Εισήγηση για τα κλιματιστικά: ανάγκη άμεσων ενεργειών


*ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΤΙΝΗ

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βλέπουμε πως η μεγάλη προσπάθεια που ξεκινήσαμε εδώ και χρόνια για την εγκατάσταση κλιματιστικών άρχισε να αποδίδει καρπούς. Παρά τα μεγάλα εμπόδια που έβαζαν διάφοροι, φαίνεται ότι το νερό μπήκε στο αυλάκι.

Ως ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, εδώ και πολλά χρόνια, με διάφορες πρωτοβουλίες, προβάλλαμε την αναγκαιότητα της τοποθέτησης κλιματιστικών. Εδώ και ένα μήνα, διαρκώς διατηρούμε το θέμα στο προσκήνιο. Με διάφορες ενέργειες προωθήσαμε το θέμα και ως γνωστό, πριν από ένα περίπου χρόνο υπήρξε διαφοροποίηση της πολιτικής απόφασης προς το θετικό.

Άλλωστε, λόγω των δύσκολων καταστάσεων που επικρατούν σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, είναι επιτακτική η ανάγκη (περισσότερο παρά ποτέ) να προχωρήσει η διαδικασία εγκατάστασης κλιματιστικών στα σχολεία. Την ίδια στιγμή, σύσσωμη η κοινωνία απαιτεί καλύτερες συνθήκες εργασίας παιδιών και εκπαιδευτικών στα σχολεία.

Ως εκ τούτου, είναι ηλίου φαεινότερη η ανάγκη να δημοσιοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας η απόφαση για εγκατάσταση κλιματιστικών στα σχολεία, αλλά και να εκπονηθεί τάχιστα ένα πρόγραμμα - πλάνο εγκατάστασης κλιματιστικών με ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών.

Το πλάνο μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής, ανάμεσα σ’ άλλα:

1. Νομικό πλαίσιο αποδοχής δωρεών από ιδιώτες ή εταιρείες για εγκατάσταση κλιματιστικών στα σχολεία (είτε προς Εφορείες, είτε προς Συνδέσμους Γονέων) και άδεια για την λειτουργία των κλιματιστικών (είτε με εγκύκλιο – σχετική οδηγία, είτε με αλλαγές στους κανονισμούς εφόσον απαιτείται).

2.  Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές κλιματιστικών, ώστε να γίνει πιο εύκολα η διαδικασία.

3. Πλαίσιο συμφωνίας για παροχή τεχνικής υποστήριξης μετά την εγκατάσταση (μέσω Σχολικών Εφορειών) με σχετικούς παρόχους.

4. Μελέτη όλων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των σχολείων παγκύπρια.

5. Καθορισμός των σχολείων που μπορούν άμεσα να λάβουν έγκριση για τοποθέτηση κλιματιστικών.

6. Πλάνο ηλεκτρολογικής αναβάθμισης των σχολείων που χρειάζεται (εκεί που υπάρχει ζήτημα με το ηλεκτρικό φορτίο ή άλλα παρόμοια θέματα) ώστε σταδιακά όλα τα σχολεία να έχουν κλιματιστικά.

7. Το πλάνο να γνωστοποιηθεί δημόσια για σκοπούς διαφάνειας και ελέγχου της προόδου εφαρμογής.  

Θεωρούμε ότι το πλάνο είναι οικονομικά βιώσιμο, μετά και την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων εντός των σχολικών μονάδων. Μέρος των εσόδων να χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτρολογική αναβάθμιση και την τοποθέτηση κλιματιστικών, την κατανάλωση ρεύματος και την τεχνική υποστήριξη μετά την εγκατάσταση.

Παράλληλα, επιτυγχάνεται και καλύτερη διαχείριση πόρων, αφού η χρήση των (περιβαλλοντικά ασύμφορων) θερμάνσεων πετρελαίου τον χειμώνα θα περιοριστεί ή θα μειωθεί. Αυτό ασφαλώς, εξοικονομεί πόρους, αυξάνοντας το διαθέσιμο κονδύλι για την εγκατάσταση των κλιματιστικών.

*Εκπρόσωπος ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στην Γραμματεία ΠΟΕΔ

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


628