Πρόταση Προοδευτικής για ανάρτηση της σημαίας του ουράνιου τόξου στο οίκημα της ΠΟΕΔ


Κατά τη διάρκεια του Μήνα Υπερηφάνειας (PrideMonth) 

Με ανακοίνωσή της η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων Νηπιιαγωγών αναφέρει:

"Όπως είναι γνωστό, ο Ιούνιος είναι αφιερωμένος σε ολόκληρο τον κόσμο στους αγώνες και τις διεκδικήσεις της κοινότητας ΛΟΑΤKI+. Δυστυχώς, μέχρι και σήμερα, η κοινότητα αυτή είναι θύμα δυσμενών διακρίσεων τόσο σε επίπεδο αντιμετώπισης από άτομα και άλλες κοινωνικές ομάδες όσο και σε επίπεδο αντιμετώπισης από το ίδιο το κράτος.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του οργανισμού για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην Ευρώπη (ILGA- Europe) η Κύπρος βρίσκεται μόλις στην 19η θέση στην ΕΕ. Η νομοθεσία για το Σύμφωνο Συμβίωσης, που αποτελεί τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο ζευγάρια ΛΟΑΤΚΙ+ μπορούν να κατοχυρώσουν νομικά την σχέση τους, εξακολουθεί να μην δίνει τα ίδια δικαιώματα που δίνει ο γάμος (π.χ. τεκνοθεσία) ενώ η διαδικασία σχετικά με τη νομοθεσία για τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου παραμένει στάσιμη εδώ και καιρό. Ταυτόχρονα η ισχύουσα νομοθεσία για τη ρητορική μίσους κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων εξακολουθεί να μην εφαρμόζεται σε πολλές περιπτώσεις.

Επιπλέον έρευνες κοινής γνώμης δείχνουν ότι η Κύπρος βρίσκεται σταθερά πίσω από τις περισσότερες χώρες της ΕΕ σε σχέση με την αποδοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων ενώ το ενδιαφέρον των πολιτικών για στήριξη της κοινότητα παραμένει χαμηλό. Μάλιστα πρόσφατη έρευνα που έγινε από την Accept ΛΟΑΤΙ Κύπρου έδειξε ότι η πλειονότητα των εκπροσώπων των κομμάτων θεωρεί, λανθασμένα, ότι τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην Κύπρο είναι πλήρως εξασφαλισμένα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, είναι προφανές ότι βρισκόμαστε ακόμα αρκετά μακριά από το να θεωρούμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία όπου τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και ομάδες έχουν ίσα δικαιώματα με τους υπόλοιπους πολίτες και είναι προστατευμένα από δυσμενείς διακρίσεις. Ως εκπαιδευτικοί είμαστε σε θέση να διαδραματίσουμε βασικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια για μια κοινωνία ισότητας και σεβασμού της διαφορετικότητας. Αποτελεί άλλωστε δημόσια δέσμευση της ΠΟΕΔ, μέσω της πρώην Προέδρου της, μετά από συνάντηση που είχε με τον Σύμβουλο του Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα Προώθησης της Πολυπολιτισμικότητας, της Αποδοχής και του Σεβασμού στη Διαφορετικότητα. Δυστυχώς μέχρι στιγμής, λόγω και των ιδιαζουσών συνθηκών που επικρατούν λόγω της πανδημίας, η Οργάνωσή μας δεν προχώρησε σε οποιαδήποτε ουσιαστική ενέργεια ή απόφαση σχετικά με το θέμα αυτό.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Προοδευτική καταθέτει πρόταση για ανάρτηση της σημαίας του ουράνιου τόξου (τη σημαία του κινήματος ΛΟΑΤΚΙ+) στο οίκημα της ΠΟΕΔ κατά τη διάρκεια του Μήνα Υπερηφάνειας (Ιούνιο), κάτι που αποτελεί πρακτική διάφορων οργανώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, με ταυτόχρονη έκδοση ανακοίνωσης στην οποία η Οργάνωση θα επιβεβαιώνει την προσήλωση της στην προσπάθεια για κατάργηση οποιασδήποτε μορφής διάκρισης, την πρόθεσή της για ανάληψη πρωτοβουλιών για τη ευαισθητοποίηση των παιδιών και της κοινωνίας γύρω από τα θέματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και την ετοιμότητά της για συνεργασία με διάφορους φορείς και ομάδες για την επίτευξη αυτών των στόχων. Η δημόσια στήριξη από μια συνδικαλιστική οργάνωση του κύρους της ΠΟΕΔ θα δώσει ένα ισχυρό μήνυμα προς ολόκληρη την κυπριακή κοινωνία και θα είναι μια σημαντική συμβολή στον αγώνα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας για αποδοχή. Προτείνουμε επίσης τη δημιουργία από την ΠΟΕΔ επιτροπής η οποία θα αναλάβει να οργανώσει και να συντονίσει σχετικές δράσεις και συνεργασίες"

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


455