Το ψήφισμα εξουσιοδότησης της 15ης Ιανουαρίου δεν δεσμεύει τα μέλη της ΠΟΕΔ


ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΕΑ*

 Για να έχει νόημα και εγκυρότητα ένα ψήφισμα όπως αυτό τέθηκε στις 15 Ιανουαρίου ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των δασκάλων, πρέπει να πληροί μεταξύ άλλων τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

  1. Να συνάδει με το καταστατικό του.
  2. Να είναι ξεκάθαρο και σωστά διατυπωμένο.
  3. Να πραγματοποιείται την κατάλληλη χρονική στιγμή.
  4. Να διακρίνεται με διαφάνεια ως προς τα αποτελέσματά του.

Δυστυχώς, αυτές οι προϋποθέσεις δεν υιοθετήθηκαν στο ψήφισμα - εξουσιοδότηση της ΠΟΕΔ και ως εκ τούτου η εξουσιοδότηση που έχει δοθεί δεν νομιμοποιείται. Το ψήφισμα χαρακτηρίζεται άκυρο για τους πιο κάτω λόγους:

1. Το ψήφισμα αντιβαίνει στις πρόνοιες του καταστατικού

Το ψήφισμα ζητούσε από το εκλογικό σώμα να δώσει στην ηγεσία της ΠΟΕΔ το πράσινο φως, για να χειριστεί τα διάφορα ζητήματα που κατατέθηκαν, με τον τρόπο που αυτή θεωρεί κατάλληλο, μη αποκλειομένων και απεργιακών μέτρων, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Με λίγα λόγια, ζητούσε να δοθεί στην ηγεσία, ‘λευκή επιταγή’, για να κάνει ό,τι θέλει. Το ερώτημα που εγείρεται είναι: Ήταν αυτή η εξουσιοδότηση σύμφωνη με το καταστατικό; Θα μπορούσε να δοθεί στην ηγεσία της ΠΟΕΔ τέτοια εξουσιοδότηση, να αποφασίζει για απεργίες;

Το άρθρο 36.1 ΑΠΕΡΓΙΕΣ του καταστατικού της ΠΟΕΔ λέει κατά λέξη ότι «Η απεργία αποφασίζεται με μυστική ψηφοφορία σε Γενική Συνέλευση των ενδιαφερόμενων μελών και με απλή πλειοψηφία των παρόντων» .

Η ηγεσία της ΠΟΕΔ εκλέγεται από τα μέλη και αυτό εξυπακούει αυτόματα ότι της δίνεται η εξουσιοδότηση, να χειριστεί τα διάφορα συνδικαλιστικά ζητήματα με όποιο τρόπο αυτή θεωρεί καλύτερο, για το συμφέρον της οργάνωσης. Δεν χρειάζεται καμία εξουσιοδότηση για τους χειρισμούς της μέσα από ψηφίσματα. Όταν εξαντλήσει όλους τους χειρισμούς της και φτάσει σε αδιέξοδο σε σοβαρά ζητήματα, τότε μπορεί να καταφύγει στην βάση για να πάρει τελεσίδικη απόφαση στα συγκεκριμένα ζητήματα χωρίς περιστροφές και αοριστολογίες.

Εκεί που απαιτείται λήψη απόφασης για πιθανά απεργιακά μέτρα, το καταστατικό προνοεί ξεκάθαρα, ότι είναι απαραίτητη η διεξαγωγή ψηφοφορίας. Σε καμία περίπτωση το δικαίωμα αυτό μπορεί να ακυρωθεί μέσα από ένα ψήφισμα, που δίνει εν λευκώ την εξουσιοδότηση στην ηγεσία να ανακοινώνει απεργίες, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να της θέτει προηγουμένως σε ψήφιση.

Η τήρηση του καταστατικού υπερέχει όλων και κάθε μέλος οφείλει να το υπακούει και να υποδεικνύει στην ηγεσία του την πιστή εφαρμογή του. Όταν, όμως η ηγεσία, άμεσα ή έμμεσα το καταστρατηγεί, το ψήφισμα είναι άκυρο.

2. Το ψήφισμα δεν ήταν ξεκάθαρο και σωστά διατυπωμένο, γεγονός που οδηγεί σε παραπλανητικά συμπεράσματα:

Το ψήφισμα υποχρέωνε τους ψηφοφόρους να τοποθετηθούν σε τρία ξεχωριστά ζητήματα με ένα ΝΑΙ ή ΟΧΙ και αυτό το ναι ή όχι συμπεριλάμβανε και τα τρία ζητήματα ταυτόχρονα ως ένα πακέτο. Η μη ξεχωριστή ψηφοφορία για το κάθε ζήτημα, δημιουργεί υπόνοιες για έμμεση χειραγώγηση του αποτελέσματος και σίγουρα δεν οδηγεί σε σωστά συμπεράσματα. Πολλοί ψηφοφόροι είχαμε διαφορετική άποψη για το κάθε ζήτημα και δεν μας δόθηκε η δυνατότητα να την εκδηλώσουμε .

3. Το ψήφισμα πραγματοποιήθηκε σε λανθασμένη χρονική στιγμή:

Το ψήφισμα που τέθηκε σε ψηφοφορία ενημέρωνε τους ψηφοφόρους για τα γεγονότα που επισυνέβησαν, για να αιτιολογήσει το κάλεσμα της ΠΟΕΔ για έγκρισή του. Από την μέρα του ψηφίσματος μέχρι την ανακοίνωση της απεργίας μεσολάβησαν σημαντικά γεγονότα που εκτιμήθηκαν διαφορετικά από τα μέλη της ηγεσίας της ΠΟΕΔ. Αυτοί που ψήφισαν ΝΑΙ στην εξουσιοδότηση την ώρα της κρίσεως είπαν ΟΧΙ στην απεργία. Η ΠΑΔΕΔ έχει ανακοινώσει διαφορετική θέση από τις άλλες κινήσεις και θεωρεί πως ήταν αχρείαστη μια στάση εργασίας την δεδομένη στιγμή.

Ως απόρροια των πιο πάνω, τίθεται και το ερώτημα: Αυτοί που έδωσαν εξουσιοδότηση στην ηγεσία της ΠΟΕΔ με ποιους συμφωνούσαν άραγε; Με

την ΠΑΔΕΔ ή με τους υπόλοιπους; Σε ποια ψηφοφορία, λοιπόν, αναφερόμαστε, όταν δεν μπορεί να εντοπιστεί η πραγματική βούληση της βάσης; Μήπως δεν θα ήταν έντιμο και ηθικά σωστό, απέναντι στα μέλη της ΠΟΕΔ πριν την απεργία, να κληθεί η βάση, να πάρει την απόφαση;

4. Το ψήφισμα δεν διακρίνεται από διαφάνεια ως προς τα αποτελέσματά του.

Το ψήφισμα πέρασε με ένα ποσοστό της τάξης του 96,46% από αυτούς που είχαν ψηφίσει. Η ΠΟΕΔ, δεν έχει ανακοινώσει δημόσια ως όφειλε να πράξει, το ποσοστό που προσήλθε στις κάλπες και ως εκ τούτου είναι άγνωστο πόσοι έδωσαν την λευκή επιταγή για απεργιακά μέτρα. Δημοσιεύθηκε ότι μόνο το 15% του εκλογικού σώματος (1000 άτομα) προσήλθαν στην κάλπη. Η τακτική της απόκρυψης πληροφοριών, που επανειλημμένως πραγματοποιείται, δεν τιμά την ΠΟΕΔ, μειώνει το κύρος της και δημιουργεί ερωτηματικά ως προς την αξιοπιστία της.

Αναφορές σε ανακοινώσεις της ΠΟΕΔ του τύπου  «η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της βάσης έδωσε την εξουσιοδότηση για δυναμική διεκδίκηση των αιτημάτων της ΠΟΕΔ» είναι έκδηλα παραπλανητικές, υποτιμούν τα πρόσωπα στα οποία απευθύνονται και ως εκ τούτου δεν είναι αποδεκτές.

Συμπερασματικά, εκτιμώ ότι εάν η ΠΟΕΔ θελήσει να εξαγγείλει νέα απεργιακά μέτρα, για να γίνει αυτό αποδεκτό, πρέπει να προσφύγει στη βάση, για να πάρει την έγκρισή της. Εάν δεν το κάνει, η συντριπτική πλειοψηφία δεν θα την εισακούσει.

*Διευθυντής
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


687