Ενημέρωση για τις αποκοπές και συνεισφορές ΑΟΡΙΣΤΟΥ και ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ


*ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΤΙΝΗ

Όπως είναι γνωστό, κάθε μήνα, ως ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στους λογαριασμούς μας στα ΜΚΔ, ενημερώνουμε τους συναδέλφους για τις καταστάσεις μισθοδοσίας που εκδίδονται από το Γενικό Λογιστήριο και παρουσιάζουμε τις σημαντικότερες μεταβολές.

Αυτό τον μήνα, παρατηρήθηκε σε συναδέλφους συμβασιούχους (πέραν των αορίστου) δυο αποκοπές και ένα επιπλέον εισόδημα στη μισθοδοσία τους. Αυτό ήταν κάτι το καινούριο στη μισθοδοσία των συμβασιούχων, για το οποίο και δεν υπήρξε εκ των προτέρων σχετική ενημέρωση από το Λογιστήριο. Ως και να έχει, η εξέλιξη για φιλοδώρημα στους συμβασιούχους συναδέλφους είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗ, αφού αποκτούν δικαίωμα σε φιλοδώρημα ανεξάρτητα από το αν μετά θα γίνουν αορίστου ή μόνιμοι.

Συγκεκριμένα, σε αριθμό συμβασιούχων (όχι σε όλους) παρατηρήθηκαν οι εξής αποκοπές:

Α. Αποκοπή για φιλοδώρημα συμβασιούχου (3% επί του ακαθάριστου μισθού)

Β. Προσωπική Προκαταβολή €100= (αναδρομική αποκοπή)

Επίσης, υπήρξε και ένα επιπλέον εισόδημα: ονομάζεται προκαταβολή «υπερπληρωμής» (προκαταβολή έναντι φιλοδωρήματος).

Προτού ξεκαθαρίσουμε όλα τα πιο πάνω, να μου επιτραπεί να κάνω μια μικρή παρένθεση. Το 2011-2012 ήταν οι χρονιές των μεγάλων «σφαγών» στα συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα και τη μισθοδοσία από την τότε κυβέρνηση Χριστόφια. Από το 2011 και μετά οι νεοεισερχόμενοι συνάδελφοι δεν έχουν κυβερνητική σύνταξη και εφάπαξ. Σημειωτέο, πριν από μερικούς μήνες οι συντεχνίες ΠΑΣΥΔΥ, Συνδ. Αστυνομίας, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και ΠΟΕΔ (η συνεισφορά μας ήταν εξαιρετικά σημαντική) υπέγραψαν τη γνωστή συμφωνία ολικής επαναφοράς των νεοεισερχομένων και των αορίστου στο κρατικό συνταξιοδοτικό από την πρώτη κιόλας μέρα εργασίας τους στο δημόσιο και αφορολόγητα, η οποία θα μετουσιωθεί σε νόμο. 

Επανέρχομαι στις σημερινές μεταβολές στη μισθοδοσία. Όλα αυτά δεν είναι άγνωστα σε εμάς. Είναι αυτά που ισχύουν και για τους αορίστου χρόνου συναδέλφους μας ως σήμερα. Η ρύθμιση αυτή επεκτείνεται πλέον και στους συμβασιούχους, ώστε να έχουν το φιλοδώρημά τους (κάτι σαν εφάπαξ) για τη σύμβασή τους. Και αυτό είναι θετικό, ασφαλώς.

Όμως, χρειάζεται και προσοχή από τους επηρεαζόμενους, μιας και με την αναμενόμενη ψήφιση του νέου συνταξιοδοτικού, για όσους θα γίνουν αορίστου ή μόνιμοι, θα υπάρξουν συμψηφισμοί των οφειλών με τα ποσά που έλαβε κάποιος/α από το κράτος (π.χ. ως αορίστου ή από εδώ και πέρα ως συμβασιούχος) και με τις εισφορές που έχουν δοθεί ως τώρα (π.χ. στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις) για την υπηρεσία στο Δημόσιο. Εν πολλοίς, στο μεταβατικό στάδιο, θα μπαίνουν από τη μια τσέπη και θα βγαίνουν από την άλλη.

 1.    Συμβασιούχοι από 1-3 χρόνια ή νέοι συμβασιούχοι:

Οι συνάδελφοι που είχαν ή είναι ή θα είναι με σύμβαση (για συμβάσεις από 16/11/2018 και μετά), καλούνται να πληρώσουν 3% (επί των ακαθάριστων απολαβών τους) κάθε μήνα για να έχουν δικαίωμα σε φιλοδώρημα 6% (κάτι σαν «εφάπαξ») για την περίοδο που είναι σε σύμβαση (είναι αυτό που αναγράφεται ως αποκοπή για φιλοδώρημα συμβασιούχου).

Επειδή κάποιοι/ες είναι συμβασιούχοι ήδη εδώ και 1-2 χρόνια (όσοι είχαν σύμβαση από 16/11/2018 και μετά), θα καταβάλλουν ακόμη €100 κάθε μήνα μέχρι να «ξοφλήσουν» την περίοδο της σύμβασής τους (είναι αυτό που αναγράφεται στις αποκοπές ως προσωπική προκαταβολή).

Οι συμβασιούχοι θα λάβουν, επομένως, για πρώτη φορά φιλοδώρημα 6% για την περίοδο της σύμβασής που είχαν ή θα έχουν από 16/11/2018 και μετά. Δηλαδή, θα δίνουν 3% και θα πάρουν 6%. Μέρος αυτού του ποσού που έχουν να παίρνουν άρχισε ήδη να δίνεται και στην κατάσταση μισθοδοσίας αποτυπώνεται ως «προκαταβολή υπερπληρωμής». Πότε θα πληρώνεται σε ένα συμβασιούχο αυτό το φιλοδώρημα; Ίσως, αυτό να γίνεται μια φορά τον χρόνο (π.χ. Αύγουστο) από την επόμενη χρονιά, πιθανότατα. Για τη μεταβατική περίοδο ίσως να γίνεται σε πιο τακτικά χρονικά διαστήματα για να μην υπάρχει μεγάλη διαφορά στη μισθοδοσία (ήδη μέρος έχει επιστραφεί σε κάποιους τον Αύγουστο).

2.    Υφιστάμενοι συμβασιούχοι αορίστου χρόνου

Για τους συναδέλφους που είναι ήδη αορίστου χρόνου, οι πιο πάνω αποκοπές είναι ήδη γνωστές. Στο ερώτημα πότε θα δοθεί το «φιλοδώρημα», η απάντηση είναι όταν μονιμοποιηθούν (με τα δεδομένα αυτής της στιγμής). Φυσικά, με την εφαρμογή του νέου κρατικού συνταξιοδοτικού, τα πράγματα αλλάζουν προς το καλύτερο φυσικά. Αλλά, πάντοτε να γνωρίζουν ότι, αν λάβουν το φιλοδώρημα και εν τω μεταξύ ψηφιστεί το νέο συνταξιοδοτικό, στον συμψηφισμό θα κληθούν να καταβάλουν πίσω το ποσό αυτό και να πληρώσουν και την αναμενόμενη διαφορά για να ενταχθούν στο νέο σχέδιο με κυβερνητική σύνταξη και εφάπαξ.

3.    Συμβασιούχοι που θα μετατραπούν από 1/9 σε αορίστου χρόνου

Εδώ τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Θα κληθούν να καταβάλουν τα €100= κάθε μήνα για την περίοδο από 16/11/2018 που ήταν σε σύμβαση (τα αναδρομικά, η «προσωπική προκαταβολή») εφόσον υπάρχει υπόλοιπο, αλλά και 3% ως αορίστου. Φυσικά, θα παίρνουν το φιλοδώρημα («υπερπληρωμή»). Όλα αυτά μέχρι την ψήφιση του νέου συνταξιοδοτικού και εκεί θα γίνει «συμψηφισμός».  

Άρα, οι αποκοπές ή/και το φιλοδώρημα θα συνεχιστούν για τους αορίστου μέχρι την ψήφιση του νέου συνταξιοδοτικού, αφού οι αορίστου χρόνου συνάδελφοι έχουν αποκτήσει για πρώτη φορά δικαίωμα σε κυβερνητική σύνταξη και εφάπαξ μετά τη νέα συμφωνία. Όταν ψηφιστεί, θα γίνει συμψηφισμός των ποσών που έχουν δώσει για το συνταξιοδοτικό, των ποσών που έχουν λάβει ως φιλοδώρημα και των εισφορών που θα έπρεπε να είχαν δοθεί όπως ισχύει για τους μόνιμους συναδέλφους. Αν δηλαδή κάποιος πάρει το φιλοδώρημα, σε κάποια φάση θα κληθεί να το επιστρέψει.

4.    Αορίστου χρόνου που γίνονται μόνιμοι από 1/9

Εδώ τα δεδομένα είναι ελαφρώς πιο στρωτά. Θα κληθούν να καταβάλουν τα €100= κάθε μήνα για την περίοδο που ήταν αορίστου (τα αναδρομικά, η προσωπική προκαταβολή) εφόσον υπάρχει ακόμη υπόλοιπο. Πιθανότατα θα προλάβουν να πάρουν το «φιλοδώρημα», αλλά όπως είπαμε, θα υπάρξει συμψηφισμός όταν εφαρμοστεί το νέο συνταξιοδοτικό. 

Άρα, όταν ψηφιστεί το νέο συνταξιοδοτικό, θα γίνει συμψηφισμός των ποσών που έχουν δώσει για το συνταξιοδοτικό οι συνάδελφοι που μονιμοποιήθηκαν μετά το 2012, τα τυχόν ποσά που έχουν λάβει ως φιλοδώρημα και των εισφορών που θα έπρεπε να είχαν δοθεί όπως ισχύει για τους μόνιμους συναδέλφους (που έγιναν μόνιμοι πριν το 2012). Αν δηλαδή κάποιος πάρει το φιλοδώρημα, σε κάποια φάση θα κληθεί να το επιστρέψει. 

5.    Τι θα γίνει με κάποιο/α συνάδελφο που ήταν με σύμβαση το 2019-2020 και από 1/9/2020 είναι αορίστου;

Πιθανότατα να κληθεί να πληρώσει τη συνεισφορά του για την περίοδο σύμβασης, να λάβει φιλοδώρημα και όταν θα ψηφιστεί το νέο συνταξιοδοτικό σχέδιο, τότε θα γίνει συμψηφισμός και η διαφορά θα καταβληθεί.  

6.    Συμπερασματικά:

Α. Οι συμβασιούχοι αποκτούν το δικαίωμα σε «φιλοδώρημα». Για να γίνει αυτό, θα καταβάλλουν 3% το μήνα και αναδρομικά €100 μέχρι να ξοφλήσουν τους προηγούμενους μήνες που ήταν σε σύμβαση. Ταυτόχρονα, θα λαμβάνουν μέρος του φιλοδωρήματος 6%.

Β. Αν και όταν γίνουν αορίστου ή μόνιμοι και ψηφιστεί το νέο συνταξιοδοτικό, θα γίνει συμψηφισμός όλων αυτών των ποσών που έδωσαν ως σήμερα, τα ποσά που πήραν ως φιλοδώρημα και τα ποσά που θα έπρεπε να καταβάλουν ως εισφορά. Τυχόν διαφορά θα πρέπει να καταβληθεί (σε βάθος χρόνου).  

Γ. Επομένως, ναι, επείγει και η ψήφιση του νέου συνταξιοδοτικού και η αυτοματοποίηση του συστήματος εργασίας του λογιστηρίου για να είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα.

Η ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

Εμείς, ως ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, είμαστε πάντοτε στη διάθεση των συναδέλφων Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, όπως συστηματικά πράττουμε για δεκαετίες! Υπεύθυνα και τεκμηριωμένα.

*Εκπρόσωπος ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στη Γραμματεία ΠΟΕΔ.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
1528