ΠΑΣΥΔΥ, ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ στο πλευρό του προσωπικού της Αγγλικής Σχολής


Με κοινή ανακοίνωση τους, «οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΠΑΣΥΔΥ, ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ εκφράζουν την συμπαράστασή τους στον δίκαιο αγώνα που διεξάγουν οι εκπαιδευτικοί της Αγγλικής Σχολής και καταδικάζουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την αυταρχική και αντιδημοκρατική συμπεριφορά της διεύθυνσης της Σχολής.

Ως Συνδικαλιστικές Οργανώσεις θα σταθούμε στο πλευρό του κάθε εργαζόμενου και δεν θα δεχτούμε την αυθαιρεσία και τον αυταρχισμό της εργοδοσίας.

Καλούμε τη διεύθυνση της Σχολής να άρει αμέσως τη διαθεσιμότητα της Προέδρου της συντεχνίας του προσωπικού και να προσέλθει με καλή διάθεση σε διάλογο, ώστε να βρεθεί λύση στα προβλήματα που υπάρχουν.

Καλούμε, επίσης, το Υπουργείο Εργασίας να αναλάβει τις ευθύνες του και μακριά από σκοπιμότητες, να απαιτήσει την άρση της διαθεσιμότητας της Προέδρου της Συντεχνίας του προσωπικού και την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου για την εξεύρεση λύσης στα προβλήματα.

Οι Οργανώσεις μας δεν θα ανεχτούν τη συνέχιση των αντιδημοκρατικών ενεργειών και των απειλών της διεύθυνσης σε βάρος της ηγεσίας της συντεχνίας και του προσωπικού Σχολής, και θα σταθούμε στο πλευρό τους μέχρι να αποκατασταθεί η αδικία και να επανέλθει η ομαλότητα.

Σε μια Ευρωπαϊκή χώρα όπως είναι η Κύπρος, είναι απαράδεκτο τον 21ο αιώνα να πλήττονται οι δημοκρατικές αρχές και διαδικασίες με απειλές και διαθεσιμότητες.  Αυτές οι συμπεριφορές δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές.  Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τον οριστικό τερματισμό τους και σ’ αυτό τον αγώνα θα είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων».

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


524