκπαίδευση, η οποία από την επόμενη σχολική χρονιά ξεκινάει και την προς τα κάτω επέκτασή της (πέραν της επέκτασης προς τα πάνω και της αλλαγής στο ηλικιακό όριο εισδοχής στο Δημοτικό).

Ας το προσεγγίσει, λοιπόν, το αρμόδιο Υπουργείο μέσα από το φακό μιας μοναδικής ευκαιρίας να βελτιώσει μια ολόκληρη βαθμίδα σε όλες τις εκφάνσεις της. Από το Αναλυτικό, τη στήριξη των εκπαιδευτικών με βοηθήματα και άλλα εκπαιδευτικά μέσα, την επιμόρφωση, τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής, τον τεχνολογικό εξοπλισμό, τους παιδαγωγικούς συμβούλους και όχι μόνο. Προτάσεις, ιδέες και λύσεις υπάρχουν. Ας αξιοποιήσουμε ορθά την ευκαιρία που παρουσιάζεται!

*Εκπρόσωπος ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στη Γραμματεία ΠΟΕΔ

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


983