Θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε πιο ορθολογιστικά τις περιόδους που δόθηκαν για τον Υπ. Τμήματος;


ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΕΑ*

Έχει ανακοινωθεί επίσημα από την Αρμόδια Αρχή πως τη φετινή σχολική χρονιά οι εκπαιδευτικοί που θα αναλάβουν τις Β' και Γ' τάξεις, θα έχουν επιπρόσθετα μία περίοδο ως Υπεύθυνοι Τμήματος.

Με το επιλεκτικό δόσιμο των δύο ωρών μόνο στα τμήματα Α',Β',Γ' και Στ' τάξεων, αυτόματα δημιουργείται ένα προσωρινό ζήτημα αδικίας, γιατί τα τμήματα Δ' και Ε' μένουν εκτός. Η αιτιολογία ότι έπρεπε να δοθούν σταδιακά και με ορίζοντα, βάσει συμφωνίας το 2025, όταν και εφόσον οι οικονομικές συνθήκες το επιτρέψουν, είναι κατανοητό. Σε καμία όμως περίπτωση αυτό δεν αποτελεί άλλοθι, για να δοθούν οι ώρες έστω και προσωρινά, με ένα τρόπο άδικο και προκλητικό και κυρίως που να μην συνάδει με την φιλοσοφία και τον λόγο για τον οποίο έχουν παραχωρηθεί.

Είναι πολύ σημαντικό σε μια σχολική μονάδα να εμπεδώνεται έμπρακτα το αίσθημα της δικαιοσύνης. Συνεπώς, όλοι οι συντελεστές που συμβάλλουν με τις αποφάσεις τους στην καλλιέργεια κουλτούρας αισθήματος δικαιοσύνης, επιβάλλεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στους χειρισμούς τους, για τέτοια ζητήματα.

Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα έκδηλης αδικίας: Σε μια σχολική μονάδα υπάρχουν τμήματα των Β' και Γ' τάξεων με δεκατρείς μαθητές και τμήματα των Δ' και Ε' τάξεων με 25 μαθητές. Δικαιολογημένα, σκέφτεται κανείς, ο εκπαιδευτικός που έχει να διορθώσει τετράδια 25 μαθητών, να διαχειρίζεται 50 γονείς και όχι μόνο, να διαμαρτύρεται, γιατί δεν δόθηκε σε αυτόν η δεύτερη περίοδος...

Προφανώς, αυτοί που πήραν τις αποφάσεις, για πρακτικούς λόγους, ίσως και με την αίσθηση του προσωρινού και μεταβατικού σταδίου, δεν σκοτίστηκαν για τις αδικίες που πιθανόν να προκύπταν από τις αποφάσεις τους και δεν μπήκαν στη βάσανο να τις εξετάσουν. Ήθελαν απλώς να βρουν λύσεις στην εργοδότηση εκπαιδευτικών που θα έμεναν άνεργοι λόγω μείωσης αριθμού εγγραφής μαθητών και παράλληλα να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις που είχαν με τις συμφωνίες με την ΠΟΕΔ, για τον Υπεύθυνο Τμήματος. Με μία μονοκονδυλιά όρισαν ως δικαιούχες τάξεις τη Β' και Γ'. Ήξεραν τον αριθμό των τμημάτων και αυτόματα ήταν σε θέση να γνωρίζουν τις επιπρόσθετες ανάγκες σε χρόνο και διορισμούς.

Το ερώτημα που γεννιέται, είναι αν θα μπορούσαν να τροχοδρομηθούν καλύτερες λύσεις, που να είναι πρακτικές και υλοποιήσιμες, χωρίς να διαφοροποιούν την οροφή των διορισμών που έχει ήδη αποφασιστεί. Προσωπικά θεωρώ πως υπάρχουν καλύτερες λύσεις τις οποίες παραθέτω:

1. Οι διπλές ώρες που δόθηκαν στους εκπαιδευτικούς για τα καθήκοντά τους ως υπεύθυνοι τμημάτων των Α', Β', Γ' και Στ' τάξεων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν προσωρινά για τη δημιουργία νέων τμημάτων με λιγότερο από 25 μαθητές. Αυτή η αναδιακατανομή των ωρών, εκτιμώ πως θα είναι προς όφελος των εκπαιδευτικών, των παιδιών και ευρύτερα της εκπαίδευσης. Θα αγκαλιαστεί θετικά από τους γονείς και θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα γιατί θα συνδράμει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Γίνεται σαφές ότι σε καμία περίπτωση δεν απεμπολείται το κεκτημένο των δύο ωρών για Υπεύθυνο Τμήματος. Όταν θα είναι εφικτό να δοθεί σε όλους, τότε θα είναι ο κατάλληλος χρόνος, να εφαρμοστεί άμεσα.

Οι περίοδοι που υπολογίζονται ότι θα δοθούν ως δεύτερη περίοδος αριθμούνται γύρω στις 2000. Αυτές, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία νέων τμημάτων έτσι ώστε να περιοριστεί ως πρώτο βήμα ο μέγιστος αριθμός των 25 μαθητών ανά τμήμα . Με την αναδιακατανομή των ωρών θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα για δημιουργία 50 περίπου νέων τμημάτων. Θα επωφεληθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό 2500 μαθητές, 150 δάσκαλοι υπεύθυνοι τμήματος και άλλοι δάσκαλοι άλλων ειδικοτήτων. Είναι εμφανές πως, 2000 εκπαιδευτικοί υιοθετώντας την παραπάνω πρόταση, θα αποποιηθούν του ευεργετήματος της δεύτερης περιόδου για Υπεύθυνο Τμήματος και θα δώσουν σε 150 συναδέλφους τους καλύτερες συνθήκες εργασίας αφού θα διαχειριστούν τμηματα των 17 μαθητών.

Είναι αντιληπτό ότι φέτος είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί η παραπάνω πρόταση. Απαιτείται ισχυρή βούληση, πολύ προεργασία και απαραίτητα, τη συγκατάθεση της ΠΟΕΔ. Πιο εφικτή λύση είναι η παρακάτω.

2. Κριτήριο για την επιλογή του δικαιούχου για την δεύτερη ώρα ως Υπεύθυνου Τμήματος θα έπρεπε να είναι αποκλειστικά ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα. Αυτό εύκολα μπορεί να οριστεί γιατί υπάρχει το μηχανογραφημένο σύστημα εγγραφών που μπορεί να μας καθοδηγήσει. Η πιθανή απάντηση από τις Αρμόδιες Αρχές, παρόλο που ακόμα και τώρα μπορεί να εφαρμοστεί, είναι ότι... «τώρα είναι αργά. Η στελέχωση των σχολείων έχει πραγματοποιηθεί και οποιεσδήποτε ανακατατάξεις πιθανόν να επιφέρουν πολλές, αλυσιδωτές αναστατώσεις». Ως εκ τούτου καταθέτω την πιο κάτω εναλλακτική άμεση λύση που δεν χωρεί δικαιολογίες ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

3. Οι δεύτερες περίοδοι να δοθούν στους Υπεύθυνους Τμημάτων με το μεγαλύτερο αριθμό μαθητών ανά τμήμα που εργάζονται στην ίδια σχολική μονάδα, έτσι ώστε να μην υπάρχουν μετακινήσεις εκπαιδευτικών. Διευκρινιστικά αναφέρω ότι εκεί που θα υπάρχει ισοψηφία στο αριθμών μαθητών να γίνεται κλήρωση και αυτό θα αφορά μόνο τα τμήματα Β', Γ', Δ', Ε' και όχι για την Α' και Στ' για ευνόητους λόγους. Όσον αφορά τα σχολεία που δεν είναι ενιαία και διαχωρίζονται σε Κ.Α. και Κ.Β. μπορούν να θεωρηθούν ως ενιαία και μια πιθανή μετακίνηση που μπορεί να προκύψει, εύκολα μπορεί να πραγματοποιηθεί, αφού οι δύο κύκλοι συστεγάζονται.

4. Σε περίπτωση που οι πιο πάνω εισηγήσεις δεν τύχουν άμεσης πρακτικής εφαρμογής γιατί είναι πολιτικές αποφάσεις που εξαρτώνται από την Αρμόδια Αρχή καταθέτω και μια τέταρτη εισήγηση που μπορεί να παρθεί από τον Διδασκαλικό Σύλλογο. Είναι άμεσα υλοποιήσιμη, αν η συναδελφική αλληλεγγύη και κατανόηση είναι αναπόσπαστο μέρος της σχολικής κοινότητας. Δοθέντος ότι οι εκπαιδευτικοί που θα αναλάβουν τις Β' και Γ' τάξεις θα αποκομίσουν ένα όφελος ολόχρονα, περίπου τριάντα περιόδων σε σχέση με τους συναδέλφους τους που θα αναλάβουν τις Δ' και Ε' τάξεις, θα ήταν δίκαιο, για να μετριαστεί αυτή η ανισότητα, να ξελαφρώσουν κάπως τους συναδέλφους τους αναλαμβάνοντας μέρος ή εξολοκλήρου τις δέκα περιόδους αντικαταστάσεων συναδέλφων που είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιούν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, είναι να προέλθει πρώτα ως απόφαση διδασκαλικού συλλόγου ΠΡΟΤΟΥ γίνει η κατανομή των τάξεων και η εφαρμογή του να υλοποιηθεί ως “Συμφωνία Κυρίων” .

Ζούμε σε καιρό πανδημίας και προσπαθούμε να βρούμε πρακτικές και εφικτές, λύσεις για να περιορίσουμε το πρόβλημα. Διεξάγουμε ένα πόλεμο και δεν χωρούν μικροπολιτικές και σκοπιμότητες. Ας κοιτάξουμε, λοιπόν, λίγο έξω από το κουτί!

*Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κίνηση “Οριζόντια Ψηφοφορία”

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


628