Ανάλυση διορισμών στη Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική (26/8/2021)


ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΤΙΝΗ*

Ανακοινώθηκε σήμερα και η δεύτερη σειρά διορισμών στην Προδημοτική και Ειδική (26/8/21). Είχε προηγηθεί η δεύτερη σειρά διορισμών στη Δημοτική (26/8/21). Η επόμενη σειρά αναμένεται πιθανότατα μετά το άνοιγμα των σχολείων.  

Θυμίζουμε ότι την Παρασκευή 30/7/2021 υπήρχαν οι πρώτοι διορισμοί σε Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση, ενώ τη Δευτέρα 3/8/21 έγιναν οι πρώτοι Διορισμοί στη Δημοτική. Είχαν προηγηθεί οι μονιμοποιήσεις 2021-2022 στις 15/7/21.

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να δώσει τα πρώτα στοιχεία που προκύπτουν, μέσα από ερωτήματα.

Ως ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, πάντοτε ενημερώνουμε υπεύθυνα τους συναδέλφους για την πραγματική εικόνα των αριθμών και των δεδομένων. Όσοι επιθυμούν να διαπιστώσουν του λόγου του αληθές, μπορούν να ανατρέξουν στην πλουσιότατη και λεπτομερέστατη αρθρογραφία μας όλο αυτό το διάστημα.

Α. Αριθμητικά, πόσες είναι οι συμβάσεις που έχουν προσφερθεί ως σήμερα στη Δημοτική, μαζί με τις πρώτες μονιμοποιήσεις που έχουν ανακοινωθεί ήδη:

 

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (αριθμητικά)

ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

1η σειρά συμβάσεων

2η σειρά συμβάσεων

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

62

117

151

34

364

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ

25

48

68

12

153

ΕΙΔΙΚΗ (συνολικά)

10

263

187

18

478

 Σημαντική σημείωση: Ασφαλώς, η δεύτερη σειρά διορισμών περιλαμβάνει και αριθμό απορρίψεων / μη αποδοχών (μετά την πρώτη σειρά διορισμών), ως εκ τούτου δεν είναι απόλυτα αντίστοιχος ανά χρονιά. Και αυτό χρειάζεται προσοχή.

Σε σχέση με πέρσι, παρατηρείται μια αύξηση σε Προδημοτική και Ειδική, ενώ μικρή αύξηση υπάρχει και στη Δημοτική σε σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους της περσινής χρονιάς (2η σειρά). Αλλά, δεν είναι 100% αντίστοιχοι οι αριθμοί, αφού οι πληροφορίες λένε για μικρότερο αριθμό απορρίψεων φέτος σε σχέση με πέρσι.

Γενικά, έχει προχωρήσει περισσότερο φέτος σε σχέση με πέρσι ο κατάλογος Διορισίμων.

Β. Μέχρι ποιον αριθμό έφτασαν οι διορισμοί στους καταλόγους ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ μέχρι σήμερα (δεύτερη σειρά διορισμών);

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

211

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ

120

ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ

223

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

152

Γ. Γιατί δεν γνωρίζουμε ως ποιον αριθμό έφτασαν οι διορισμοί στους καταλόγους ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ;

Διότι δεν ανακοινώνονται τα ονόματα στους καταλόγους διορισίμων, επομένως δεν μπορούμε να ξέρουμε ως ποιον αριθμό έφτασαν (εκτός κι αν μας πει ο τελευταίος/α συνάδελφος που έχει διοριστεί σε ποιον αριθμό βρίσκεται).

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε συλλέξει (ανεπιβεβαίωτες όμως) στον κατάλογο Διορισίμων Δημοτικής είναι γύρω στο 209 μετά τη δεύτερη σειρά διορισμών. Επομένως, βλέπουμε ότι είναι κοντά στον αριθμό οι δυο κατάλογοι Διοριστέων (211) και Διορισίμων (209).

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με παλαιότερες πληροφορίες, μετά την πρώτη σειρά διορισμών στον κατάλογο διορισίμων των Μαθησιακών έχουν φτάσει περίπου στον αριθμό 104-105, ενώ στην Προδημοτική έχουν φτάσει στον αριθμό 60 περίπου. Στις ειδικότητες της Ειδικής, πλην των Μαθησιακών, όλοι οι υπόλοιποι κατάλογοι διορισίμων έχουν εξαντληθεί.

Δ. Αυτοί ήταν οι τελευταίοι διορισμοί με σύμβαση ή θα συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα οι διορισμοί;

Ναι, αναμένεται να συνεχιστούν. Οι σημερινοί διορισμοί ήταν οι δεύτεροι σε σειρά. Ως γνωστό, οι διορισμοί συνεχίζονται ακόμη και τον Σεπτέμβριο, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις (π.χ. στην Ειδική) συνεχίζονται και καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Υπάρχουν επίσης, μη αποδοχές / απορρίψεις συμβάσεων, άδειες εκπαιδευτικών, μη παρουσιάσεις, παρεκκλίσεις κλπ.  

Ε. Για ποιους λόγους θα συνεχίσουν να υπάρχουν διορισμοί;

Η συνήθης τακτική είναι να «κρατούνται» κάποιοι διορισμοί και για πιο μετά. Επίσης, υπάρχουν ανάγκες που θα καλυφθούν τον Σεπτέμβρη που ανοίγουν τα σχολεία. Επιπλέον, υπάρχουν συνάδελφοι που δεν θα παρουσιαστούν τον Σεπτέμβρη και επομένως, προκύπτουν ανάγκες, όπως και από το ότι δεν θα γίνουν αποδεκτές κάποιες συμβάσεις που προσφέρονται.

Στ. Θα υπάρξουν και νέες μονιμοποιήσεις;

Ενδεχομένως, αν δεν υπάρξουν αποδοχές (π.χ. Προδημοτική). Όμως, αυτή τη στιγμή δεν αναμένεται να υπάρξουν μη αποδοχές μονιμοποιήσεων.

Ζ. Τι αναμένεται, γενικά, στους διορισμούς;

Μπορείτε να ανατρέξετε σε παλαιότερη και εκτενέστερη αρθρογραφία.

ΦΕΤΟΣ: έχει προχωρήσει περισσότερο ο κατάλογος Διορισίμων σε σχέση με τον κατάλογο Διοριστέων, πάντα σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως οι πιο πολλοί συνάδελφοι αορίστου χρόνου που έγιναν φέτος, προέρχονται από τον κατάλογο διορισίμων.

Η. Ως ποιον αριθμό θα φτάσουν οι κατάλογοι;

Όπως έχω προαναφέρει πάρα πολλές φορές σε διάφορα άρθρα, δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί, αφού οι παράγοντες είναι πολλοί και αστάθμητοι (αποδοχές ή απορρίψεις συμβάσεων, άλλοι διορισμοί κλπ). 

*Εκπρόσωπος ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στη Γραμματεία ΠΟΕΔ.

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1369