Ολοκλήρωση Προγράμματος Erasmus+ KA1, κινητικότητας εκπαιδευτικών - Κ' Δημοτικό Λεμεσού


Το Σχολείο μας  για πρώτη φορά, από το καλοκαίρι του 2018, είχε την ευκαιρία να συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + Βασική Δράση1 (ΚΑ1),  μέσω του οποίου υλοποιήθηκαν σχέδια κινητικοτήτων εκπαιδευτικών σε Ευρωπαȉκές χώρες για επιμόρφωση.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2018 και είχε αρχικά δύο χρόνια διάρκεια. Λόγω όμως της πανδημίας του  Covid-19 πήρε παράταση μέχρι τα τέλη Μαΐου 2021 (36 μήνες συνολικά).

Αναλυτικότερα, εκπαιδευτικοί της σχολικής μας μονάδας ταξίδεψαν σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, ενημερώθηκαν, επιμορφώθηκαν και γενικά επικαιροποίησαν τις γνώσεις τους πάνω σε τρέχοντα εκπαιδευτικά θέματα και σύγχρονες καλές πρακτικές.

Τίτλος του προγράμματός μας: 

 "Ο εκπαιδευτικός του 21ου αιώνα - Με το βλέμμα στο μέλλον: Πολυθεματική επιμόρφωση προσωπικού για μια πολυδιάστατη εκπαίδευση ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ".

Τα Σχέδια Κινητικότητας των εκπαιδευτικών είναι μία από τις πιο σημαντικές δράσεις του Προγραμματος Erasmus+.  Ο σκοπός της δράσης είναι να παρέχει ευκαιρίες για την κινητικότητα ατόμων για εκπαίδευση, κατάρτιση, τοποθετήσεις και εθελοντισμό στο εξωτερικό.  Τα Σχέδια Κινητικότητας στοχεύουν να υποστηρίξουν τους συμμετέχοντες στην απόκτηση μαθησιακών αποτελεσμάτων (γνώσης, δεξιοτήτων και ικανοτήτων) με σκοπό την βελτίωση της προσωπικής εξέλιξης, την αύξηση των πιθανοτήτων εργοδότησής τους και την επαγγελματική εξέλιξη αυτών που δουλεύουν στους τομείς της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Νεολαίας με την προοπτική της βελτίωσης της ποιότητας και ανάπτυξης καινοτομιών στους τομείς της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Νεολαίας στην Ευρώπη. Τα Σχέδια στοχεύουν επίσης στην βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων, της πολιτισμικής συνειδητότητας και γνώσεων για τις εμπλεκόμενες χώρες, προωθώντας έτσι ένα αίσθημα Ευρωπαϊκής ταυτότητας και ιθαγένειας. Σε επίπεδο οργανισμού, η συμμετοχή σε τέτοια Σχέδια αυξάνει τη διεθνική διάσταση των οργανισμών, υποστηρίζοντας συνέργειες και προωθώντας την αναγνώριση δεξιοτήτων και γνώσεων που αποκτώνται από τους συμμετέχοντες. 

Κύριος στόχος του προγράμματος ήταν η ενίσχυση της επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών του οργανισμού μας, επικαιροποιώντας τις γνώσεις τους πάνω σε θέματα διαχείρισης τάξης, συμπεριληπτικής μάθησης, καλλιέργειας ψηφιακών ικανοτήτων και γνωριμίας με καινοτόμες καλές πρακτικές που προωθούν:

1)    ίσες ευκαιρίες μάθησης, για ΟΛΑ τα παιδιά ανεξαρτήτου κάποιας ιδιαιτερότητας,

2)    τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του οργανισμού μας

3)    κομβικές δεξιότητες του 21ου αιώνα όπως τη κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, τον αναστοχασμός, τη μεταγνώση κτλ

αφενός για να κάνουμε πράξη το «δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο», αφετέρου για την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης του σχολείου μας.

Κινητικότητες που υλοποιήθηκαν

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 κατά τους μήνες Φεβρουάριο - Αύγουστο του 2019, έγιναν 6 κινητικότητες εκπαιδευτικών οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

1)    Ρώμη- Ιταλία “Conflict mediation: Innovative approaches to teaching” 18/2/2019-22/2/2019.

2)     Πειραιάς- Ελλάδα “Innovative Teaching Methods” 25/2/2019-1/03/2019.

3)    Πράγα-Τσεχία “Game based learning and Gamification” 18/03/2019-22/03/2019.

4)    Πράγα-Τσεχία “Innovative approaches to Teaching” 18/03/2019-22/03/2019.

5)    Πράγα - Τσέχια "Special Needs"  27/05/2019- -31/05/2019

6)    ΌσλοΝορβηγία"Effective Classroom Management" 19/08/2019 -23/08/2019

Κινητικότητες που ΔΕΝ υλοποιήθηκαν

Ο οργανισμός μας είχε οργανώσει ακόμη 3  κινητικότητες για  την άνοιξη του 2020  αλλά δυστυχώς λόγω των περιοριστικών μέτρων στα ταξίδια λόγω της πανδημίας covid 19, οι συγκεκριμένες κινητικότητες ακυρώθηκαν και παρά την παράταση που πήρε το πρόγραμμα δεν έγινε ποτέ κατορθωτό να υλοποιηθούν.

Οι κινητικότητες που προγραμματίζαμε αλλά ΔΕΝ έγιναν ήταν οι εξής:

1)     "Creativity in Teaching and Learning Using ICT: The Digital Classroom” - Spain

2)     "Strategies to improve Classroom Atmosphere" - Spain

3)     "Human Resource Management' - Prague

Διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος – Εφαρμογή στη σχολική καθημερινότητα

  • ·Αγορά tablets, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Γονέων για καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων  των παιδιών
  • ·Δημιουργία ιστοσελίδας για ενημέρωση και διάχυση στο ευρύ κοινό του έργου του σχολείου, η οποία μεταγενέστερα εξυπηρέτησε τις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
  • Διάχυση των νέων  γνώσεων που αποκτήθηκαν στις κινητικότητες σε συνεδρίες προσωπικού του σχολείου και παρουσιάσεις, με εργαστήρια και δειγματικά μαθήματα και σε κοινές συνεδρίες με γειτονικό σχολείο
  • ·Δημιουργία τράπεζας υλικού, προσβάσιμης σε όλους τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας
  • ·Δημοσίευση στην ιστοσελίδα του σχολείου ενημερωτικών δελτίων τύπου που αφορούν στις κινητικότητες, το περιεχόμενο τους κτλ
  • Δημιουργία πινακίδας, τοποθετημένης σε περίοπτη θέση του σχολείου, ώστε να ενημερώνονται οι μαθητές και οι επισκέπτες του σχολείου για τις δράσεις του προγράμματος
  • Ενημέρωση του οικείου επιθεωρητή για το περιεχόμενο των κινητικοτήτων

⃰  Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών ένεκα πανδημίας, ορισμένες προγραμματισμένες δράσεις για διάχυση εκτός οργανισμού δεν υλοποιήθηκαν.

Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter


394