Ανάλυση διορισμών στη Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική - 10/9/2021


ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΤΙΝΗ*

Ανακοινώθηκε πριν μερικές μέρες η τρίτη σειρά διορισμών στη Δημοτική (8/9/21), Ειδική και Προδημοτική, ενώ ακολούθησε και η τέταρτη σειρά σε κάποιες ειδικότητες.

Θυμίζουμε ότι την Παρασκευή 30/7/2021 υπήρχαν οι πρώτοι διορισμοί σε Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση, ενώ τη Δευτέρα 3/8/21 έγιναν οι πρώτοι Διορισμοί στη Δημοτική. Είχαν προηγηθεί οι μονιμοποιήσεις 2021-2022. Στις 26/8 ολοκληρώθηκε η δεύτερη σειρά διορισμών.

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να δώσει τα πρώτα στοιχεία που προκύπτουν, μέσα από ερωτήματα.

Ως ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, ενημερώσαμε υπεύθυνα τους συναδέλφους για την πραγματική εικόνα των αριθμών και των δεδομένων. Όσοι επιθυμούν να διαπιστώσουν του λόγου του αληθές, μπορούν να ανατρέξουν στην πλουσιότατη και λεπτομερέστατη αρθρογραφία μας όλο αυτό το διάστημα.

 

ΜΟΝΙΜΟΠ

αριθμητικά)

ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

1η σειρά συμβάσεων

2η σειρά συμβάσεων

3η  - 4η σειρά

συμβάσεων

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

62

117

151

34

27+8

399

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ

25

48

68

12

14+1

168

ΕΙΔΙΚΗ (συνολικά)

10

263

187

 18

31

509

Α. Αριθμητικά, πόσες είναι οι συμβάσεις που έχουν προσφερθεί ως σήμερα στη Δημοτική, μαζί με τις πρώτες μονιμοποιήσεις που έχουν ανακοινωθεί ήδη:

Σημαντική σημείωση: Ασφαλώς, η τρίτη και τέταρτη σειρά διορισμών περιλαμβάνει και αριθμό απορρίψεων / μη αποδοχών (μετά την πρώτη και δεύτερη σειρά διορισμών), ως εκ τούτου δεν είναι απόλυτα αντίστοιχος ανά χρονιά.

Σε σχέση με πέρσι, παρατηρείται μια αύξηση αριθμητικά σε Προδημοτική και Ειδική, ενώ μικρή αύξηση υπάρχει και στη Δημοτική σε σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους της περσινής χρονιάς. Αλλά, δεν είναι 100% αντίστοιχοι οι αριθμοί, αφού οι πληροφορίες λένε για κάπως μικρότερο αριθμό απορρίψεων φέτος σε σχέση με πέρσι γενικά, αλλά και περισσότερες αιτήσεις για διορισμό φέτος.

Β. Μέχρι ποιον αριθμό έφτασαν οι διορισμοί στους καταλόγους ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ μέχρι σήμερα;

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

235

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ

130

ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ

 236

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

166

 

Γ. Γιατί δεν γνωρίζουμε ως ποιον αριθμό έφτασαν οι διορισμοί στους καταλόγους ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ;

Διότι δεν ανακοινώνονται τα ονόματα στους καταλόγους διορισίμων, επομένως δεν μπορούμε να ξέρουμε ως ποιον αριθμό έφτασαν (εκτός κι αν μας πει ο τελευταίος/α συνάδελφος που έχει διοριστεί σε ποιον αριθμό βρίσκεται).

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε συλλέξει (ανεπιβεβαίωτες όμως) στον κατάλογο Διορισίμων Δημοτικής είναι γύρω στο 237. Επομένως, διαπιστώνουμε ότι για πρώτη φορά, ο κατάλογος Διορισίμων ξεπέρασε τον κατάλογο Διοριστέων (237-235). Δεν ξέρω αν αυτό έχει συμβεί στη Μέση (νομίζω όχι), αλλά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει.

Πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, αναφέρουν ότι στον κατάλογο διορισίμων των Μαθησιακών έχουν φτάσει περίπου στον αριθμό 119, ενώ στην Προδημοτική έχουν φτάσει στον αριθμό 72 περίπου. Στις ειδικότητες της Ειδικής, πλην των Μαθησιακών, όλοι οι υπόλοιποι κατάλογοι διορισίμων έχουν εξαντληθεί.

Δ. Αυτοί ήταν οι τελευταίοι διορισμοί με σύμβαση ή θα συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα οι διορισμοί;

Ναι, αναμένεται να συνεχιστούν. Οι σημερινοί διορισμοί ήταν οι τέταρτοι σε σειρά. Ως γνωστό, οι διορισμοί συνεχίζονται ακόμη και τον Σεπτέμβριο, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις (π.χ. στην Ειδική) συνεχίζονται και καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Υπάρχουν επίσης, μη αποδοχές / απορρίψεις συμβάσεων, άδειες εκπαιδευτικών, μη παρουσιάσεις, παρεκκλίσεις κλπ, αλλά και η προσπάθειά μας για νέες συμβάσεις στη Δημοτική.   

Ε. Θα υπάρξουν και νέες μονιμοποιήσεις;

Αυτή τη στιγμή δεν αναμένεται να υπάρξουν μη αποδοχές μονιμοποιήσεων.

Στ. Τι αναμένεται, γενικά, στους διορισμούς;

Μπορείτε να ανατρέξετε σε παλαιότερη και εκτενέστερη αρθρογραφία.

ΦΕΤΟΣ: έχει προχωρήσει περισσότερο ο κατάλογος Διορισίμων σε σχέση με τον κατάλογο Διοριστέων, πάντα σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως οι πιο πολλοί συνάδελφοι αορίστου χρόνου που έγιναν φέτος, προέρχονται από τον κατάλογο διορισίμων.

Ζ. Ως ποιον αριθμό θα φτάσουν οι κατάλογοι;

Όπως έχω προαναφέρει πάρα πολλές φορές σε διάφορα άρθρα, δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί, αφού οι παράγοντες είναι πολλοί και αστάθμητοι (αποδοχές ή απορρίψεις συμβάσεων, άλλοι διορισμοί κλπ). 

*Εκπρόσωπος ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στη Γραμματεία ΠΟΕΔ.

Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter


1140