Τοποθέτηση Προοδευτικής στο ΔΣ της ΠΟΕΔ για τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας στα σχολεία


 Και τους τρόπους αντίδρασης της ΠΟΕΔ

Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων Νηπιαγωγών δημοσιοποιεί την τοποθέτηση της στο έκτακτο ΔΣ της ΠΟΕΔ της Πέμπτης 20 Ιανουαρίου 2020

  «Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της προηγούμενής μας τοποθέτησης (ημερ. 6/01/2022) στο Διοικητικό Συμβούλιο και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της Οργάνωσης αλλά και ο κύκλος επαφών της ΠΟΕΔ με όλους τους αρμόδιους φορείς, σημειώνουμε τα εξής:

-          Εξακολουθεί να υπάρχει και να παρουσιάζεται σοβαρό έλλειμα διαλόγου μεταξύ κυβερνώντων και Εκπαιδευτικών Οργανώσεων, αφού οι κυβερνώντες πρώτα λαμβάνουν τις αποφάσεις και μετά επιζητούν τη βοήθεια των εκπαιδευτικών Οργανώσεων για να τις εφαρμόσουν. Αυτή η διαδικασία για την Προοδευτική δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση την ορθή διαδικασία διαλόγου. 

-          Δεκαπέντε ημέρες μετά από το άνοιγμα των νηπιαγωγείων και των ειδικών σχολείων κανένα επιπλέον μέτρο πρόληψης και προστασίας εκπαιδευτικών, μαθητών/τριών και προσωπικού δεν έχει παρθεί. Αντιθέτως, τα κρούσματα σε νηπιαγωγεία και ειδικά σχολεία αυξάνονται συνεχώς, με αποτέλεσμα αρκετά από αυτά να έχουν ήδη κλείσει.

-          Η πλήρης και έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μας μονάδων με αναπλήρωση όλων των εκπαιδευτικών που απουσιάζουν, μέσα από υιοθέτηση ουσιαστικών και μόνιμων λύσεων δεν έχει διασφαλιστεί. Το ΥΠΠΑΝ αρνείται πεισματικά να υιοθετήσει έστω και δοκιμαστικά κάποιες από τις εισηγήσεις της Οργάνωσης. Η αξιοποίηση των εκπαιδευτικών των ΔΡΑΣΕ για σκοπούς αντικατάστασης, αν και έχει δώσει κάποιες προσωρινές ανάσες σε όσα σχολεία συμμετέχουν στο πρόγραμμα, λειτουργεί εις βάρος της στήριξης που λαμβάνουν τα παιδιά. Την ίδια στιγμή, η εν λόγω πρακτική, παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα διαδικασίας, διαφάνειας και αξιοκρατίας, με αποτέλεσμα να προκαλούνται δικαιολογημένες αντιδράσεις από τους υπόλοιπους συναδέλφους. Παρόμοιο πρόβλημα προκαλεί και η αξιοποίηση των ειδικών εκπαιδευτικών για αντικαταστάσεις στις γενικές τάξεις. Και σε αυτή την περίπτωση την πληρώνουν τα παιδιά, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ειδικής εκπαίδευσης ή/και λογοθεραπείας.

-          Δεν έχει παρατηρηθεί καμία πρόθεση από πλευράς κυβέρνησης να εξετάσει το ενδεχόμενο τοποθέτησης συστημάτων εξαερισμού στις σχολικές μας μονάδες.

-       Ως ΠΟΕΔ είχαμε ζητήσει τόσο την παροχή δωρεάν κατάλληλων μασκών για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες από το ΥΠΠΑΝ, όσο και την παραχώρηση δυνατότητας δωρεάν εξέτασης για όλους/όλες τους/τις εκπαιδευτικούς εντός της σχολικής μονάδας, στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας (ανεξαρτήτως ιστορικού εμβολιασμού). Κανένα από τα δύο δεν έχει υιοθετηθεί από το ΥΠΠΑΝ.

Αναφορικά με το μέτρο «test to stay», το οποίο παρουσιάζεται από τους κυβερνώντες ως η λύση σε μια προσπάθεια να παραμείνουν τα παιδιά που ορίζονται ως επαφές θετικού κρούσματος στις σχολικές μονάδες, σημειώνουμε τα εξής:

-       Θεωρούμε τη συγκεκριμένη απόφαση βεβιασμένη, αφού επί της ουσίας αποτελεί μέτρο μεταβατικής περιόδου και έχει αποφασιστεί να εφαρμοστεί σε μια περίοδο όπου η πανδημία είναι σε έξαρση σε ολόκληρη την κοινότητα.

-       Έχει προταθεί και υιοθετηθεί ένα μέτρο από ένα πακέτο μέτρων που εφαρμόστηκε με επιτυχία σε συγκεκριμένες πολιτείες της Αμερικής σε ένα εντελώς διαφορετικό συγκείμενο (υγειονομικό προσωπικό, αποστάσεις εντός των αιθουσών, εξαερισμοί αιθουσών, μικρός αριθμός μαθητών/τριών στις αίθουσες, μεγάλο ποσοστό εμβολιασμένων μαθητών/τριών).

-       Τόσο ο τρόπος όσο και ο χρόνος που επέλεξαν να το εφαρμόσουν δημιουργεί αντιφάσεις οι οποίες προκαλούν αντιδράσεις: (α) αντί να λαμβάνονται μέτρα που ενισχύουν και αυξάνουν την υγειονομική ασφάλεια υιοθετείται ένα μέτρο που μοιάζει ως μέτρο χαλάρωσης, (β) το αρνητικό τεστ σε επαφές θα είναι μόνο για την ώρα του σχολείου - μετά το σχολείο η επαφή μπαίνει ξανά σε καραντίνα, (γ) είναι μέτρο για συγκεκριμένες ομάδες επαφών και όχι για όλη την τάξη στην οποία εντοπίζεται θετικό κρούσμα, (δ) εφαρμόζεται μόνο σε δημοτικά και γυμνάσια, τη στιγμή που στα νηπιαγωγεία δεν υπάρχει καθόλου έλεγχος, (ε) παρουσιάζει σοβαρά κενά στις ημέρες ελέγχου την 6η ή την 7η μέρα - μία από τις δύο ημέρες η επαφή θα είναι στο σχολείο χωρίς αρνητικό τεστ κλπ.

-       Ως εκ τούτου, εκφράζουμε τις έντονες ανησυχίες και επιφυλάξεις μας για το συγκεκριμένο μέτρο, ειδικότερα όσον αφορά στον τρόπο και τον χρόνο που έχει επιλεγεί να εφαρμοστεί. Υπάρχουν, επίσης, ιδιαίτερες ανησυχίες ως προς την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου μέτρου. Θα ήταν καλύτερα, κατά την άποψή μας, να ελέγχεται ολόκληρη η τάξη στην περίπτωση που εντοπιστεί θετικό κρούσμα σε αυτήν, καθημερινά και για εφτά ημέρες. Πρέπει επίσης να οριστεί ξεκάθαρα ο αριθμός των θετικών κρουσμάτων στα οποία κλείνει το τμήμα. Με τη μεταδοτικότητα της «Ο» αναμέναμε ότι στον εντοπισμό ενός θετικού κρούσματος θα έκλεινε η τάξη. Με τον έλεγχο καθημερινά ολόκληρης της τάξης μπορεί να κλείνει με τον εντοπισμό δεύτερου ή τρίτου κρούσματος. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται και φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών που θα οριστούν ως επαφές και με την εφαρμογή του «test to stay» θα βρίσκονται στο σχολείο για κάποιες ώρες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, εισηγούμαστε προς το Δ.Σ. της ΠΟΕΔ όπως υιοθετηθούν τόσο συγκεκριμένα μέτρα αντίδρασης όσο και μέτρα πίεσης για υιοθέτηση των προτάσεων και θέσεων της ΠΟΕΔ για αντιμετώπιση της πανδημίας. Ειδικότερα κύριος στόχος πρέπει να είναι η υιοθέτηση μέτρων ελέγχου και πρόληψης σε Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση, η εγκατάσταση συστημάτων εξαερισμού στις αίθουσες διδασκαλίας, η αποτροπή συμπτύξεων και συγχωνεύσεων τμημάτων, όπως έγινε το περασμένο καλοκαίρι στη Δημοτική, η υιοθέτηση ουσιαστικών και μόνιμων λύσεων για την αντικατάσταση εκπαιδευτικών που απουσιάζουν.

Ως εκ τούτου εισηγούμαστε όπως, σε συνεννόηση με τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές οργανώσεις, οργανωθεί και πραγματοποιηθεί συμβολική εκδήλωση διαμαρτυρίας των Γενικών Αντιπροσώπων των Ε.Ο. έξω από το ΥΠΠΑΝ. Η διαμαρτυρία να πραγματοποιηθεί σε μη εργάσιμο χρόνο, ως μέτρο αντίδρασης για τη μη συμμετοχή των Ε.Ο. στις διαδικασίες διαλόγου για τα μέτρα που λαμβάνονται για αντιμετώπιση της πανδημίας στις σχολικές μονάδες, αλλά και για τον τρόπο που γίνεται η όλη διαχείριση της πανδημίας στα σχολεία μας.   

Την ίδια στιγμή εισηγούμαστε όπως η ΠΟΕΔ θέσει χρονοδιάγραμμα 15 ημερών στο ΥΠΠΑΝ με στόχο: (1) τη λήψη ουσιαστικών μέτρων σε νηπιαγωγεία και ειδικά σχολεία, (2) την υιοθέτηση ουσιαστικών και μόνιμων μέτρων για την αντικατάσταση εκπαιδευτικών που απουσιάζουν καθώς και (3) την εξαγγελία συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος εγκατάστασης συστημάτων εξαερισμού στις σχολικές αίθουσες. Σε διαφορετική περίπτωση, να ανακοινωθεί από τα σήμερα δίωρη στάση εργασίας για τη Δευτέρα 7/02/2022 ως πρώτο μέτρο αντίδρασης. Να οριστεί Δ.Σ. από τα σήμερα για την Πέμπτη 3/02/2022, το οποίο θα εξετάσει την πορεία των αιτημάτων και θα αναστείλει ή θα κλιμακώσει τα μέτρα ανάλογα με τις εξελίξεις».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


375