Αφυπηρετήσεις 2021-2028: ενδιαφέρουν για προαγωγές και διορισμούς - μονιμοποιήσεις


ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΤΙΝΗ*

Ως ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ έχουμε επανειλημμένα αναφερθεί σε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τη στελέχωση της επόμενης σχολικής χρονιάς. Ένα ζήτημα που ακόμη απασχολεί έντονα την παράταξή μας.

Συγκεκριμένα, με αρθρογραφία όλο αυτό το διάστημα, έχουμε αναφερθεί στις μονιμοποιήσεις, αλλά και τα δεδομένα που αφορούν τους διορισμούς για την επόμενη σχολική χρονιά. Σε αρκετές περιπτώσεις, αναφερθήκαμε με αριθμούς (μονιμοποιήσεων), αλλά και στους αριθμούς για τους αορίστου χρόνου συναδέλφους (που αναμένεται να έχουμε την επόμενη σχολική περίοδο). Όλα αυτά σίγουρα επηρεάζουν τους διορισμούς.

Σε αυτό το άρθρο, θα αναφερθούμε αναλυτικά στα σημερινά δεδομένα που αφορούν τις αφυπηρετήσεις στη Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση. Οι αφυπηρετήσεις, εκτός από τους διορισμούς, επηρεάζουν τις μονιμοποιήσεις και ασφαλώς, τις προαγωγές μιας και οι πλείστοι που αφυπηρετούν είναι σε διευθυντικές θέσεις. 

Αναλυτικά, σύμφωνα με τους δικούς μας υπολογισμούς, τα στοιχεία των κανονικών αφυπηρετήσεων είναι (κατά προσέγγιση):

ΕΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΟ

2021

10

4

5

19

2022

10

10

9

29

2023

11

8

7

26

2024

17

22

7

46

2025

24

17

9

50

2026

51

24

16

91

2027

81

11

14

106

2028

100

12

16

128

ΣΥΝΟΛΟ:

304

108

83

495

Από τη μελέτη των αριθμών, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

  1. Μέχρι το 2025 οι αριθμοί των αφυπηρετήσεων είναι ελάχιστοι.
  2. Το 2026, το 2027 και το 2028 είναι αυξημένοι.
  3. Στην Προδημοτική, αναλογικά, υπάρχουν περισσότερες αφυπηρετήσεις.
  4. Στις 31/8/2021 θα αφυπηρετήσουν λίγο περισσότεροι συνάδελφοι (λόγω πρόωρων αφυπηρετήσεων).

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι αριθμοί των αφυπηρετήσεων μπορεί να αλλάξουν, δεδομένου του ότι συνάδελφοι ίσως να αποχωρήσουν από τον κλάδο ή λόγω πρόωρων αφυπηρετήσεων. Οι φετινές αφυπηρετήσεις (2021) έχουν ληφθεί υπόψη στις προαγωγές. Επίσης, να επαναλάβω ότι, οι πλείστες (όχι όλες) αφυπηρετήσεις φυσιολογικά αφορούν συναδέλφους που κατέχουν διευθυντικές θέσεις και επομένως, επηρεάζει τις προαγωγές και ασφαλώς και τους διορισμούς.

*Εκπρόσωπος ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στη Γραμματεία ΠΟΕΔ
Comments (1)

  1. Μιχάλης Α. Πόλης:
    Jun 28, 2021 at 10:14 PM

    Ένα δεύτερο σχέδιο κινήτρων για πρόωρες αφυπηρετήσεις θα βοηθούσε τους διορισμούς και τις προαγωγές δασκάλων την επόμενη πενταετία


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


5023