ΑΚΙΔΑ: ΔραΣΕ, εργαλείο πισωγυρίσματος στον εκπαιδευτικό και εργασιακό μεσαίωνα

28 Ιουν 2022 - 17:11


Ο 21ος αιώνας χωρεί μέσα στον 20ο αιώνα;

26 Ιουν 2022 - 11:31


Μύρια Βασιλείου για την Έκθεση Προόδου: Δεν θα γίνουν αποδεχτές μονομερείς αποφάσεις από το ΥΠΠΑΝ

25 Ιουν 2022 - 14:20


Ευχάριστα νέα για διορισμούς 2022-23 μεν, ανάγκη για συνέχιση πετυχημένων εκπαιδευτικών πολιτικών δε

25 Ιουν 2022 - 12:23


Αορίστου χρόνου συμβασιούχοι 2022-2023

24 Ιουν 2022 - 16:10


ΑΚΙΔΑ: Άμεση ψήφιση του νέου Συνταξιοδοτικού

24 Ιουν 2022 - 14:19


Η κυβέρνηση να εξετάσει άμεσα το ενδεχόμενο για πρόσθετες συμβάσεις στα ΔΡΑΣΕ+

23 Ιουν 2022 - 15:50


ΑΚΙΔΑ για την Αξιολόγηση μαθητή/τριας: Πού στοχεύει το ΥΠΠΑΝ;

22 Ιουν 2022 - 09:23


Το ΥΠΠΑΝ να εφαρμόσει σωστά τις εκπαιδευτικές πολιτικές για παιδια με μεταναστευτική βιογραφία

16 Ιουν 2022 - 12:20


Την Πέμπτη, εκδήλωση της Κίνησης ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία στην παρουσία του ΠτΔ

15 Ιουν 2022 - 10:02


Newsletter