Διορισμοί και Μονιμοποιήσεις Προδημοτικής και Ειδικής 2021-2022 (μέχρι 30/7/2021)


*ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΤΙΝΗ

Ανακοινώθηκαν σήμερα οι πρώτοι διορισμοί στην Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να δώσει τα πρώτα στοιχεία που προκύπτουν, μέσα από ερωτήματα.

Α. Αριθμητικά, πόσες είναι οι συμβάσεις που έχουν προσφερθεί σήμερα στην Προδημοτική και στις διάφορες ειδικότητες της Ειδικής, αλλά και πόσες ήταν οι μονιμοποιήσεις που έχουν ανακοινωθεί ήδη;

Διορισμοί και Μονιμοποιήσεις Ειδικής 2021-2022 (μέχρι στιγμής)

 

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ – ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ – ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (σύζυγοι Ε.Α., κατάλογοι με αναπηρίες)

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ

11+11+3 = 25

29+2+17=48

  30

30

8

Μαθησιακών

2+2+1 = 5

98+36 =134

  43

42

 

Λογοθεραπεία

2+1 = 3

60+24=84

  41

33

2

Μουσικοθεραπεία

1

3+3=6

  4

3

 

Φυσιοθεραπεία

1

8+4+1=13

  2

1

1

Εργοθεραπεία

 

11+5=16

  4

2

 

Κωφών

 

6+2 = 8

  1

 

 

Ειδικής Γυμναστικής

 

2

  8

 

 

 Β. Μέχρι ποιον αριθμό έφτασαν οι διορισμοί στους καταλόγους ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ μέχρι σήμερα;

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ

114

ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ

211

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

144

 Γ. Γιατί δεν γνωρίζουμε ως ποιον αριθμό έφτασαν οι διορισμοί στους καταλόγους ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ;

Διότι δεν ανακοινώνονται τα ονόματα στους καταλόγους διορισίμων, επομένως δεν μπορούμε να ξέρουμε ως ποιον αριθμό έφτασαν (εκτός κι αν μας πει ο τελευταίος/α συνάδελφος που έχει διοριστεί σε ποιον αριθμό βρίσκεται).

Δ. Αυτοί ήταν οι τελευταίοι διορισμοί με σύμβαση ή θα συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα οι διορισμοί;

Ναι, αναμένεται να συνεχιστούν. Οι σημερινοί διορισμοί ήταν οι πρώτοι. Ως γνωστό, οι διορισμοί συνεχίζονται ακόμη και τον Σεπτέμβριο, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις (π.χ. στην Ειδική) συνεχίζονται και καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Υπάρχουν επίσης, μη αποδοχές συμβάσεων κλπ.  

Ε. Για ποιους λόγους θα συνεχίσουν να υπάρχουν διορισμοί;

Η συνήθης τακτική είναι να «κρατούνται» κάποιοι διορισμοί και για πιο μετά. Επίσης, υπάρχουν ανάγκες που θα καλυφθούν το επόμενο διάστημα (προς το τέλος Αυγούστου γίνεται συνήθως), αλλά και τον Σεπτέμβρη που ανοίγουν τα σχολεία. Επιπλέον, υπάρχουν συνάδελφοι που δεν θα παρουσιαστούν τον Σεπτέμβρη και επομένως, προκύπτουν ανάγκες, όπως και από το ότι δεν θα γίνουν αποδεκτές κάποιες συμβάσεις που προσφέρονται.

Στ. Θα υπάρξουν και νέες μονιμοποιήσεις;

Ενδεχομένως, αν δεν υπάρξουν αποδοχές. Για παράδειγμα, μπορεί μια συνάδελφος να μην αποδεχτεί μονιμοποίηση γιατί δουλεύει αλλού και άρα, χάνει τη μονιμοποίηση. Η ΕΕΥ θα προσφέρει μονιμοποίηση στο αμέσως επόμενο δικαιούχο άτομο.

Ζ. Στην Ειδική θα υπάρξουν νέες συμβάσεις;

Στην Ειδική παρατηρείται το φαινόμενο να προσφέρονται διορισμοί διαρκώς κατά τη διάρκεια ολόκληρης της χρονιάς, ανάλογα με τις εγκρίσεις. Πιθανότατα αυτό θα γίνει και φέτος.

Η. Τι αναμένεται, γενικά, στους διορισμούς;

Μπορείτε να ανατρέξετε σε παλαιότερη και εκτενέστερη αρθρογραφία.

Θ. Ως ποιον αριθμό θα φτάσουν οι κατάλογοι;

Όπως έχω προαναφέρει πάρα πολλές φορές σε διάφορα άρθρα, δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί, αφού οι παράγοντες είναι πολλοί και αστάθμητοι (αποδοχές ή απορρίψεις συμβάσεων, άλλοι διορισμοί κλπ). 

*Εκπρόσωπος ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στη Γραμματεία ΠΟΕΔ.

 

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1926